close
تبلیغات در اینترنت
نرم افزار
loading...

فروشگاه دانلود فایل 98

نرم افزار

دانلود نرم افزار ساخت تگ و برچسب برای سایت و وبلاگ

ادمین بازدید : 0 چهارشنبه 22 دي 1395 : 23:24 نظرات ()

دانلود نرم افزار ساخت تگ و برچسب برای سایت و وبلاگ

دسته: نرم افزار کاربردی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 62 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 1

دانلود رایگان نرم افزار ساخت تگ و برچسب برای سایت و وبلاگ دانلود نرم افزار ساخت برچسب برای مطلب

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

شما با استفاده از این ابزار میتوانید با چند کلیک ساده برای مطالب سایت خود تعداد زیادی برچسب تهیه کنید.

این ابزار برای کاربرانی که سایت ووبلاگ دارند یا کاربرانی که حوصله یا وقت کافی ندارند برای مطالبشان برچسب

بنویسند بسیار کاربردی میباشد.

این نسخه دائمی می باشد و پس از دانلود تنها با چند کلیک فعال می شود و می توان به راحتی کلی برچسب برای هر مطلب بسازید

باورکردنی نیست ؟

صاحبان سایت ها و وبلاگ ها ما کار شما را آسان کردیم هر مطلبی که در وبلاگ و یا سایت خود وارد می کنید اگر دارای برچسب باشد بهترین بازده را خواهید داشت با این نرم افزار برای هر مطلبی که داشته باشید بهترین برچسب ها را می سازد و فقط کافیست برچسب را در قسمت برچسب های سایت خود اضافه کنید

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

مفاهیم پایگاه دادهای رابطه ای و نرمال سازی

ادمین بازدید : 0 دوشنبه 20 دي 1395 : 23:22 نظرات ()

مفاهیم پایگاه دادهای رابطه ای و نرمال سازی

دسته: نرم افزار
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 1033 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 266

پایان نامه مفاهیم پایگاه دادهای رابطه ای و نرمال سازی با فرمت WOORD و قابل ویرایش میباشد باری توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه منید

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

خرید

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

فصل پنجم -  دیگر زبانهای رابطه ای  ...............................................................................................................................    1

5-1- حساب رابطه ای چند تایی  .........................................................................................................................................    3

5-1-1- طرح مثال   .............................................................................................................................................................    4

5-1-2- تعاریف رسمی  .......................................................................................................................................................   9

5-1-3- اطمینان در بیان  ......................................................................................................................................................   11

5-1-4- زبان های توانای پر معنی  .......................................................................................................................................   12

5-2-  قلمرو حساب رابطه ای  .............................................................................................................................................   13

5-2-1- تعریف رسمی   .....................................................................................................................................................   13

5-2-2- پرس وجوهای نمونه  .............................................................................................................................................   14

5-2-3- ایمنی عبارات  .......................................................................................................................................................   16

5-2-4- قدرت بیانی زبان  ..................................................................................................................................................   18

5-3- پرس وجو از طریق مثال  ............................................................................................................................................   19

5-3-1-جدول های ساختمان  .............................................................................................................................................   20

5-3-2- پرس وجو هایی روی یک رابطه  ...........................................................................................................................   20

5-3-3- پرس وجو روی رابطه های جداگانه  .....................................................................................................................    25

5-3-4- جعبه وضعیت   ......................................................................................................................................................   27

5-3-5- رابطه نتیجه   ..........................................................................................................................................................   30

5-3-6- QBEدر مایکروسافت اکسس  .............................................................................................................................   32 

5-4- دیتالوگ   .................................................................................................................................................................   35

5-4-1- ساختار اساسی  .....................................................................................................................................................    35

5-4-2- ترکیب دستورات دیتالوگ  ..................................................................................................................................    38

5-4-3- ترکیب های معنایی دیتالوگ غیر بازگشتی  ..........................................................................................................     42

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

5-4-3-1- ترکیب های معنایی یک دستور  ........................................................................................................................    42

5-4-3-2- ترکیب معنایی برنامه  ........................................................................................................................................     44

5-4-4- ایمنی   ..................................................................................................................................................................     47

5-4-5- عملیاتهای رابطه ای در دیتالوگ  ..........................................................................................................................     49

5-4-6- بازگشتی در دیتالوگ  ..........................................................................................................................................     51

5-4-7- قدرت بازگشتی   ..................................................................................................................................................     56

5-5- خلاصه   ...................................................................................................................................................................     59

مرور  اصطلاحات   ............................................................................................................................................................      60

تمرین مهارت   ..................................................................................................................................................................      61

تمرین ها    .........................................................................................................................................................................     63

نکاتی مربوط به فهرست کتاب  ..........................................................................................................................................     66

ابزارها   .............................................................................................................................................................................      67

بخش دوم :طراحی پایگاه داده  .......................................................................................................................................     68

فصل ششم: طراحی پایگاه داده مدل E-R     ..................................................................................................................     70

6-1- مفهوم کلی فرایند طراحی  .......................................................................................................................................     71

6-1-1-  مراحل طراحی   .................................................................................................................................................     72

6-1-2- طراحی جایگزین ها   ..........................................................................................................................................     74

6-2- مدل موجودیت رابطه    ...........................................................................................................................................     75

6-2-1- گروه موجودیت     .............................................................................................................................................     76

6-2-2- گروه رابطه ها    ..................................................................................................................................................     78

6-2-3- صفات    .............................................................................................................................................................     83

6-3- محدودیت ها   ........................................................................................................................................................     87

6-3-1- ترسیم کاردینالیتی    ............................................................................................................................................    87

6-3-2- کلیدها    .............................................................................................................................................................    89

6-3-2-1- گروه موجودیت ها   ......................................................................................................................................     90

6-3-2-2- گروه رابطه ها   ..............................................................................................................................................     91

6-3-3- مشارکت محدودیت  ها    ..................................................................................................................................     93

6-4- نمودارهای موجودیت رابطه    ............................................................................................................................      93

6-5- نتایج طراحی موجودیت رابطه    .........................................................................................................................     102

6-5-1- استفاده از گروه موجودیت ها در مقابل صفات    ...............................................................................................     102

6-5-2- استفاده از گروه موجودیت ها به جای گروه رابطه ها    ......................................................................................     105

6-5-3- گروه رابطه های n-ary در مقایل دوگانه    ......................................................................................................     106

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

 6-5-4-  جایگاه صفات رابطه   .....................................................................................................................................      109

6-6- گروه موجودیت ضعیف    ....................................................................................................................................      111

6-7- ویژگیهای E-R  گسترده    ..................................................................................................................................      114

6-7-1- ویژه کاری    ....................................................................................................................................................      115

6-7-2 عمومی سازی    ..............................................................................................................................................      118

6-7-3- صفات وراثتی    ...............................................................................................................................................      120

6-7-4- محدودیت ها در عمومی سازی    .....................................................................................................................      121

6-7-5- ترکیب    .........................................................................................................................................................      125

6-7-6- نمادهای E-R جایگزین    ...............................................................................................................................      128

6-8- طراحی پایگاه داده برای پروژه بانکداری    ...........................................................................................................      130

6-8-1- جایگزین های طرح E-R   ..............................................................................................................................      131

6-8-2- الزامات داده برای پایگاه داده بانک   ................................................................................................................      132

6-8-3- گروه های موجودیت برای پایگاه داده بانک    .................................................................................................      134

6-8-4- گروه های رابطه برای پایگاه داده بانک   ..........................................................................................................      135

6-8-5- نمودار E-R برای پایگاه داده بانک    ..............................................................................................................      136

6-9- تبدیل شدن به الگوی رابطه ای    ..........................................................................................................................       136

6-9-1- ارائه گروه های موجودیت قوی   .....................................................................................................................       138

6-9-2- ارائه گروه های موجودیت ضعیف    ................................................................................................................       139

6-9-3 ارائه گروه های رابطه    ..................................................................................................................................       140

6-9-3-1- الگوهای زائد   ............................................................................................................................................       142

6-9-3-2- ترکیب الگوها   ...........................................................................................................................................       142

6-9-4- صفات ترکیبی و چند مقداری    .......................................................................................................................       144

6-9-5- ارائه روش عمومی سازی     .............................................................................................................................       145

6-9-6- ارائه دادن ترکیب    .........................................................................................................................................       147

6-9-7- الگوی رابطه برای پروژه بانکداری    ................................................................................................................       148

6-10- جنبه های دیگر طراحی پایگاه داده    .................................................................................................................       149

6-10-1- محدودیت داده ها وطراحی پایگاه داده رابطه ای    ........................................................................................       150

6-10-2- الزامات کاربردی : پرس وجوها ، کارایی   ....................................................................................................       151

6-10-3- الزامات کنترل    ...........................................................................................................................................       153

6-10-4- جریان داده ها   ............................................................................................................................................        153

6-10-5- موضوعات دیگر در طراحی پایگاه داده    .....................................................................................................       154

6-11- زبان مدل سازی یکپارچه UML    ..................................................................................................................        156

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

6-12- خلاصه    ...........................................................................................................................................................      160

مروری بر اصطلاحات   .................................................................................................................................................       163

تمرین مهارت    .............................................................................................................................................................       165

تمرینات   ......................................................................................................................................................................       170

منابع    ...........................................................................................................................................................................       173

ابزارها    .........................................................................................................................................................................      173

فصل هفتم: طراحی پایگاه داده رابطه ای     ..........................................................................................      175

7-1- ویژگی های طراحی های رابطه ای خوب     .........................................................................................................       176

7-1-1- طراحی جایگزین : الگوهای بزرگتر    ..............................................................................................................       177

7-1-2- طراحی جایگزین : الگوهای کوچکتر    ...........................................................................................................       181

