close
تبلیغات در اینترنت
پزشکی
loading...

فروشگاه دانلود فایل 98

پزشکی

راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در مدارس

ادمین بازدید : 0 شنبه 25 دي 1395 : 17:40 نظرات ()

راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در مدارس

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 139 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 50

این فایل درمورد راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در مدارس در 50 صفحه در قالب ورد می باشد

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

 راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در مدارس

هزاران سال بشر درتمام روی زمین از مواد مخدربه عنوان یك وسیله فراموشی ورهایی ازغم واندوه استفاده كرد. از قدیمی ترین ازمنه تاریخ انسان تمایل به مصرف مواد داشته كه درحالت روانی وهوشیاری ازتغییر بوجود آورده الكل وتریاك درمیان قدیمی ترین داروها روان گردان قرار دارند كه دربسیاری ازفرهنگ ها مورد استفاده قرار گرفته اند.

درنقاشی ها كه برروی سنگ حك شده طرح هایی ازگل بوته شقایق وخشخشان دیده شده است. قدیمی ترین این آثارر مربوط به 4000 سال پیش درنواحی روم ومصر باستان بوده است. بامیان وسومریان، فنیقیها وآشوریان با خواص مواد مخدرآشنا بوده اند.از2000 سال پیش بیشتر مصری ها، پارت ها، هندوها، چینی ها، ژاپنی ها، رومیان ویونانیان ملت هایی بوده اند كه خشخشاش رابعنوان داروی مغز شناخته ومورد استفاده قرارداده اند.

بریكی ازسكه های قدیم یونان تصویر بوته خشخشاش دیده شده است. خود واژه افیون نیزدارای ریشه یونانی است.

بقراط ازشیره خشخاش به عنوان داروی خواب آور، مسكن درد سخن گفته است.

افلاطون درجهت استفاده های طبی از مواد وبه  منظور كاهش از درد بیماران خود مطالعاتی داشته است وخود خواص شیرها، گرد خشخشاش را آزمایش كرده وبرای مداوای بیماران مورداستفاده قرارمی داده است . كشورهندوستان بعد ازمصر باستان  قدیمی ترین سرزمینی است كه در آن مصرف مواد رواج داشته است وعده ای براین باورند كه زادگاه اصلی افیون هندوستان بوده است. هندی ها درمورد مصرف تریاك تعصب خاصی داشتند وتریاك را دارویی آسمانی وشفا بخش می دانستند وآنرا بهترین درمان كلیه الام جسمی وروحی می دانسته اند وحتی اعتقاد داشتند كه پلیدی های انسان چون خشم، غضب، حسد، هوی وهوس های انسانی را ازانسان دور می كند.    200 سال قبل درمحافل ادبی فرانسه، حشیش مورد توجه بوده است. ازدانشمندان ایرانی زكریای رازی وابوعلی سینا به خواص دارویی تریاك توجه داشته اند. با پیشرفت علم طب وشیمی انواع داروهای مخدر زیادتر شد ومصرف طبی به سوی مصرف كه امروزه اعتیادش می خوانیم كشیده شده است.

معرفی تریاك به انگلستان كه با تجارت چینی بوجود آمد موجب سوء استفاده های وسیع از آن درقرن 19 گردید. درضمن جنگ های داخلی آمریكا، ابداع تزریق این داروها سبب استفاده غیر طبیعی وسیع ازمرفین شد. هروئین درسال 1898 برای اولین باربصورت گرد سفید رنگ مورد مصرف قرار گرفت.یكی ازداروهای دیگر برمورها بود كه اواسط قرن 19 بعنوان خواب آور رواج یافت. اواخر قرن نوزدهم غربی ها گیاهانی راكه به منظور تخدیر بكار می رفتند مثل كاكوئین وحشیش شناختند قبل از جنگ ژاپن هزاران جوان سوی آمختامین ها روی آوردند وكنترل مسئله مستلزم تدبیرهایی مثل ایجاد مؤسسات روانپزشكی وایجاد موازین قانونی بود.

