close
تبلیغات در اینترنت
نشر عدالت ، 890مقاله حقوق خصوصی 670
loading...

فروشگاه دانلود فایل 98

,وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - مقالات حقوق مدنی,پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر,مقالات حقوق خصوصي [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران,دانلود تحقیق و مقاله حقو

دانلود تحقیق حقوق تجارت

ادمین بازدید : 3 چهارشنبه 22 دي 1395 : 15:36 نظرات ()

دانلود تحقیق حقوق تجارت

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 139 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 48

تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

مقدمه

تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد.

اگرچه ازلحاظ نظری گروهی ازمتخصصین دواصطلاح تجارت وبازرگانی رادومفهوم متمایزبکارمیبرند، لکن غالباًاین دواصطلاح یک معنی رادرذهن متبادرمینماید.

ازآنجاکه درتجارت یابازرگانی بخشی ازامورراجع به گردش ثروت موردلحاظ قرارمیگیرد، لذااشخاصی که بطورمستقیم دراینگونه امورفعالیت دارندتاجریابازرگان نامیده میشوند.

به عبارت دیگرتاجریابازرگان شخصی است که نتیجه فعالیت وی تمام ویاقسمتی ازفاصله زمان ویامکانی موجودمیان تولیدومصرف یامیان عرضه وتقاضارامرتفع میکندویاموجبات تسهیل ویاتسریع درارتباط بااین مقولات رافراهم میکند.

تجارت رامیتوان به اعتباردامنه شمول درانواع مختلف فهرست نمود. ازجمله تجارت داخلی ، تجارت خارجی ، تجارت بین المللی ، تجارت منطقه ای ، تجارت دویاچندجانبه وتجارت مرزی .

دردوران های اولیه اقتصادی ، دادوستدومبادله بصورتی ساده وبطورکلی ازطریق تهاترانجام میشد. گذراقتصادخانوادگی به اقتصادروستایی ، سپس به اقتصادشهری ، اقتصادملی ودرنهایت اقتصادجهانی ، ضرورت بکارگیری واعمال قواعدخاص وضوابط ویژه درارتباطات تجارتی راضروری نمود.

درایران مانندپاره ای ازکشورهاکه دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت وبازرگانی ابتدابراساس اصول وقواعدمدنی که حقوق عام درروابط حقوق خصوصی اشخاص است حل وفصل میشد. ازآنجاکه این قواعدمتناسب بامقتضیات مناسبات وروابط بازرگانی نبود، لذابتدریج وباگسترش روابط اجتماعی واقتصادی ، قواعدواصول خاص برای این رشته بوجودآمد.

برای مثال میتوان یادآورشدکه دربابل قدیم حق العمل کاری ونگاهداری کالا، وام وربح مرسوم بوده است وفنیقی هادارای رسومی درخصوص جبران خسارت تاجری که کالایش برای نجات کشتی ویاسایرکالاهابه دریاریخته میشدبوده اند.

دریونان قدیم قواعدپرداخت وام به بازرگانان برای حمل کالابوسیله کشتی وجودداشت که درنتیجه آن درصورت رسیدن کالابه مقصد، سودگزاف عایدوام دهنده میشد.

درروم ، ایران وسایرتمدن های قدیم اصولی ازجمله برای حفظ کاروان های تجارتی ورفع اختلاف میان بازرگانان حاکم ومتبع بود.

درقرون وسطی ، حکومت های محلی قواعدخاص ودادگاه های ویژه برای امورتجارتی ابداع نمودند، ازجمله : ترویج حواله وبرات ، قواعدراجع به ورشکستگی ، وام واعتباروغیره .

قواعدتجارت دراین دوره بطورعمده درشهرهای ساحلی ودربرخی ازشهرهای مرکزدادوستداعمال میشد.

مختصراینکه دردوران های گذشته ، تجارت برپایه عرف ،‌سنن ، رسوم ،‌وآداب تجاری جریان داشت و دردادگاه دررابطه باموضوعاتی مانندقرارداداجاره وکشتی ،‌حمل کالاازطریق دریا، بیمه دریائی وغیره قواعدعرف اعمال میشد.