7-2- محدوده های غیر قابل تجزیه واولین شکل نرمال    ...............................................................................................       185

7-3-  تجزیه با استفاده از وابستگی های عملیاتی     .......................................................................................................       188

7-3-1- کلیدها و وابستگی های عملیاتی    ...................................................................................................................       188

7-3-2- شکل نرمال Boyce-codd     ......................................................................................................................       192

7-3-3- BCNF و حفاظت وابستگی      .....................................................................................................................      193

7-3-4- سومین شکل نرمال      ....................................................................................................................................       197

7-3-5- شکل های نرمال بیشتر     .................................................................................................................................      200

7-4- تئوری وابستگی عملیاتی     ..................................................................................................................................      201

7-4-1- بستار مجموعه وابستگی های عملیاتی     ..........................................................................................................      201

7-4-2- بستار گروه های صفات      .............................................................................................................................       205

7-4-3- پوشش استاندارد      .......................................................................................................................................       208

7-4-4- تجزیه بی نقص      ..........................................................................................................................................      213

7-4-5- حفاظت وابستگی     ........................................................................................................................................      214

7-5- تجزیه با استفاده از وابستگی های عملیاتی     ........................................................................................................       217

7-5-1- تجزیه BCNF     ..........................................................................................................................................       217

7-5-1-1- آزمون BCNF     ....................................................................................................................................        218

7-5-1-2- الگوریتم تجزیه BCNF   .........................................................................................................................       220

7-5-2- تجزیه 3NF      ..............................................................................................................................................       222

7-5-3- مقایسه BCNF و 3NF    .............................................................................................................................       225

7-6- تجزیه با استفاده از وابستگی های چند مقداری     .................................................................................................      226

7-6-1- وابستگی های چند مقداری     .........................................................................................................................       227

7-6-2- شکل نرمال چهارم      .....................................................................................................................................       230

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

7-6-3- تجزیه 4NF     ...............................................................................................................................................      232

7-7- دیگر شکل های نرمال     .....................................................................................................................................      234 

7-8- فرایند طراحی پایگاه داده      ...............................................................................................................................       234

7-8-1- مدل E-R و نرمال سازی     ............................................................................................................................       235

7-8-2- نام گذاری صفات و رابطه ها    ........................................................................................................................       237

7-8-3- از نرمال درآوردن برای کارایی     ...................................................................................................................       239

7-8-4- دیگر مباحث طراحی    ...................................................................................................................................        240

7-9- مدل سازی داده های موقتی     .............................................................................................................................       241

7-10- خلاصه    ..........................................................................................................................................................       245

مرور اصطلاحات    ........................................................................................................................................................      246

تمرین مهارت     ............................................................................................................................................................      248

تمرین      ......................................................................................................................................................................       250

واژه نامه    .....................................................................................................................................................................       254

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

شکل 5-1- اسامی همه مشتریانی که یک وام در شاخه perryridge دارند   ...................................................................        5

شکل 5-2- جدول های ساختمان برای مثال بانک     ........................................................................................................       22

شکل 5-3- نمونه پرس و جو در Microsoft access QBE    ....................................................................................      32

شکل 5-4- یک پرس و جو تراکمی در Microsoft access QBE     .......................................................................       34

شکل 5-5- نمونه حساب رابطه ای      ..............................................................................................................................       37

شکل 5-6- رابطه V1     ..................................................................................................................................................       37

شکل 5-7- برنامه دیتالوگ سود حساب های perryridge    .........................................................................................        41

شکل 5-8- برنامه دیتالوگ بازگشتی      ..........................................................................................................................        42

شکل 5-9- نتیجه Infer(R,I)    ....................................................................................................................................        44

شکل 5-10- لایه بندی رابطه ها     ..................................................................................................................................        46

شکل 5-11- رویه datalog-fixpoint    .....................................................................................................................        52

شکل 5- 12- رابطه manager     .................................................................................................................................        53

شکل 5-13- کارکنان جونز در تکرار رویه datalog- fixpoint   ...............................................................................        54

شکل 5-14- پایگاه داده کارکنان     ..............................................................................................................................         62

شکل 5-15- پایگاه داده بیمه      .....................................................................................................................................        65

شکل 6-1- گروه موجودیت  loan,customer     .......................................................................................................        78

شکل 6-2- گروه رابطه borrower    ...........................................................................................................................        79

شکل 6-3- Accwss-date  به عنوان صفتی برای گروه رابطه  depositor   ..............................................................        81

شکل 6-4- صفات مرکب نام مشتری وآدرس مشتری     .................................................................................................       83

شکل 6-5- نقشه کاردینالیتی ها a,b    ............................................................................................................................       87

شکل 6-6- نقشه کاردینالیتی ها a,b    ............................................................................................................................       89

شکل 6-7- نمودار E-R مربوط به loans,customers     ...........................................................................................       94

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

شکل 6-8- روابط c,b,a    ...........................................................................................................................................      96

شکل 6-9- نمودار E-R با یک صفت که به یک رابطه اضافه شده است   .....................................................................      96

شکل 6-10- نمودار E-R با صفات مرکب ، چند مقداری و مشتق شده      ....................................................................      97

شکل 6-11- نمودار E-R   با نمایشگر نقش        ..........................................................................................................      99

شکل 6-12- نمودار E-R با یک رابطه سه گانه    ........................................................................................................       99

شکل 6-13- مشارکت کلی یک گروه موجودیت در یک گروه رابطه    ......................................................................      100

شکل 6-14- محدودیت های کاردینالیتی روی گروه رابطه    .......................................................................................      101

شکل 6-15- جانشین هائی برای telephone,employee    .....................................................................................      103

شکل 6-16- loan   به عنوان یک گروه رابطه         ....................................................................................................      105

شکل 6-17- رابطه سه گانه در مقابل سه رابطه دوگانه     ..............................................................................................      108

شکل 6-18- access-date  به عنوان صفتی برای گروه موجودیت account      ......................................................      110

شکل 6-19- نمودار E-R   برای یک گروه موجودیت ضعیف     ...............................................................................       114

شکل 6-20- عمومی سازی و ویژه کاری      ...............................................................................................................       117

شکل 6-21- نمودار E-R   با رابطه های زائد     .........................................................................................................       126

شکل 6-22- نمودار E-R   ترکیب     .......................................................................................................................       127

شکل 6-23- نمادهای مورد استفاده در E-R     .........................................................................................................       129

شکل 6-24- نمادهای جایگزین در E-R           ........................................................................................................       130

شکل 6-25- نمودار E-R   برای پروژه بانکداری     ..................................................................................................       137    

شکل 6-26- چند گانه loan     .................................................................................................................................       138

شکل 6-27- نمودار E-R    ......................................................................................................................................       143

شکل 6-28- نمادهای مورد استفاده در طراحی نمودار کلاس UML     ....................................................................       159

شکل 6-29- نمودار E-R برای تمرین مهارت 6-9و6-22        ..................................................................................      168

شکل 6-30- نمودار E-R  برای تمرین 6-11         ...................................................................................................       169

شکل 6-31- نمودار E-R   برای تمرین 6-21        ...................................................................................................      171

شکل 7-1- الگوهای بانکداری برای بخش 6-9-7         ...........................................................................................       177

شکل 7-2- بخشی از چند گانه ها در رابطه های bor- loan,borrower,loan         .............................................       179

شکل 7-3- چندگانه ها در رابطه های loan-amt-br,loan-branch,loan        ..................................................       181

شکل 7-4- از بین رفتن اطلاعات در یک تجزیه نامناسب         .................................................................................        185

شکل 7-5- رابطه نمونه r         .................................................................................................................................        191

شکل 7-6- گروه های رابطه Works-in,cust-banker      ................................................................................        195

شکل 7-7- گروه رابطه cust-banker-branch        ...........................................................................................        196

شکل 7-8- یک روال برای محاسبه F+          ..........................................................................................................        205

 عنوان                                                                                                                                                 صفحه

شکل 7-9- یک الگوریتم برای محاسبه X+ ، بستار X تحت F     ...........................................................................         207

شکل 7-10- محاسبه پوشش استاندارد         ............................................................................................................         211

شکل 7-11- آزمون برای حفاظت وابستگی          ...................................................................................................         215

شکل 7-12- الگوریتم تجزیه BCNF        ............................................................................................................         219

شکل 7-13- حفاظت وابستگی ، تجزیه بی نقص در 3NF          ............................................................................         222

شکل 7-14- نمایش جدولی از XàB         ......................................................................................................          228

شکل 7-15- یک مثال از افزونگی در رابطه روی الگوی BCNF        ..................................................................         229

شکل 7-16- یک رابطه R2 غیر مجاز         ............................................................................................................         229

شکل 7-17- الگوریتم تجزیه 4NF         ..............................................................................................................         231

شکل 7-18- رابطه تمرین 7-2              .................................................................................................................         248

شکل 7-19- الگوریتمی برای محاسبه X+ .......................................................................................................         252

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

خرید

خرید آنلاین : کمیک لوک خوش شانس (حقه دالتون ها) اندروید

ادمین بازدید : 0 سه شنبه 30 آذر 1395 : 6:37 نظرات ()
کمیک لوک خوش شانس (حقه دالتون ها) اندروید دسته: اندروید
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 26767 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 1

داستان لوک خوش شانس بدون شک یکی از داستان های پرطرفدار، جالب و خواندنی می باشد حقه دالتون ها نام یکی از داستان های لوک خوش شانس است در 417 اسلاید، با کیفیت بسیار بالا قرار داده ایم و حجم تقریبا بالای این کمیک بخاطر اسلاید های زیاد و فوق العاده با کیفیت این کمیک می باشد

قیمت فایل فقط 1,000 تومان

خرید

کمیک لوک خوش شانس (حقه دالتون ها) اندروید

داستان لوک خوش شانس بدون شک یکی از داستان های پرطرفدار، جالب و خواندنی می باشد.