كاكوئین كه اولین با توسط بومیان آفریقا كشف شد بصورت جویدن، مورد مصرف قرارگرفته است این ماده درحال حاضر ازمواد مخدر وپرمصرف درقاره آمریكا واروپاست. درحالی كه ماری جوانا ها لوسنوردنها دردهه 7 این قرن درطبقات متوسط وبالای متوسط امریكا شیوع یافت. هروئین تركیب قوی وسریع الاثر مرفین یك مسئله طبی وقانونی وخیم مردم شهری وفقیر سیاه پوست گردید. درسال 1970 ثابت شد كه فقط درشهر نیویورك صد هزار معتادبه مواد مخدر وجود دارد. مع هذا درمراحل آخر جنگ ویتنام، انواع خاصی ازتریاك دردسترس سربازان آمریكایی درویتنام قرارگرفت . مطالعه ای نشان داد كه نیمی ازسربازان آمریكایی درویتنام درسال 1970 ازتریاك ومشتقات آن استفاده می كردند و20 درصد  تقریباً مصرف كننده دائمی بوده اند.

ژاپن

تا قبل از 1945 درژاپن اثری ازمشكلات اعتیاددیده نمی شود از این رو آن را دور آرام نامیده اند درژاپن شكل اعتیاد از سال 1945 آغاز وبه چند دوره تقسیم گردید:

1- اولین دوره كه پس ازجنگ دوم بودواستعمال محرك ها رواج داشت دراین دوره به علت شرایط ناشی ازجنگ ، استعمال مواد محرك بویژه بین كارگران شب كار، دانش آموزان برخی ازافرادی كه مردم را به نحوی سرگرم می نمودند شیوع یافت.

2- كاهش استعمال محرك های مشكل استعمال   مواد مخدر بویژه هروئین آغاز گردید بطوری كه آماردرسال 1961 نشان می دهد چهل هزار معتاد به هروئین وجود داشت كه دراین دوره افزایش چشمگیری مصرف هروئین به چشم می خورد.

3- دروه آرام 1969-1964 كه ازمصرف هروئین ومواد مخدر كاسته شد ژاپن ازنظر اعتیاد دوره آرامی را گذراند.

4- دوره رواج مجدد ، محرك ها درسال 1970 از این سال مصرف محرك ها دوباره دو برابر شد وشیوع یافت.

چین

در گذشته دور در چین آشنایی چندانی با مواد افیونی نداشته اندو نوشته های تاریخی بیانگر آنند كه از آن به عنوان گل زینتی استفاده می كرده اند در سالیان دراز پس از آن به خاصیت تخدیری آن پی برده اند، چین می نماید كه تریاك به عنوان ماده مخدر نخست به هندوستان و سپس به چین زودتر از دیگر كشورها پاگذاشت. در قرن 17 میلادی كه پای اقدام اروپای به قاره آسیا باز شدكشیدن و استعمال تریاك نیز گسترش یافت به معنای دیگر پدید اعتیاد با آمدن بیگانگان استعمارگر در شرق آغاز شد و یكی از انگیزه های انتشار اعتیاد در آسیای كمپانی هند شرقی انگلیس در هند بود. تریاك ابتدا در هند و آسیای صغیر تولید می شده است. بیش از 1767 واردات تریاك چین در هند از دویست صندوق در سال تجاوز نمی كرد. حكومت شنگ واردات تریاك را به منظور استفاده در تركیبات دارویی و طبی مجاز ساخته بود. در سال 1773 حكومت انگلیسی هند، سیاست تبه كارانه صادرات تریاك به چین پیش گرفت و حق انحصاری تجارت تریاك را به كمپانی هند شرقی واگذار كرد. به منظور تكمیل این سیاست در سال 1798 حق انحصاری تجارت تریاك را به كمپانی هند شرقی تنویض كرد تا سال 180 تریاك صادر شد به چین به مرز دو هزار صندوق رسید از آغاز تنها اشراف- مقامات، مالكان و تجارثروتمند تریاك دود می كردن. بعدها از هر قماشی، انگل و مفت خور طبقه حاكم مانند خواجگان، دربار، گردانندگان عشرتكده ها حاملان تخت روان، سربازان، راهبان و راهبان بودایی، شهر معتاد شدند، بر طبق بررسی در سال 1853 بیش از دو میلیون نفر تریاك دود می كردند.