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

مقاله حقوق مدنی

ادمین بازدید : 0 دوشنبه 24 آبان 1395 : 11:33 نظرات ()
مقاله حقوق مدنیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 234 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 59

در مورد حقوق مدنی و بررسی و تفاوت های ان و چیز های دیگری که در داخل فایل می باشد و تنها یک بار به دانشگاه ارائه گردیده و مورد تایید اساتید می باشد و از نظر ویرایش و صفحه بندی هیچ مشکلی ندارد

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

مقدمه

حقوق مدنی  از مهمترین مفاهیم حقوقی است. واژه هایی چون حرکت های حقوق مدنی، جنبش های مدنی، فعالان حقوق مدنی و... امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. در روزنامه، کتاب ها و سخنرانی ها به آنها بسیار اشاره می شود. در پاره ای از کشورها، مثل آمریکا بخش مهمی از تاریخ معاصر آنان با این کلمه پیوند خورده است. بسیاری از قانون اساسی کشورها به عنوان حقوق مدنی هم شناخته می شوند. سازمان های حقوق بشر بر حق برخورداری از حقوق مدنی تاکید می کنند. در این مقاله تلاش می شود این مفهوم و کاربرد آن در وضعیت امروز ایران بررسی شود.

پیشینه

حقوق مدنی در انگلیسی (Civil law) و در فرانسه (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژه لاتین (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان (citoyen) جامعه روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر (jus jentium) به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم (peregrins) با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

مفهوم حقوق مدنی

برای تعریف حقوق مدنی باید با یک تعریف مهم دیگر در جامعه شناسی آشنا شویم. و آن مفهوم "قرارداد اجتماعی" است. بعضی بحث کرده اند که مفهوم قرارداد اجتماعی برای اولین بار در آثار اپیکور، فیلسوف یونانی قرن سوم و چهارم قبل از میلاد، اشاره شده است: "عدالت، از قرار داد عدم آسیب به دیگری نشات می گیرد .

منابع :

1- كاتوزیان ، دكتر ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( حقوق خانواده ) ؛ انتشارات دادگستر ، تهران ، چاپ اول ، پائیز سال 79

2- مرحوم امامی ، دكتر سید حسن ، حقوق مدنی ، انتشارات كتابفروشی اسلامیه ؛  تهران ، چاپ سیزدهم ، شهریور سال 75 ، جلد چهارم .

3- مرحوم حائری ( شاهباغ ) ، سید علی ، شرح قانون مدنی ؛ انتشارات گنج دانش ، تهران ، چاپ اول با ویرایش جدید ، 1376 ، جلد دوم.

4- استاد شهید مطهری ، مرتضی ، نظام حقوق زن در اسلام ؛ انتشارات صدرا ، تهران ، چاپ بیست و هفتم، تیرماه سال 78

5- ماده 213 قانون مدنی سابق فرانسه كه زوج محكوم به كیفر ریاست خانواده را از دست می‌داد و ماده 727 بند 1 قانون مذكور در خصوص محرومیت از اریث شخصی كه مورث خود را به قتل رسانده یا اقدام به این كار كرده است.

6- ماده 3 آیین دادرسی كیفری (اصول محاكمات جزایی) فرانسه، ماده 4 قانون 17 آوریل 1878 بلژیك، ماده 225 قانون آیین دادرسی یوگوسلاوی.

7- مخالفین اعتبار حكم كیفری ماده 235 ق.م فرانسه (منسوخه به سال 1886) را حاكی از این می‌دانستند كه قانونگذار تعلیق دعوایی مدنی را دلیل تبعیت آن از حكم كیفری نمی‌داند. این ماده كه تعلیق دعوای طلاق را به لحاظ رسیدگی دادگاه كیفری به اتهام یكی از زوجین مقرر می‌داشت تصریح می‌كرد كه صدور حكم كیفری نتیجه عدم استماع دعوای طلاق را ندارد.

8- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، ج 3، چاپ دوم، ش 470: «این حكم – ماده 390 – خود یكی از دلایل تعلیق دعوای مدنی به مناسبت طرح دعوای كیفری مربوط به آن می‌باشد و مبنای آن اعتبار قضیه محكوم بها است كه احكام كیفری نسبت به دعاوی مدنی حائز می‌باشند.»