حقه دالتون ها نام یکی از داستان های لوک خوش شانس است در 417 اسلاید، با کیفیت بسیار بالا

قرار داده ایم و حجم تقریبا بالای این کمیک بخاطر اسلاید های زیاد و فوق العاده با کیفیت این کمیک می باشد.

خلاصه داستان:

داستان از این جا شروع میشه که برادران دالتون به خاطر شرارت خود بیشتر عمر خود را در زندان سپری می کردند

تا اینکه تصمیم به فرار از زندان گرفتند. اما آوریل (قد بلند ترین برادر دالتون ها) چون نقشه فرار از زندان را بر

عکس در دست داشت دالتون ها اشتباها به یه سلول دیگه راه پیدا می کنند و با صحبت هایی که جو (کوتاه ترین برادر دالتون ها)

می شنوه !!؟ یه فکری به سرش می زنه و با برادران خودش در میان میزاره ــــــــــــ اما در این میان مثل همیشه لوک خوش شانس

مجری قانون در مقابل دالتون ها ایستادگی می کنه و با فکر و هوش و شانش خود که لقب اختصاصی اوست تلاش می کند تا دست

برادران دالتون را رو کند اما با مشکلات زیادی روبه رو می شود...............

قابلیت های کمیک:
1. قابلیت چرخش (Rotate)
2. قابلیت ارسال نظر
3. قابلیت ارسال نظر به تلگرام(صفحه شخصی)
4. قابلیت روشن ماندن صفحه نمایش
5. قابلیت تغییر فونت و تغییر سایز فونت ها

قیمت فایل فقط 1,000 تومان

خرید

 • کمیک حقه دالتون ها - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و ...

  fileee.ir/tag/کمیک-حقه-دالتون-ها

  خرید و دانلود فایل برترین کتاب الکترونیک کسب درآمد از اینترنت به شکل ...

 • دانلود کمیک لوک خوش شانس (حقه دالتون ها) اندروید رایگان ...

  persianfiles.ir/کمیک-لوک-خوش-شانس-حقه-دالتون...

  کمیک لوک خوش شانس (حقه دالتون ها) اندروید استریپ فارسی بوک واکینگ دد ... (حقه دالتون ها) اندروید.

 • کمیک انیمیشن تیتان ها | جستجو | بلوگل

  www.bloogle.ir/list/کمیک+انیمیشن+تیتان+ها.html

  ... خرید انلاین ساعت ... کميک لوک خوش شانس (حقه دالتون ها) ... کمیک لوک خوش شانس (حقه ...

 • حومه شهری - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و مقاله

  fileee.ir/tag/حومه-شهری

  کمیک لوک خوش شانس (حقه دالتون ها) اندروید; خرید ودانلود فایل تحقیق ... خرید ودانلود فایل ...

 • خدمات پس از فروش - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق ...

  fileee.ir/tag/خدمات-پس-از-فروش

  کمیک لوک خوش شانس (حقه دالتون ها) اندروید; خرید ودانلود فایل تحقیق جلوه های طبیعت در ...

 • دانلود بررسی انواع شبیه سازی شبکه 44ص - دانلود فایل پروژه ...

  fileee.ir/دانلود-بررسی-انواع-شبیه-سازی...

  کمیک لوک خوش شانس (حقه دالتون ها) اندروید; خرید ودانلود فایل تحقیق نكاتي درباره عظمت زيارت ...

 • نرم افزار - freepdf.fileyar.ir

  freepdf.fileyar.ir/cat-101-نرم-افزار.aspx

  راهنمای خرید; ... اندروید; امنیتی; وب و برنامه نویسی. سایر گروه ها; visual basic; perl; Matlab; openGL; Pascal; ios; java;

 • ترجمه اختصاصی کمیک ولورین علیه ثورویژه اعضای VIP | جستجو ...

  www.bloogle.ir/list/...

  ترجمه اختصاصی کمیک ولورین ... دسترس است، برای خرید عضویت ... انگلیسی ترجمه متن انلاین ...

 • کاربردهای رادار هواشناسی - دانلود فایل پروژه و پایان نامه ...

  fileee.ir/tag/کاربردهای-رادار-هواشناسی

  کمیک لوک خوش شانس (حقه دالتون ها) اندروید; خرید ودانلود فایل تحقیق تشریح رهبری سیاسی پیامبر ...

 • معرفی 10 مورد از مصالح ساختمانی

 • خرید آنلاین : کمیک مرد عنکبوتی جنگ داخلی (1) اندروید

  ادمین بازدید : 3 سه شنبه 30 آذر 1395 : 6:36 نظرات ()
  کمیک مرد عنکبوتی جنگ داخلی (1) اندروید دسته: اندروید
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: dwg
  حجم فایل: 5146 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 1

  یک قدم اشتباه موجب مرگ صدها انسان بی‌گناه شده است اکنون احساسات عمومی عیله ابرقهرمان‌ها چرخیده است مردم درخواست اصلاحات می‌کنند و مصوبه‌ای برای ثبت نام ابرقهرمان‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد که در آن تمامی افرادی که دارای توانایی مافوق طبیعی هستند باید در دولت ثبت نام کنند برخی از قهرمان‌ها این رویداد را درخواستی عقلانی می‌دانند ولی دیگران آن را تجاوز

  قیمت فایل فقط 1,000 تومان

  خرید

  کمیک مرد عنکبوتی جنگ داخلی (1) اندروید

  کمیک جنگ داخلی کمیکی بسیار زیبا و خواندنی است که در 7 قسمت عرضه شده است و ما قصد داریم که تمامی قسمت های آن را قرار دهیم.

  داستان :
  یک قدم اشتباه موجب مرگ صدها انسان بی‌گناه شده است. اکنون احساسات عمومی عیله ابرقهرمان‌ها چرخیده است. مردم درخواست اصلاحات می‌کنند و مصوبه‌ای برای ثبت نام ابرقهرمان‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد که در آن تمامی افرادی که دارای توانایی مافوق طبیعی هستند باید در دولت ثبت نام کنند. برخی از قهرمان‌ها این رویداد را درخواستی عقلانی می‌دانند ولی دیگران آن را تجاوز به آزادی شخصی‌شان می‌دانند.

  این کش مکش دوست را در برابر دوست و برادر را در مقابل برادر قرار می‌دهد. گروه‌ها، دوستی‌ها و خانواده‌ها از هم می‌پاشند.
  نبردی بزرگ شکل می گیرد
  طرفی تشکیل شده از قهرمانانی مانند کاپیتان آمریکا , ولورین , مرد عنکبوتی و ...
  و طرف دیگر تشکیل شده از آیرون من ,4 شگفت انگیز و ...

  تقریبا تمام شخصیت های مارول مانند اکس من و 4 شگفت انگیز و اونجرز و در این کمیک حضور دارند.

  قابلیت زوم بر روی تصاویر

  قابلیت چرخش rotate

  قابلیت نصب در کارت حافظه

  قابلیت اتصال به اینترنت

  قابلیت عوض کردن فونت و اندازه فونت ها

  موضوع : کمیک مرد عنکبوتی جنگ داخلی (1)
  فرمت : apk زیپ شده
  حجم : 5 MB

  قیمت فایل فقط 1,000 تومان

  خرید

 • بازی مرد عنکبوتی 2 اندروید The Amazing Spider-Man 2 v1.2.2f

  www.javanmobile.com/14811/the-amazing-spider-man-2-android
  • 2.9/5
  • 129 RATINGS

  Video embedded · دانلود بازی مرد عنکبوتی ... خرید اندروید; نرم افزار کاربردی و سودمند اندروید; نرم افزار کمیک ...

 • دانلود بازی های مرد عنکبوتی 4

  games-download.wikipici.ir/دانلود-بازی-های-مرد...

  ویجت کاربردی برای میانبر به سه خرید آخر. بازی آنلاین جنگ ... جنگ داخلی ... کمیک "مرد عنکبوتی ...

 • فروشگاه اینترنتی جانبی - janebi.com

  https://janebi.com

  ... جانبی اولین فروشگاه تخصصی لوازم جانبی موبایل و تبلت و لپ تاپ خرید پاور ... داخلی به ...

 • رونمایی از مرد عنکبوتی در Captain America: Civil War ...

  www.par30dl.com/tag/رونمایی-از-مرد-عنکبوتی-در...

  رونمایی از مرد عنکبوتی در Captain America: ... اندروید . ... بازی آنلاین;

 • کتاب کمیک - bookcomic.blogfa.com

  bookcomic.blogfa.com

  مهم ترین داستان های کمیک استریپی مرد عنکبوتی (1) ... دانلود کمیک جنگ داخلی فارسی (1) ... ساز آنلاین.

 • بازی مرد عنکبوتی 2012 - bestparsian.ir

  bestparsian.ir/news/بازی-مرد-عنکبوتی-2012

  برای خرید بازی the amazing spiderman مرد عنکبوتی شگفت ... و دیگر شخصیت های دنیای کمیک ... جنگ داخلی ...

 • نرم افزار برنامه ساز همراه(اسانترین راه برنامه نویسی در ...

  nafisfile.com/product/17870/...

  پس از پرداخت آنلاین ... برای دانلود فایل روی دکمه "خرید ... کمیک مرد عنکبوتی جنگ داخلی (1) ...

 • تلگرام با شماره امریکا (+1) - nafisfile.com

  nafisfile.com/product/12345/تلگرام-با-شماره...

  پس از پرداخت آنلاین ... برای دانلود فایل روی دکمه "خرید ... کمیک مرد عنکبوتی جنگ داخلی (1) ...