تاریخچه تریاك و مواد مخدر در ایران

درباره ورود تریاك به ایران قولهای متفاوتی وجود دارد. به نظر عده ای تریاك از طریق عربها به ایران وارد شده. برخی محققین مدعی اند كه

هزاران سال بشر درتمام روی زمین از مواد مخدربه عنوان یك وسیله فراموشی ورهایی ازغم واندوه استفاده كرد. از قدیمی ترین ازمنه تاریخ انسان تمایل به مصرف مواد داشته كه درحالت روانی وهوشیاری ازتغییر بوجود آورده الكل وتریاك درمیان قدیمی ترین داروها روان گردان قرار دارند كه دربسیاری ازفرهنگ ها مورد استفاده قرار گرفته اند.

درنقاشی ها كه برروی سنگ حك شده طرح هایی ازگل بوته شقایق وخشخشان دیده شده است. قدیمی ترین این آثارر مربوط به 4000 سال پیش درنواحی روم ومصر باستان بوده است. بامیان وسومریان، فنیقیها وآشوریان با خواص مواد مخدرآشنا بوده اند.از2000 سال پیش بیشتر مصری ها، پارت ها، هندوها، چینی ها، ژاپنی ها، رومیان ویونانیان ملت هایی بوده اند كه خشخشاش رابعنوان داروی مغز شناخته ومورد استفاده قرارداده اند.

بریكی ازسكه های قدیم یونان تصویر بوته خشخشاش دیده شده است. خود واژه افیون نیزدارای ریشه یونانی است.

بقراط ازشیره خشخاش به عنوان داروی خواب آور، مسكن درد سخن گفته است.

افلاطون درجهت استفاده های طبی از مواد وبه  منظور كاهش از درد بیماران خود مطالعاتی داشته است وخود خواص شیرها، گرد خشخشاش را آزمایش كرده وبرای مداوای بیماران مورداستفاده قرارمی داده است . كشورهندوستان بعد ازمصر باستان  قدیمی ترین سرزمینی است كه در آن مصرف مواد رواج داشته است وعده ای براین باورند كه زادگاه اصلی افیون هندوستان بوده است. هندی ها درمورد مصرف تریاك تعصب خاصی داشتند وتریاك را دارویی آسمانی وشفا بخش می دانستند وآنرا بهترین درمان كلیه الام جسمی وروحی می دانسته اند وحتی اعتقاد داشتند كه پلیدی های انسان چون خشم، غضب، حسد، هوی وهوس های انسانی را ازانسان دور می كند.    200 سال قبل درمحافل ادبی فرانسه، حشیش مورد توجه بوده است. ازدانشمندان ایرانی زكریای رازی وابوعلی سینا به خواص دارویی تریاك توجه داشته اند. با پیشرفت علم طب وشیمی انواع داروهای مخدر زیادتر شد ومصرف طبی به سوی مصرف كه امروزه اعتیادش می خوانیم كشیده شده است.