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

 • وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - مقالات حقوق مدنی

  yaddasht1388.blogfa.com/cat-3.aspx

  وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - مقالات حقوق مدنی - دانشگاه تربیت مدرس ورودی 1388

 • پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

  haghgostar.ir

  این مقاله، نخست به بررسى مفهوم ... دکتر لنگرودی در دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت ...

 • مقالات حقوق خصوصي [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

  www.daneshju.ir/forum/sitemap/f-991.html

  مقاله مقاله های حقوق ... مقاله بررسی حريم در فقه وحقوق مدنی; مقاله اهليت در حقوق به چه ...

 • دانلود تحقیق و مقاله حقوق ، فقه

  paperdoc.ir/مقالات/76/حقوق-فقه

  در بخش دانلود مقاله حقوق و فقه شما ... پیپرداک در این بخش مقالات حقوق مدنی و تحقیقات فقه ...

 • بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت ، 890مقاله حقوق خصوصی 670 ...

  www.nashreedalat.ir

  نشر عدالت, بانک مقالات حقوقی , فروش مقالات حقوق ، فروش کار تحقیقی حقوق ، فروش پایان نامه حقوق ...

 • مقالات حقوق مدنی ، حقوق خصوصی ، مقاله حقوق مدنی، تحقیق ...

  nashreedalat.ir/maghalat-hoghoghe/hoghogh-madani

  مقالات حقوق مدنی ، حقوق خصوصی ، مقاله حقوق مدنی، تحقیق حقوق مدنی،‌ مقالات حقوقی، پایان ...

 • دادپرور - مقاله حقوقی (حقوق مدنی)

  dadparvar.blogfa.com/cat-31.aspx

  دادپرور - مقاله حقوقی (حقوق مدنی) - بیایید ما هم یک دادپرور شویم...

 • دانلود مقالات حقوق

  hoghooghmaghaleh.samenblog.com

  دانلود مقالات حقوق - دانلود مقالات حقوقی که شامل بهترین مقاله ها و تحقیق ها و پروژه های رشته ...

 • بیش از 240 جزوه و مقاله در مورد مباحث حقوق مدنی

  www.blogylaw.com/forum/showthread.php?tid=5974
  • 5 POSTS
  • FIRST POST: 5/11/2013

  11/6/2013 · بیش از 240 جزوه و مقاله در مورد مباحث حقوق ... جزوه نموداری حقوق مدنی و نکات مهم آن در خصوص ...

 • دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی - راهنمای نویسندگان

  clk.journals.pnu.ac.ir/journal/authors.note

  دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی ... برای دریافت قالب مشخصات نویسندگان مقاله کلیک کنید.

 • مرکز فروش و دانلود مقاله و ... - lawwiki

  prozhe.lawwiki.ir

  مرکز فروش و دانلود مقاله و ... عزیز حقوق با عنوان ... و اجتماع مدنی آماده نموده ...

 • دانلود مقاله بررسی حريم در فقه و حقوق مدنی - پروژه ها

  www.takbook.com/best/دانلود-مقاله-بررسی-حريم...

  مقاله بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی مقاله بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی لینک پرداخت و دانلود ...

 • وبلاگ تخصصی حقوق ایران - دانلود مقالات حقوقی (pdf)

  dad-law.blogfa.com/page/lawpdf

  وبلاگ تخصصی حقوق ایران - دانلود مقالات حقوقی ... مقاله بررسی علم قاضی در فقه و قانون ...

 • حقوق مدنی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  https://fa.wikipedia.org/wiki/حقوق_مدنی

  حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف ...

 • بیش از 240 جزوه و مقاله در مورد مباحث حقوق مدنی

  www.lawwiki.ir/forum/showthread.php?tid=945
  • 3 POSTS
  • FIRST POST: 6/9/2013

  12/2/2013 · بسمه تعالی : بیش از 240 جزوه و مقاله در مورد مباحث حقوق مدنی جهت استحضار و بهره برداری کاربران ...

 • وبلاگ تخصصي حقوق ايران

  dad-law.blogfa.com

  حقوق و قانون ایران،ارشد حقوق،آزمون مشاوران حقوقی،آزمون وکالت،دانلود مقالات حقوقی و فقهی ...