 • قیمت لگو گرین لنتر – 1 ریال مرجع آخرین قیمت ها

  1rial.com/tags/قیمت-لگو-گرین-لنتر

  جنگ با قهرمانان ... دانلود کمیک مرد عنکبوتی و بتمن ... دامنه هاست ایمیل سفارش آنلاین خرید ...

 • تریلر جدید فیلم Captain America: Civil War - کاپیتان ...

  www.par30dl.com/تریلر-جدید-فیلم-captain-america-civil...

  رونمایی از مرد عنکبوتی در ... جنگ داخلی. ... بازی اندروید دانلود بازی آنلاین برای اندروید ...

 • دانلود سری کامل کارتون مرد عنکبوتی ( Spider Man ) با لینک ...

  planet.iranskin.com/?p=2693

  مرد عنکبوتی شخصیتی خیالی در سری داستان‌های کمیک مارول است. ... 2011 آموزش آموزشی آندروید ...

 • دانلود مرد عنکبوتی 7 - funik.ir

  funik.ir/news/دانلود-مرد-عنکبوتی-7

  ... دانلود فیلم مرد عنکبوتی 1 ... بازی آنلاین مرد ... و دیگر شخصیت های دنیای کمیک بوک در ایران ...

 • دانلود بازی مرد عنکبوتی The Amazing Spider Man برای کامپیوتر

  feixiansi.com/list/دانلود+بازی+مرد+عنکبوتی+The...

  دانلود بازی مرد عنکبوتی The Amazing Spider Man برای ... که مرد عنکبوتي به ...

 • دانلود دنیای وارکرفت 4 - World of Warcraft 4 1.8 اندروید ...

  www.plazza.ir/app/ir.irancomic.wow_04
  • 5/5
  • 1 RATING
  • کمیک

  دنیای وارکرفت 4 1.8 آخرین نسخه برای اندروید ... می رسند درمی یابند که به وسط میدان جنگ رف ...

 • دانلود بازی هالک برای کامپیوتر

  yasdowenload.rozblog.com/post/281

  افراد آنلاین : 1 ... ورودی گوگل دیروز : 1 بازدید ... دانلود وایبر برای اندروید برنامه Viber ...

 • دانلود Injustice: Gods Among Us 2.13 - بازی قهرمانی ...

  www.farsroid.com/injustice-gods-among-us

  خـریـد گـوشـی ... * جمع آوری انواع کمیک های شخصیت های نمادین ... بازی آنلاین جنگ قبیله ها ...

 • Spider Man - Part 2 - downloadha.com

  www.downloadha.com/page/2/?blogs=1,5&s=spider+man

  شما به‌عنوان مرد عنکبوتی ... خرید آنلاین ... دانلود نرم افزار فتوگرافی حرفه ای Camera360 8.1 - اندروید;

 • دانلود بازی کامپیوتر The Amazing Spider Man 2 مرد عنکبوتی ...

  www.hghdefinition.com/list/...

  دانلود بازی کامپیوتر The Amazing Spider Man 2 مرد عنکبوتی ... برای خرید ... * امکان بازي به صورت آنلاین ...

 • بازی مرد آهنی اندروید Iron Man 3 – The Official Game v1.6.9g

  www.javanmobile.com/4435/iron-man-3-the-official-game-android
  • 3.2/5
  • 11 RATINGS

  ... و خرید اندروید; نرم افزار کاربردی و سودمند اندروید; نرم افزار کمیک ... اندروید مرد ...

 • انجمن راسخون - مرد عنکبوتی، مردآهنی، تور، هالک، مرد مورچه ...

  https://rasekhoon.net/forum/thread/1201715/page1

  فیض آنلاین; ... مرد عنکبوتی، مردآهنی، تور، هالک، مرد مورچه ... و کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی ...

 • دانلود بازی فارکرای 4 برای کامپیوتر

  downloadblack.rozblog.com/post/684

  ... همین حین درگیر جنگ های داخلی آن منطقه ... را پیش خرید ... مرد عنکبوتی شگفت انگیز 2 ...

 • قیمت چرم – 1 ریال مرجع آخرین قیمت ها

  1rial.com/category/قیمت-چرم

  جنگ با قهرمانان ... برای اندروید بابازی آنلاین ... مرد عنکبوتی و بتمن خرید کتاب ...

 • مرد عنکبوتی شگفت انگیز 2

  theamazingspiderman2.mihanblog.com

  ... در نقش مرد عنکبوتی: ... قصه کمیک استریپی مرد عنکبوتی ،در ... رینو را به جنگ مرد عنکبوتی ...

 • دانلود بازی Marvel Mighty Heroes | ایران اپس

  iranapps.ir/app/com.dena.west.MarvelArena
  • 3.9/5
  • 697 RATINGS

  ... سری کتاب های کمیک مارول را گرد ... هالک، مرد عنکبوتی، دکتر عجیب، تور ... داخلی: 444 ...

 • بازی های کامپیوتری بایگانی - صفحه 4 از 4 - دایان فا

  dayanfa.ir/category/cd-shop-dvd/بازی-های-کامپیوتری...

  خانه » CD / DVD » بازی های کامپیوتری. بازی های کامپیوتری. خرید بازی گرید مسابقات اتومبیل رانی Grid ...

 • نقد و بررسی Amazing spider man 2 - اندرویدکده

  news.androidkade.com/6352/شگفتی-زیر-سایه-iap-نقد-و...

  ماجراهای مرد عنکبوتی! ... کمیک های این ... آن را نمی‌خرید! تماشا کنید: اندروید با ...

 • شخصیت تیغ (Blade) در کدام فیلم مارول میتواند رونمایی شود

  javan10.com/showthread.php/805468-شخصیت-تیغ-(Blade...
  • 1 POST
  • FIRST POST: 9/8/2016

  9/8/2016 · شخصیت تیغ (Blade) در کدام فیلم مارول میتواند رونمایی شود ... Asre Javan

 • فصل ۴ انیمیشن سریالی مرد عنکبوتی ۲۰۱۶

  javuni.ir/news/117678

  ... نیاز به خرید ... آنلاین مرد عنکبوتی ... رسمی از مرد عنکبوتی مارول در جنگ ...

 • طرح مفهومی مبارزه مرد عنکبوتی با جاینت من در فیلم Captain ...

  www.biblog.ir/list/...

  طرح مفهومی مبارزه مرد عنکبوتی با جاینت من در ... لایپزیگ در فيلم کاپیتان آمریکا جنگ داخلی ...

 • دانلود فیلم مرد عنکبوتی 2 دوبله فارسی tinymoviez | شیک ترین ها

  iranscaniar470.shiektarinha.ir/list/...

  سرور های گیم انلاین. تنها سرور ارائه دهنده وی ای پی گلد ...

 • برنامه اندروید ضبط تماس

  ادمین بازدید : 0 یکشنبه 23 آبان 1395 : 19:29 نظرات ()
  برنامه اندروید ضبط تماسدسته: اندروید
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: zip
  حجم فایل: 2321 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 1

  بهترین و جدیدترین برنامه اندروید برای ضبط تماس های دریافتی و خروجی

  قیمت فایل فقط 1,000 تومان

  خرید

  به نام خدا

  با جدیدترین و بهترین برنامه ضبط تماس چرمهین می توانید تماس های دریافتی و خروجی را ضبط نمایید

  کار برنامه به این صورت می باشد که با یک بار نصب و اجرا آن هر زمان که با کسی تماس گرفتید و یا کسی با شما تماسی گرفت بعد از وصل کردن برای پاسخگویی برنامه به صورت خودکار شروع به ضبط می کند و با بهترین کیفیت تماس های شما را ضبط می کند.

  ویژگی ها :

  محیط فارسی

  ضبط صدای هر دو طرف با بالاترین و بهترین کیفیت ممکن

  امکان ذخیره سازی

  امکان انتخاب فرمت خروجی

  و...

  تصاویری از محیط برنامه :

  قیمت فایل فقط 1,000 تومان

  خرید

 • دانلود Call Recorder - ACR 18.7 - برنامه ضبط تماس های ...

  www.farsroid.com/call-recorder-acr

  Call Recorder - ACR یک نرم افزار قدرتمند، پرطرفدار و رایگان برای ضبط تماس های تلفنی ورودی و خروجی ...

 • دانلود Automatic Call Recorder Pro 5.16 – نرم افزار ضبط ...

  www.p30world.com/14583/دانلود-automatic-call-recorder-ضبط...
  • 3.7/5
  • 29 RATINGS

  Automatic Call Recorder Pro – نرم افزار ضبط تماس اندروید. اپلیکیشن Automatic Call Recorder از بهترین نرم افزار ها ...

 • دانلود Automatic Call Recorder pro - نرم افزار موبایل ضبط ...

  p30download.com/fa/entry/49101

  با استفاده از برنامه Automatic Call Recorder می توانید مکالمات خود را با کیفیت بالا ضبط نمایید. فرآیند ...

 • دانلود ضبط خودکار تماس های تلفنی در اندروید دانلود رایگان ...

  www.softgozar.com/WebPage/SoftwareDescription.aspx?SoftwareId=1386...

  برنامه‌ای بسیار کم حجم که می ... دانلود نرم افزاری ساده برای ضبط تماس ها در اندروید , ...

 • دانلود Call Recorder Pro - نرم افزار موبایل ضبط مکالمات و ...

  p30download.com/fa/entry/66358

  Call Recorder Pro نام یک اپلیکیشن ساده، عالی و کاربردی در زمینه ی ضبط خودکار و یا دستی مکالمات می ...

 • Call Recorder FULL v2.2.7 دانلود بهترین برنامه ضبط مکالمه ...

  www.apktops.ir/android-call-recorder-full.html

  برنامه ضبط مکالمه های گوشی اندرویدی Call Recorder. ... (PRO) v2.1.2 دانلود برنامه ضبط تماس برای اندروید.