معرفی تریاك به انگلستان كه با تجارت چینی بوجود آمد موجب سوء استفاده های وسیع از آن درقرن 19 گردید. درضمن جنگ های داخلی آمریكا، ابداع تزریق این داروها سبب استفاده غیر طبیعی وسیع ازمرفین شد. هروئین درسال 1898 برای اولین باربصورت گرد سفید رنگ مورد مصرف قرار گرفت.یكی ازداروهای دیگر برمورها بود كه اواسط قرن 19 بعنوان خواب آور رواج یافت. اواخر قرن نوزدهم غربی ها گیاهانی راكه به منظور تخدیر بكار می رفتند مثل كاكوئین وحشیش شناختند قبل از جنگ ژاپن هزاران جوان سوی آمختامین ها روی آوردند وكنترل مسئله مستلزم تدبیرهایی مثل ایجاد مؤسسات روانپزشكی وایجاد موازین قانونی بود.

كاكوئین كه اولین با توسط بومیان آفریقا كشف شد بصورت جویدن، مورد مصرف قرارگرفته است این ماده درحال حاضر ازمواد مخدر وپرمصرف درقاره آمریكا واروپاست. درحالی كه ماری جوانا ها لوسنوردنها دردهه 7 این قرن درطبقات متوسط وبالای متوسط امریكا شیوع یافت. هروئین تركیب قوی وسریع الاثر مرفین یك مسئله طبی وقانونی وخیم مردم شهری وفقیر سیاه پوست گردید. درسال 1970 ثابت شد كه فقط درشهر نیویورك صد هزار معتادبه مواد مخدر وجود دارد. مع هذا درمراحل آخر جنگ ویتنام، انواع خاصی ازتریاك دردسترس سربازان آمریكایی درویتنام قرارگرفت . مطالعه ای نشان داد كه نیمی ازسربازان آمریكایی درویتنام درسال 1970 ازتریاك ومشتقات آن استفاده می كردند و20 درصد  تقریباً مصرف كننده دائمی بوده اند.

ژاپن

تا قبل از 1945 درژاپن اثری ازمشكلات اعتیاددیده نمی شود از این رو آن را دور آرام نامیده اند درژاپن شكل اعتیاد از سال 1945 آغاز وبه چند دوره تقسیم گردید:

1- اولین دوره كه پس ازجنگ دوم بودواستعمال محرك ها رواج داشت دراین دوره به علت شرایط ناشی ازجنگ ، استعمال مواد محرك بویژه بین كارگران شب كار، دانش آموزان برخی ازافرادی كه مردم را به نحوی سرگرم می نمودند شیوع یافت.

2- كاهش استعمال محرك های مشكل استعمال   مواد مخدر بویژه هروئین آغاز گردید بطوری كه آماردرسال 1961 نشان می دهد چهل هزار معتاد به هروئین وجود داشت كه دراین دوره افزایش چشمگیری مصرف هروئین به چشم می خورد.

3- دروه آرام 1969-1964 كه ازمصرف هروئین ومواد مخدر كاسته شد ژاپن ازنظر اعتیاد دوره آرامی را گذراند.

4- دوره رواج مجدد ، محرك ها درسال 1970 از این سال مصرف محرك ها دوباره دو برابر شد وشیوع یافت.