 • حقوق خانواده - ویکی فقه

  www.wikifeqh.ir/حقوق_خانواده

  ↑ علی شایگان، حقوق مدنی، ج۱، ص۴۲ـ۴۳، به ... اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق خانواده ...

 • حقوق بشر مطلب ویژه - حقوق بشر

  www.lawnet.ir

  اعلامیه جهانی حقوق بشر از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و ... ارسال مقاله;

 • سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

  hoghooghonly.blogfa.com/category/103

  سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق - حقوق مدنی ... مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در ...

 • جزوه ، مقاله و کتب حقوقی

  www.pamphlet2.blogfa.com

  جزوه ، مقاله و کتب حقوقی - جزوه ،کتب و مقاله تخصصی در حوزه علم حقوق نویسنده : دانا معبدی - جزوه ...

 • دانلود مقالات حقوق مدنی

  misagheedalat.rozblog.com/tag/دانلود-مقالات-حقوق...

  دانلود و مشاهده هزاران مقاله با موضوع حقوق مدنی و حقوق خصوصی بصورت word و pdf .

 • مقالات حقوق مدنی - پورتال ( پرتال ) حقوق

  thelawportal.persianblog.ir/tag/مقالات_حقوق_مدنی

  نویسنده در مقاله ... نویسندگان حقوق مدنی در این مورد اختلاف نظر دارند.3

 • دانلود تحقیق مسئولیت مدنی در حقوق ایران

  paperdoc.ir/محصول/25337/...مدنی-در-حقوق-ایران

  دانلود تحقیق مسئولیت مدنی در حقوق ایران روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی ...

 • مقاله حقوق مدنی - ghafoori.samenblog.com

  ghafoori.samenblog.com/دانلود-مقاله-حقوق-مدنی.html

  بررسی مباحث حقوق مدنی, بررسی مباحث خواستگاری و نامزدی در حقوق مدنی, مفهوم حقوق مدنی, مدنی ...

 • دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی - فرایند پذیرش مقالات

  clk.journals.pnu.ac.ir/journal/process

  دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی ... راهنمای ارسال مقاله: (مقالات می‌بایست به 2 طریق ...

 • مقاله حقوق مدنی - 20proje20.rozblog.com

  20proje20.rozblog.com/post/1076/-مقاله-حقوق-مدنی.html

  مقاله حقوق مدنی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 234 کیلوبایت تعداد ...

 • حقوق بیرجند - مقاله:حقوق مدنی » خیارات و احکام آنها

  birlaw.blogfa.com/post/7

  حقوق بیرجند - مقاله:حقوق مدنی » خیارات و احکام آنها ... حقوق مدنی: حجم فایل : 181 kb: شماره ثبت :

 • دانلود تحقیق پروژه و پایان نامه رشته حقوق

  nanoworld.rozblog.com/لیست-تحقیق--پروژه-و-پایان...

  دانلود تحقیق پروژه و پایان نامه رشته حقوق,دانلود تحقیق پروژه و پایان نامه رشته حقوق,دنیای ...

 • رشته حقوق | دانلود پروژه، مقاله، پایان نامه و گزارش کارآموزی

  www.filedoc.ir/category/رشته-حقوق

  دانلود مقاله روش تحقیق در حقوق. ... سند و انواع آن مستنداً به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: ...

 • مقاله - جزوه حقوق مدنی 4( قسمت اول) | شبکه اجتماعی حقوقدانان

  talar.dadparvar.ir/mozu/جزوه-حقوق-مدنی-4-قسمت...

  Vahid-Nasiri یک مقاله جدید ثبت کرد: جزوه حقوق مدنی 4( قسمت اول) جزوه حقوق مدنی 4 قسمت اول بسمه تعالی ...

 • موضوعات

 • علوم انسانی
 • علوم پایه
 • علوم پزشکی
 • نرم افزار
 • طرح های توجیهی
 • کتاب ، مقاله و جزوه
 • قالب و گرافیک سایت
 • نمونه سوال
 • فناوری اطلاعات
 • برنامه نویسی
 • عمومی و آزاد

 • فنی و مهندسی
 • فایل های ویژه
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