 • دانلود نرم افزار ضبط تماس Call Recorder 2.0.44 اندروید

  www.downloadha.com/mobile/call-recorder

  نسخه جدید برنامه ضبط تماس Call Recorder 2.0.44 را هم اکنون می توانید از لینک مستقیم و رایگان از سایت ...

 • دانلود Call Recorder – ACR 18.7 – برنامه ضبط تماس ها برای ...

  www.android30t.com/call-recorder-acr

  دانلود Call Recorder – ACR – نرم افزار حرفه ای و قدرتمند ضبط تماس ها و مکالمات تلفنی برای اندروید

 • چگونگی ضبط تماس های مهم در اندروید - نتدونه

  www.netdoone.com/3286/how-to-record-important-calls-on-android

  خانه / موبایل و تبلت / اندروید / چگونگی ضبط تماس ... تماس بگیرند، این برنامه تماس ها را ضبط ...

 • بهترین برنامه ها برای ضبط مکالمه در سیستم عامل اندروید

  www.gsm.ir/news/show/23970/بهترین-برنامه-ها-برای...

  ... بهترین برنامه ها برای ضبط مکالمه در سیستم عامل اندروید ... برنامه می‌ تواند تماس‌ ها ...

 • بهترین های اندروید دانلود نرم افزار اندروید و بازی اندروید

  www.apktops.ir

  AdAway v3.2 دانلود برنامه بلاک کردن تبلیغات مزاحم در برنامه های اندروید آپدیت ; ... تماس با ما ...

 • دانلود نرم افزار ضبط مکالمه Call Recorder - ACR 14.9 ...

  androidiha.net/Call-Recorder

  دانلود نرم افزار ضبط مکالمه Call Recorder - ACR - Call Recorder یک نرم افزار ضبط تماس های تلفنی فوق العاده ...

 • چگونه تماس‌های تلفنی را در آندروید ضبط کنیم؟

  www.gooyait.com/1393/06/01/how-to-record-calls-on-android.html

  آموزش برنامه نویسی اندروید; ... بصورت پیشفرض، این نرم‌افزار تماس‌های ضبط شده را در یک پوشه ...

 • ضبط حرفه ای مکالمات با Total Recall مخصوص آندروید - دانلود ...

  ir-dl.com/mobile-section/total-recall

  16 آبان 1395 دانلود مسنجر تلگرام Telegram v3.13.2 برای اندروید ... تماس هارو به ... ضبط میکنه خیلی برنامه ...

 • دانلود برنامه ضبط کردن تماس برای اندروید

  www.downloadha.com/tag/دانلود-برنامه-ضبط-کردن...

  Call Recorder نرم افزار جامعی به منظور ضبط فوق العاده مکالمات و تماس های انجام شده با کیفیت بسیار ...

 • نرم افزار ضبط صدا هنگام مکالمه اندروید

  www.androidha.com/tag/نرم-افزار-ضبط-صدا-هنگام...

  برنامه (Call Recorder (Automatic روش ساده و آسان برای ضبط تمامی تماس‌های شما به صورت خودکار می‌باشد!

 • قدرتمندنرین نرم افزار ضبط مکالمات آندروید Archives ...

  www.download0098.com/tag/قدرتمندنرین-نرم-افزار...

  نرم افزار Auto Call Recorder یک برنامه قدرتمند و پر امکانات ضبط مکالمات اندروید می باشد که قادر است ...

 • چگونگی ضبط تماس های مهم در اندروید

  www.gooyait.com/1392/05/15/how-to-capture-important-contacts-in...

  آموزش برنامه نویسی اندروید; ... امروز قصد داریم در مورد ضبط تماس های تلفنی مهم در اندروید به ...

 • Call Recorder – Total Recall v1.7.4 - androidha.com

  www.androidha.com/1199-call-recorder-total-recall

  Call Recorder – Total Recall v1.7.4. ضبط تماس های مهم و صدا با این نرم افزار بسیار ساده و به صورت خودکار ...

 • چگونگی ضبط تماس های مهم در اندروید

  www.beytoote.com/computer/mobile/important-contacts-android.html

  سیستم عامل اندروید ترفند موبایل اپلیکیشن اندروید,ضبط تماس در اندروید,ضبط تماس های تلفنی ...

 • برنامه اندرويد ضبط تماس

  daemoshin.rozblog.com/post/834

  برنامه اندرويد ضبط تماس 1 . دانلود Automatic Call Recorder pro - نرم افزار موبایل ضبط مکالمات

 • برنامه ضبط تماس ها Archives - دانلود 0098 | دانلود رایگان

  www.download0098.com/tag/برنامه-ضبط-تماس-ها

  آرشیو برنامه ضبط تماس ها Archives - دانلود 0098 ... دانلود برنامه اندروید ضبط تماس ها Call Recorder Pro v2.6.

 • دانلود نرم افزار موبایل ضبط مکالمات تلفنی (اندروید ...

  www.sarzamindownload.com/685/-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%
  • 5/5
  • 78 RATINGS

  نرم افزار ضبط مکالمات موبایل اندروید,دانلود برنامه ضبط مکالمه اندروید,دانلود رایگان نرم ...

 • دانلود Digital Call Recorder Pro 3.90 - برنامه عالی ضبط ...

  www.farsroid.com/digital-call-recorder-pro

  Digital Call Recorder Pro v3.90 Donated – برنامه عالی و کامل برای ضبط خودکار تماس ها و مکالمه ها مخصوص اندروید!

 • Automatic Call Recorder Pro 5.20 ... - اندروید گذر

  androidgozar.com/2499/automatic-call-recorder-pro.html

  دانلود Automatic Call Recorder Pro آخرین نسخه و ورژن جدید آپدیت نرم افزار ضبط تماس مکالمات تلفنی برای ...

 • برنامه ضبط تماس‌ | Call Recorder – ACR 17.5 | شیک ترین ها

  seventeenth17stage.shiektarinha.ir/list/...

  دانلود برنامه ضبط تماس‌ | Call Recorder – ACR 17.5 برنامه Call Recorder – ACR 17.5 اگر شما هم یکی از اون دسته ...

 • SMSROBOT Automatic Call Recorder Premium 3.0 نرم افزار ضبط ...

  androidgozar.com/69365/com-smsrobot-callrecorder.html

  دانلود SMSROBOT Automatic Call Recorder Premium نسخه جدید و آخرین ورژن نرم افزار ضبط مکالمات و تماس ها برای ...

 • دانلود بهترین برنامه ضبط تماس های اندرویدی

  www.yjc.ir/fa/...برنامه-ضبط-تماس-های-اندرویدی

  با استفاده از برنامه Call Recorder می توانید مکالمه های صوتی خود را با کیفیت بالا ضبط کنید.

 • برنامه ضبط تماس اندروید | یاس دانلود

  www.yasdl.com/tag/برنامه-ضبط-تماس-اندروید

  دانلود Auto Call Recorder Pro نرم افزار ضبط خودکار مکالمات برای اندروید | نسخه کامل و پچ شده Patched |

 • دانلود برنامه Digital Call Recorder Pro ضبط صدا و تماس در ...

  androidiha.net/دانلود-برنامه-digital-call-recorder-pro

  دانلود برنامه Digital Call Recorder Pro برای ... دانلود برنامه Digital Call Recorder Pro ضبط صدا و تماس در اندروید.

 • پروژه حقوق و دستمزد با اکسل

  ادمین بازدید : 0 جمعه 21 آبان 1395 : 15:5 نظرات ()
  پروژه حقوق و دستمزد با اکسلدسته: اداری و پرسنلی
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: rar
  حجم فایل: 25 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 6

  پروژه حقوق و دستمزد در اکسل که بصورت کد بندی انجام شده است که تنها با دادن کد پرسنلی که در موقت استخدام به کارمندان داده شده است میتوان کل سود و درآمد یک ماهه و مالیات ماهانه یک شخص رو و حتی فیش حقوقی فرد مورد نظر رو نیز چاپ نمود

  قیمت فایل فقط 4,500 تومان

  خرید

  در این پروژه که توسط برنامه اکسل نوشته شده است و و با این پروژه میتوان یک اداره و یا یک شرکت کوچیک رو اداره کرد این پروژه به طوری است که در ابتدا شروع میتوان قوانین شرکت رو به برنامه بدین و تا برنامه با توجه به قانون و قواید شرکت به جلو بره مثل برای هر فرزند چقدر حق ولاد و یا مالیات و یا حق بیمه چقدر کسر بشه و به صورت کلی تر اگر مدرکش دیپلم باشه پایه حقوقش چقدر ثبت بشه و یا دکترا و فوق لبیسانس باشه چقدر است و به توضییح کلی و مختصر مفید بخوام در مورد این پروزه بگمه این است که این برنامه برای شرکت و یا اداره نو پا میتواند مفیدتر و برای دانشجویان عزیز نیز موفقیت امیز باشد

  قیمت فایل فقط 4,500 تومان

  خرید

 • دانلود پروژه سیستم حقوق و دستمزد تحت اکسل - پروژه دات کام

  www.prozhe.com/پروژه-سیستم-حقوق-و-دستمزد...

  ... حقوق و دستمزد تحت اکسل ... پروژه حقوق و دستمزد، حقوق و دستمزد با کسورات، پروژه رایگان ...

 • دانلود پروژه حقوق و دستمزد یک شرکت خصوصی - پروژه دات کام

  www.prozhe.com/دانلود-پروژه-حقوق-و-دستمزد...

  ... پروژه حقوق و دستمزد ... مرتیط با طراحی حقوق و دستمزد ... تحت اکسل حقوق و دستمزد ...

 • دانلود پروژه حقوق و دستمزد اکسل - آموزش اکسل

  exceledu.persianblog.ir/post/298

  ... طراحی سیستم حقوق و دستمزد با اکسل قالب بندی : ... دانلود پروژه حقوق و دستمزد: ...

 • محاسبه حقوق و دستمزد در اکسل | موسسه فرساران

  www.farsaran.com/articles/محاسبه-حقوق-و-دستمزد...

  ده ترفند اکسل، با موس و کیبورد سریعتر از همیشه کار ... محاسبه حقوق و دستمزد در اکسل;

 • دانلود پروژه سیستم حقوق و دستمزد اکسل - گروه توسعه علوم ...

  developmentgroup.ir/1392/03/18/دانلود-پروژه-سیستم...

  ... حقوق و دستمزد اکسل, پروژه سیستم حقوق و دستمزد اکسل, ... اکسل, حقوق و دستمزد با اکسل ...

 • جدیدترین نرم افزار حقوق و دستمزد تحت اکسل

  forum.exceliran.com/showthread.php/1848-جدیدترین-نرم...

  ... کنم که این پروژه یکی از اونهاست و ... با نرم افزار حقوق و ... حقوق و دستمزد اکسل, ...

 • دانلود رایگان فایل اکسل محاسبه حقوق و دستمزد 95

  www.irhesabdaran.ir/post/82/فایل-اکسل-محاسبه-حقوق...

  امشب یک لیست حقوق و دستمزد با ... اکسل. امشب یک لیست حقوق و ... و پروژه های سایت را با ...

 • پروژه حقوق و دستمزد با اکسل | انجام پروژه برنامه نویسی

  projectp30.ir/پروژه-حقوق-و-دستمزد-با-اکسل

  پروژه حقوق و دستمزد با ... قرار داده شده است سیستم حقوق و دستمزد با اکسل است.در این پروژه ...

 • دانلود پروژه های آماده اکسل و اکسس برای دانشجویان حسابداری

  www.iranidata.com/4782/دانلود-پروژه-های-آماده...

  این پست از سایت ایرانی دیتا به پروژه های آماده اکسل و ... به حقوق و دستمزد با نرم ...

 • پروژه حقوق و دستمزد با اکسل

  homealone.rozblog.com/post/67

  ... ----- پروژه حقوق و دستمزد با اکسل 1 . دانلود رایگان ... com/tag-پروژه-حقوق-و-دستمزد-با-اکسل ...

 • پروژه حقوق و دستمزد با اکسل - jait.ir

  jait.ir/product-8025-dasmozd.aspx

  ... حقوق و دستمزد اکسل نرم افزار اکسل بودجه دانلود پروژه بودجه پروژه بودجه با اکسل ...

 • پروژه حقوق و دستمزد با اکسل

  maghalenab.rozblog.com/post/790/...

  پروژه حقوق و دستمزد با اکسل دسته: اداری و پرسنلی بازدید: ... پروژه حقوق و دستمزد با اکسل دسته: ...

 • پروژه مالی-سیستم حقوق و دستمزد -اکسل - Namakala.com

  www.namakala.com/key/12745/cat-377/467326

  ... سیستم حقوق و دستمزد . این پروژه در قالب یک فایل ... جدول، پاور پوینت، اکسل و ... با تایپ 10 ...

 • پروژه حقوق و دستمزد با اکسل 1 | بلوگل

  payanname2020.bloogle.ir/page-194122.html

  پروژه حقوق و دستمزد با اکسل 1 | ... برچسب ها : پروژه حقوق و دستمزد با اکسل, پروژه مالی اکسل , ...

 • دانلود پروژه حسابداری اکسل مربوط به حقوق و دستمزد

  www.iranidata.com/3107/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9...

  ... پروژه حقوق و دستمزد با اکسل, پروژه های اکسل ... دانلود پروژه حقوق و دستمزد با نرم افزار ...

 • دانلود پروژه اکسل برای حقوق - آموزش اکسل

  exceledu.persianblog.ir/post/342

  صورت های مالی و حقوق و دستمزد با اکسل نویسنده: ... دانلود پروژه حقوق و دستمزد یک شرکت خصوصی.

 • دانلود مقالات فارسی | پروژه سیستم حقوق و دستمزد مربوط به ...

  irdoc.net/1193/پروژه-سیستم-حقوق-و-دستمزد...

  سیستم حقوق و دستمزد payroll system به ... حسابداری با فرمت اکسل . ... پروژه سیستم حقوق و ...

 • پروژه اکسل حقوق و دستمزد شرکت آزمايشي

  appihaa.rozblog.com/post/159

  پروژه اکسل حقوق و دستمزد شرکت آزمایشی ... agahi24.com/adv/صورت-ها-مالی-و-حقوق-و-دستمزد-با-اکسل/

 • پروژه حقوق و دستمزد با اکسل1

  maghaletop-rzb.feixiansi.com/page-26826.html

  پروژه حقوق و دستمزد با اکسل1,پروژه حقوق و دستمزد با ... پروژه حقوق و دستمزد با اکسل, ...

 • پروژه حقوق و دستمزد با اکسل

  payannamevatahghigh.filenab.com/product-40195-hogog-dastmoz-ba...

  ... حقوق و دستمزد در اکسل ساخت برنامه حقوق و دستمزد در اکسل پروژه ... پروژه حقوق و دستمزد با ...

 • دانلود پروژه مالي - uniahvaz.blogfa.com

  uniahvaz.blogfa.com

  متن کارآموزی و ... لطفا با شماره 09376620575. ... حقوق و دستمزد. ... انجام هر پروژه مالی در اکسل ...

 • دانلود رایگان مقاله درباره حسابداری حقوق و دستمزد

  www.dlbartar.com/حسابداری-حقوق-و-دستمزد

  مقاله های از رشته حسابداری درباره حسابداری حقوق و دستمزد را ... پروژه مدیریت کتابخانه با ...

 • پروژه اکسل حقوق و دستمزد 2

  fany.filenab.com/product-57535-hoghoogh-2.aspx

  دانلود پروژه اکسل حقوق و دستمزد پروژه اکسل حقوق و دستمزد خرید و دانلود پروژه ... تماس با ما ...

 • پروژه حقوق و دستمزد با اکسل

  prozhe.filenab.com/product-40195-hogog-dastmoz-ba-Exell.aspx

  ... حقوق و دستمزد در اکسل ساخت برنامه حقوق و دستمزد در اکسل ... پروژه حقوق و دستمزد با ...

 • پروژه حقوق و دستمزد تحت اکسل

  www.bargozideha.com/share/sb08goe9-پروژه-حقوق-و...

  ... فرمت جدید پروژه حقوق و دستمزد با ... پروژه حقوق و دستمزد . ... حقوق و دستمزد تحت اکسل ...

 • لیست حقوق و دستمزد در اکسل

  my-ketab.mihanblog.com/post/453

  ساخت لیست حقوق و دستمزد با اکسل ... برنام های کاربردی تحت اکسل و اکسس ، انجام پروژه های ...

 • مرکز حسابداری کانون جوان - پروژه حقوق و دستمزد تحت اکسل

  lordacc.blogfa.com/post/12/پروژه-حقوق-و-دستمزد...

  ... پروژه حقوق و دستمزد ... پروژه حقوق و دستمزد تحت اکسل. ... فرمت جدید پروژه حقوق و دستمزد با ...

 • طراحی سیستم حقوق و دستمزد با اکسل | پروژه و پايان نامه

  komakhesabdar.ir/طراحی-سیستم-حقوق-و-دستمزد...

  سیستم حقوق و دستمزد با اکسل. ... روش سیستمی حقوق و دستمزد به طور طبیعی ... بخش های پروژه :

 • پروژه اکسل حقوق و دستمزد شرکت آزمایشی

  nabproje.rozblog.com/post/4829/-پروژه-اکسل-حقوق-و...

  پروژه اکسل حقوق و دستمزد شرکت آزمایشی دسته: حسابداری بازدید: 1 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 40 ...

 • دانلود پروژه سیستم حقوق و دستمزد تحت اکسل

  www.porojeh24.ir/92-humanities/رشته-حسابداري/808...

  ... حقوق و دستمزد تحت اکسل ... پروژه حقوق و دستمزد، حقوق و دستمزد با کسورات، پروژه رایگان ...

 • بانک ایمیل ایرانی انلاین جهت تبلیغ

  ادمین بازدید : 0 جمعه 21 آبان 1395 : 14:47 نظرات ()
  بانک ایمیل ایرانی انلاین جهت تبلیغدسته: نرم افزار کاربردی
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: rar
  حجم فایل: 11529 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 1070

  2 میلیون ایمیل ایرانی انلاین

  قیمت فایل فقط 10,000 تومان

  خرید

  در دنیای مجازی زندگی می کنیم که تبلیغات بهترین روش برای پیشرفت میباشد و حرف اول را  می زند در جامعه امروزی تمامی شرکتها و موسسات به تجارت الکترونیک از طریق اینترنت روی آورده اند. تنها راه دیده شدن در این فضای مجازی تبلیغات مداوم و موثر می باشد. از انواع تبلیغات در فضای اینترنت، ارسال ایمیل تبلیغاتی ، بهترین روش انتخوابی میباشد .

  به همین جهت لیستی از 2 میلیون ایمیل فعال و جدید ایرانی برای شما امده کرده ایم که بخش بیشتری را به جی میل و یاهو میل و هات میل اختصاص دادیم که تا بهترین و فعال ترین آرشیو برای شما تهییه کرده باشیم .

  این پکیج اپدیت سال 1394-1395 میباشید و جدید ترین و اختصاصی ترین پکیج در سطح وب میباشد.

  با هزینه بسیار کمی میتوانید از با کمک اسکریپت ها و نرم افزار های ایمیل ، از این دو میلیون ایمیل فعال و انلاین استفاده عالی و فوق العاده ای بکنید .

  حتی میتونید محصولات خود را با بانک ایمیل ما به فروش برسانید و لذت ببرید !

  با آرشیو ایمیل ها محبوبیت و پیشرفت را تجربه کنید !

  بخشی قسمت های این آرشیو

  آرشیو بانک ایمیل ایرانی و خارجی طبقه بندی شده و بدون ایمیل زائد و تکراری

  بانک ایمیل فروشگاه ها

  بانک ایمیل شرکت های خصوصی

  بانک ایمیل مشاغل

  بانک ایمیل اصناف

  بانک ایمیل بر اساس شهر و استان

  بانک ایمیل  گوگل GMAIL

  بانک ایمیل سایت یاهو YAHOO

  بانک ایمیل سایت های تجاری و.. INFO

  کاربران فیس بوک و SUTTON MAIL

  .

  .

  .

  قیمت فایل فقط 10,000 تومان

  خرید

 • بانک ايميل ايراني انلاين جهت تبليغ

  felorida94.rozblog.com/post/41

  بانک ایمیل ایرانی انلاین جهت تبلیغ ... انلاین جهت تبلیغ. بانک ایمیل ایرانی انلاین جهت تبلیغ.

 • دانلود پروژه , پایان نامه و مقاله

  maghaleshop-rzb.feedblog.xyz/post751587.html

  بهترین سایت کاریابی; انجام سئوی ارزان و تضمینی; انجام سئوی ارزان و تضمینی; بهترین سایت کاریابی

 • بانک ایمیل ایرانی انلاین جهت تبلیغ

  www.unishope.ir/post/266

  بانک ایمیل ایرانی انلاین جهت تبلیغ قیمت 10000 تومان توضیحات دانلود ,بانک ایمیل ایرانی انلاین ...

 • مرجع ایمیل مارکتینگ و خدمات حرفه ای ارسال ایمیل تبلیغاتی

  email-banking.ir

  ... پنل ارسال ایمیل خبرنامه ، جهت اطلاع رسانی ... با بانک ایمیل. ... تبلیغ شما را در ...

 • آناز -> بانک ایمیل و موبایل فعال 94 کشور(رایگان)

  anaz.ir/page_EmailBank1.html

  دانلود بخش بانک ایمیل ایرانی ... این بانک را با تبلیغ زیبا با ... آنلاین بانک ملت ...

 • بانک ایمیل ایرانی انلاین جهت تبلیغ | جستجو | khabar95

  khabar95.ir/list/...

  بانک ایمیل ایرانی انلاین جهت ...

 • بانک ایمیل ایرانی انلاین جهت تبلیغ

  filenab.com/product-40174-bank-email.aspx

  بانک ایمیل ایرانی انلاین جهت تبلیغ 2 میلیون ... بانک ایمیل بر اساس شهر و استان .

 • لیست سایتهای تبلیغاتی رایگان | شرکت طراحی سایت سنادیتا

  www.sanadata.com/fa/pages/316

  ... های آنلاین بانک ... بانک ایمیل کاربران ایرانی آماده ... جهت معرفی و تبلیغ ...

 • بانک ایمیل تفکیک شده سال 94 - emailer1.ir

  www.emailer1.ir/بانک-ایمیل

  ... آرشیو بانک ایمیل ایرانی می ... و تهیه بانک ایمیل خوب یک تبلیغ ... آنلاین و ...

 • بانک ایمیل - تک مارکتینگ

  takmarketing.com/email-bank

  جدید ترین و کامل ترین پکیج بانک ایمیل فعال ایرانی به صورت ... پرداخت آنلاین; ... تبلیغ در ...

 • قویترین بانک ایمیلهای فارسی - ارسال ایمیل گروهی ، تبلیغاتی ...

  emailsweb.persianblog.ir/post/2

  ... (بیش از 30 میلیون آدرس ایمیل ایرانی و 50 ... انواع اسکریپ ایمیل سرور جهت ... بانک ایمیل ما ...

 • بانک ایمیل | بانک ایمیل شرکت های ایرانی

  www.email-bank.ir/pages/بانک-ایمیل-ایرانی/5...

  بخشی از بانک ایمیل شرکت های ایرانی از Yellow ... آنلاین ایمیل. ... آدرس ایمیل جهت ثبت در بانک ...

 • دام ماهواره برای کالای ایرانی - صبحانه آنلاین ...

  https://sobhanehonline.com/fa/news/113082/...

  ... ای، تبلیغ کالاهای ایرانی در ... خود جهت مقابله با ... ها و بانک‌های ایرانی در ...

 • فروش دامنه های رنکدار و سایتهای آماده - بانک ایمیل ایرانی ...

  www.nikman.blogfa.com/page/emails.aspx

  بانک ایمیل ایرانی مشاغل و ... ومابقی این بانک ایمیل توسط همکاران و آشنایان ارائه شده است و ...

 • ده هزار ایمیل فعال ایرانی جهت تبلیغات گسترده هدفمند | شیک ...

  tafrihi-center.shiektarinha.ir/list/...

  سرور های گیم انلاین. ... ده هزار ایمیل فعال ایرانی جهت ... کاملترین بانک ایمیل فعال ایرانی .

 • تبلیغات اینترنتی | شرکت طراحی سایت سنادیتا

  www.sanadata.com/fa/pages/184

  تبلیغ ایرانی : ... نیازمندی های آنلاین بانک ... گیری از بانک ایمیل کاربران ایرانی ...

 • بانک ایمیل تفکیک شده پزشکان ایرانی

  www.emailer1.ir/بانک-ایمیل-تفکیک-شده-پزشکان

  بانک ایمیل تفکیک شده پزشکان ایرانی; بانک ایمیل ... قصد تبلیغ و ارسال ایمیل ... جــهت ...

 • تبلیغات در بلاگفا (درج آگهی در وبلاگها )

  blogfa.com/Ads

  ... نیازهای سفارش دهندگان آگهی اقدام به ارائه شیوه خاص و مناسبی جهت تبلیغ ... بانک ... ایمیل ...

 • دانلود کلیپ ساقیا از ساسی

  download1628.rozblog.com/-دانلود-کلیپ-ساقیا-از...

  جهت دریافت لینک دانلود ایمیل خود ... صورت آنلاین مشغول به ... مصداق عملی تبلیغ دین ...

 • بانک ایمیل (بزرگترین در ایران!)

  emailbank.roomfa.com

  بانک ایمیل ... تبلیغات آنلاین یک شکل ارتقا یافته از ... * 10 میلیون لیست ایمیل فعال ایرانی

 • ایمیل مارکتینگ ارسال ایمیل تبلیغاتی

  www.cc-ir.com

  ... بانک ایمیل ... کارهای آنلاین ندارد. چطور ایمیل ... خدماتی جهت معرفی دارند. ایمیل ...

 • درج آگهي،درج آگهي رايگان،تبليغات،تبليغات اينترنتي ارسال ...

  asantablighcom.blogfa.com

  بانک ایمیل ... هزینه آی پی اختصاصی مخصوص ایمیل 10 روزه جهت ارسال ... پاسخگوئی آنلاین فقط ...

 • دانلود نرم افزار ایمیل - p30download.com

  p30download.com/fa/software/category/communication/email

  دانلود نرم افزار های مدیریت ارسال و دریافت ایمیل، مدیریت ارسال ایمیل ... جهت مدیریت ... آنلاین ...

 • دانلود جزوه ارشد - لیست ایمیل کاربران ایرانی

  arshadazad91.mihanblog.com/post/469

  فروش آنلاین بانک آدرس ایمیل ... 195000 ایمیل ایرانی جهت ... بانک ایمیل دانلود بانک ایمیل ایرانی ...

 • ايميل ايراني | ایمیل مارکتینگ ارسال ایمیل تبلیغاتی

  www.cc-ir.com/tag/ايميل-ايراني

  ... کسب و کارهای آنلاین ندارد. چطور ایمیل ... گسترده ای در جهت افزایش ... تبلیغ بانک ...

 • درگاه بانک | ارائه درگاه پرداخت اینترنتی بانکی آنلاین

  epbanks.ir

  کاربرد سامانه تابا جهت امور ... ایران، بانک ایمیل فعال ایرانی ... انلاین ایرانی.

 • نرم افزار کاربردی - ahorafile.ir

  ahorafile.ir/cat-56-narmafzar-karbordi.aspx

  ثبت نام همکار تبلیغ ... دانلود پروژه و بانک ایمیل; ... بانک شماره موبایل ایرانی به تفکیک شغل ...

 • کپی کلیپ جنیفر لوپز برای تبلیغ یک بانک ایرانی

  pcpc.rozblog.com/post/292/کپی-کلیپ-جنیفر-لوپز...

  ... ,کپی کلیپ جنیفر لوپز برای تبلیغ یک بانک ایرانی, ... ایمیل (منتشر نمی ... خود من را در جهت بهتر ...

 • نرم افزار کاربردی - payannameh.filenab.com

  payannameh.filenab.com/cat-56-narmafzar-karbordi.aspx

  ثبت نام همکار تبلیغ ... بانک شماره موبایل ایرانی به تفکیک ...

 • چرا شبکه جم برای کالاهای ایرانی تبلیغ می‌کند؟

  news.ir/fa/...کالاهای-ایرانی-تبلیغ-می‌کند؟

  چرا شبکه جم برای کالاهای ایرانی تبلیغ می ... را بیشتر در جهت ... ایمیل خود را وارد ...

 • آموزش ساخت ،ارسال و دریافت ایمیل

  ادمین بازدید : 0 جمعه 21 آبان 1395 : 14:44 نظرات ()
  آموزش ساخت ،ارسال و دریافت ایمیلدسته: آموزش نرم افزار
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: pdf
  حجم فایل: 976 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 9

  به کمک این فایل آموزشی میتوانید براحتی برای خود یک حساب جی میل باز کرده واز مزایای آن بهره مند شوید

  قیمت فایل فقط 2,000 تومان

  خرید

  آموزش تصویری ساخت جی میل ونحوه ارسال و دریافت آن بهمراه نحوه ارسال و دریافت فایل توسط جی میل

  قیمت فایل فقط 2,000 تومان

  خرید

 • آموزش تنظیمات ارسال و دریافت ایمیل در یاهو

  www.sarzamindownload.com/contents/1067
  • 5/5
  • 149 RATINGS

  نرم افزار ساخت ... آموزش ارسال ایمیل زمان ... برای ارسال و دریافت ایمیل در کامپیوتر باید ...

 • آموزش ارسال ایمیل از طریق یاهو

  farsimeeting.com/description/56

  ساخت ایمیل یاهو و آموزش برنامه ... و ایمیل ایرانی و فارسی چاپار آموزش ارسال و دریافت ایمیل ...

 • آموزش ساخت یک ایمیل (Email) و چک کردن و ارسال ایمیل (برای ...

  aftab.cc/tutorial/455

  آموزش ساخت یک ایمیل ... چک کردن و ارسال ایمیل در ... پیغام خودکار «ایمیل شما دریافت شد ...

 • آموزش ارسال و دریافت ایمیل با Gmail جی میل

  farsimeeting.com/description/70

  ص 1 آموزش دریافت و ارسال ایمیل توسط جی میل (Gmail) ... آموزش ساخت ایمیل آموزش ساخت ایمیل ...

 • آموزش تصویری ساخت ایمیل یاهو (روش جدید)

  www.sarzamindownload.com/contents/1638
  • 5/5
  • 455 RATINGS

  ... یاهو,آموزش ساخت ایمیل یاهو ... سازی را دریافت کنید و ... ایمیل و sms نیز ارسال ...

 • آموزش ساخت ،ارسال و دريافت ايميل

  xe3.rozblog.com/post/52

  ... آموزش ساخت و ارسال ایمیل در یاهو ... ارسال و دریافت ایمیل در اکثر سرویس دهندگان ایمیل شبیه ...

 • آموزش ساختن ایمیل جدید +عکس

  www.beytoote.com/computer/tarfand-i/trainingg-email.html

  دریافت ایمیل از طریق ... ارسال تصاویر و ویدیوها از گالری در استوری ... آموزش ساخت ایمیل ...

 • آموزش ساخت اکانت جی میل و نحوه ارسال و دریافت ایمیل و ...

  https://www.daneshjooyar.com/آموزش-ساخت-اکانت-جی...

  آموزش ساخت اکانت جی میل و نحوه ارسال ... بعد از ساخت اکانت جیمیل نحوه ارسال و دریافت ایمیل ...

 • آموزش تصویری نحوه استفاده از ایمیل یاهو | نت-نت | آموزش ...

  net-net.ir/344/نحوه-استفاده-از-ایمیل-یاهو.html

  ... ( معرفی بخش ها ، ارسال و خوندن ایمیل ) ... آموزش تصویری ساخت ایمیل ... ارسال و دریافت ایمیل ...

 • آموزش ساخت ایمیل یاهو بصورت کامل و تصویری

  www.funcloob.ir/fa/posts/242

  آموزش ساخت ایمیل یاهو بصورت کامل و ... کاربران عزیز آموزش ساخت ایمیل ... ارسال نظر ، تنها ...

 • ارسال ایمیل ، دریافت ایمیل ، مدیریت ایمیل - مرکز آموزش ...

  market.karait.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=39

  ارسال ایمیل ، دریافت ایمیل ... پاک کردن آدرس ایمیل و ساخت ... آموزش نحوه ساخت ایمیل در ...

 • آموزش ساختن ایمیل در گوگل !-طراحی وب سایت تارنما

  tar-nama.com/fa/page/182

  آموزش ساخت ایمیل موقت ! ... ویژه: ارسال و دریافت پیامک با شماره اختصاصی 39 هزار ...

 • آموزش ایمیل فرستادن (نحوه ارسال ایمیل در یاهو)

  www.darddel.loxblog.com/page/5

  آموزش ایمیل ... نحوه ساخت ایمیل ... با موفقیت ارسال شده است: حالا نام و نام خانوادگی ...

 • آموزش ساخت ایمیل (تصویری)

  education-fct.rozblog.com/post/54

  آموزش ساخت ایمیل ... در انجمن ها و سایت ها، و ارسال و دریافت ایمیل برای ارتباط، پیش ...

 • آموزش ساختن ایمیل E-Mail - آموزشی

  tako2.persianblog.ir/post/13

  حذف کامل id و ایمیل ... آموزش ساخت ایمیل ... ترفند هایی برای مسدود کردن افراد از ارسال ایمیل ...

 • آموزش تصویری ساخت جیمیل - ایمیل گوگل - آموزشی

  tako2.persianblog.ir/tag/آموزش_تصویری_ساخت...

  ... بزودی بخشی از ایمیل و ... گوگل آنرا به این ایمیل ارسال ... آموزش ساخت ایمیل یاهو پس از ...

 • آموزش ساخت ایمیل (تصویری) و جلوگیری از -- آن

  www.flashkhor.com/forum/showthread.php?tid=3348

  آموزش ساخت ایمیل ... نام در انجمن ها و سایت ها، و ارسال و دریافت ایمیل برای ارتباط، پیش ...

 • آموزش ساخت ایمیل یاهو Yahoo – آموزش به زبان ساده

  www.peachlearn.com/internet/53-آموزش-ساخت-ایمیل...

  ... آموزش ساخت ایمیل یاهو Yahoo Mail و چگونگی ارسال و خواندن ایمیل ها ... ایمیل های دریافت شده ...

 • دانلود نرم افزار ایمیل - p30download.com

  p30download.com/fa/software/category/communication/email

  ... ارسال و دریافت ایمیل، مدیریت ارسال ایمیل های گروهی، حفاظت از ایمیل، مدیریت ایمیل ها ...

 • آموزش ارسال ایمیل با فایل ضمیمه در ASP.NET

  www.7learn.com/tutorials/how-to-send-email-with-file-attachment-in...

  آموزش ارسال ایمیل با ... برای دریافت مشخصات ایمیل ... با asp.net و ajax آموزش ساخت ...

 • طریقه تنظیم ایمیل و ساخت ایمیل جدید در مایکروسافت اوتلوک

  https://webramz.com/wiki/نحوه-ایجاد-ایمیل-در...

  ... ایمیل و ساخت ایمیل جدید از طریق پنل ایمیل توسط مرکز آموزش ... ارسال و دریافت ایمیل ها ...

 • آموزش ارسال و دریافت ایمیل از طریق وب میل roundcube در هاست

  https://mizbanfa.net/blog/hosting/roundcube-webmail

  آموزش ارسال و دریافت ایمیل از طریق وب میل roundcube در هاست

 • همه چیز از همه جا - چگونه ایمیل بسازیم؟ (آموزش کامل تصویری ...

  www.testazmoon.com/رنگارنگ_/_همه_چیز_از_همه_جا...

  شروع ثبت نام و ساخت ایمیل در ... شده و ایمیل ارسال و دریافت ... ایمیل بسازیم؟ (آموزش کامل ...

 • - ساخت ایمیل در سیستم جدید یاهو Yahoo Mail (رفع تحریم یاهو ...

  www.farsilearn.ir/education186

  آموزش های کوچک و آسان ... ساخت ایمیل ... در صورتی که پیام تائیدیه برای شماره شما ارسال نشد ...

 • آموزش راه اندازی ایمیل سایت

  https://azaronline.com/آموزش-راه-اندازی-ایمیل...

  ... خودتون ارسال و یا دریافت ایمیل داشته ... ایمیل سایت آموزش ساخت ایمیل آموزش ...

 • آموزش ساخت ایمیل موقت !-طراحی وب سایت تارنما

  tar-nama.com/fa/page/84

  اما در این مقاله به آموزش ساخت ایمیل موقت می‌پردازیم که ... ارسال و دریافت پیامک با ...

 • ایمیل - myp30.ir

  myp30.ir/category/آموزش/ایمیل/page/2

  چطور ایمیل رمزنگاری شده را رایگان ارسال و دریافت کنیم آیا ... آموزش ساخت ایمیل یاهو پس از ...

 • آموزش ساخت ایمیل موقت

  www.amirkhan6.loxblog.com/post/1644/آموزش ساخت ایمیل...

  آموزش ساخت ایمیل ... نام سبب دریافت ایمیل های مزاحم و یا ... بارگذاری ایمیل ارسال شده ...

 • ترفند کده - آموزش تصویری ساخت ایمیل در یاهو

  trfnd.blogfa.com/category/14

  ... بعد،میتونید وارد ایمیل خود شده و ایمیل ارسال و دریافت ... آموزش تصویری ساخت ایمیل ...

 • آموزش ساخت ایمیل با پسوند دلخواه | کینگ لرن

  kinglearn.ir/my-email

  پروتکل ارسال ایمیل از ... اقدام به دریافت و تحویل ایمیل ها به ... آموزش ساخت ایمیل با ...

 • موضوعات

 • علوم انسانی
 • علوم پایه
 • علوم پزشکی
 • نرم افزار
 • طرح های توجیهی
 • کتاب ، مقاله و جزوه
 • قالب و گرافیک سایت
 • نمونه سوال
 • فناوری اطلاعات
 • برنامه نویسی
 • عمومی و آزاد

 • فنی و مهندسی
 • فایل های ویژه
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