چین

در گذشته دور در چین آشنایی چندانی با مواد افیونی نداشته اندو نوشته های تاریخی بیانگر آنند كه از آن به عنوان گل زینتی استفاده می كرده اند در سالیان دراز پس از آن به خاصیت تخدیری آن پی برده اند، چین می نماید كه تریاك به عنوان ماده مخدر نخست به هندوستان و سپس به چین زودتر از دیگر كشورها پاگذاشت. در قرن 17 میلادی كه پای اقدام اروپای به قاره آسیا باز شدكشیدن و استعمال تریاك نیز گسترش یافت به معنای دیگر پدید اعتیاد با آمدن بیگانگان استعمارگر در شرق آغاز شد و یكی از انگیزه های انتشار اعتیاد در آسیای كمپانی هند شرقی انگلیس در هند بود. تریاك ابتدا در هند و آسیای صغیر تولید می شده است. بیش از 1767 واردات تریاك چین در هند از دویست صندوق در سال تجاوز نمی كرد. حكومت شنگ واردات تریاك را به منظور استفاده در تركیبات دارویی و طبی مجاز ساخته بود. در سال 1773 حكومت انگلیسی هند، سیاست تبه كارانه صادرات تریاك به چین پیش گرفت و حق انحصاری تجارت تریاك را به كمپانی هند شرقی واگذار كرد. به منظور تكمیل این سیاست در سال 1798 حق انحصاری تجارت تریاك را به كمپانی هند شرقی تنویض كرد تا سال 180 تریاك صادر شد به چین به مرز دو هزار صندوق رسید از آغاز تنها اشراف- مقامات، مالكان و تجارثروتمند تریاك دود می كردن. بعدها از هر قماشی، انگل و مفت خور طبقه حاكم مانند خواجگان، دربار، گردانندگان عشرتكده ها حاملان تخت روان، سربازان، راهبان و راهبان بودایی، شهر معتاد شدند، بر طبق بررسی در سال 1853 بیش از دو میلیون نفر تریاك دود می كردند.

تاریخچه تریاك و مواد مخدر در ایران

درباره ورود تریاك به ایران قولهای متفاوتی وجود دارد. به نظر عده ای تریاك از طریق عربها به ایران وارد شده. برخی محققین مدعی اند كه

هزاران سال بشر درتمام روی زمین از مواد مخدربه عنوان یك وسیله فراموشی ورهایی ازغم واندوه استفاده كرد. از قدیمی ترین ازمنه تاریخ انسان تمایل به مصرف مواد داشته كه درحالت روانی وهوشیاری ازتغییر بوجود آورده الكل وتریاك درمیان قدیمی ترین داروها روان گردان قرار دارند كه دربسیاری ازفرهنگ ها مورد استفاده قرار گرفته اند.

درنقاشی ها كه برروی سنگ حك شده طرح هایی ازگل بوته شقایق وخشخشان دیده شده است. قدیمی ترین این آثارر مربوط به 4000 سال پیش درنواحی روم ومصر باستان بوده است. بامیان وسومریان، فنیقیها وآشوریان با خواص مواد مخدرآشنا بوده اند.از2000 سال پیش بیشتر مصری ها، پارت ها، هندوها، چینی ها، ژاپنی ها، رومیان ویونانیان ملت هایی بوده اند كه خشخشاش رابعنوان داروی مغز شناخته ومورد استفاده قرارداده اند.

بریكی ازسكه های قدیم یونان تصویر بوته خشخشاش دیده شده است. خود واژه افیون نیزدارای ریشه یونانی است.

بقراط ازشیره خشخاش به عنوان داروی خواب آور، مسكن درد سخن گفته است.

افلاطون درجهت استفاده های طبی از مواد وبه  منظور كاهش از درد بیماران خود مطالعاتی داشته است وخود خواص شیرها، گرد خشخشاش را آزمایش كرده وبرای مداوای بیماران مورداستفاده قرارمی داده است . كشورهندوستان بعد ازمصر باستان  قدیمی ترین سرزمینی است كه در آن مصرف مواد رواج داشته است وعده ای براین باورند كه زادگاه اصلی افیون هندوستان بوده است. هندی ها درمورد مصرف تریاك تعصب خاصی داشتند وتریاك را دارویی آسمانی وشفا بخش می دانستند وآنرا بهترین درمان كلیه الام جسمی وروحی می دانسته اند وحتی اعتقاد داشتند كه پلیدی های انسان چون خشم، غضب، حسد، هوی وهوس های انسانی را ازانسان دور می كند.    200 سال قبل درمحافل ادبی فرانسه، حشیش مورد توجه بوده است. ازدانشمندان ایرانی زكریای رازی وابوعلی سینا به خواص دارویی تریاك توجه داشته اند. با پیشرفت علم طب وشیمی انواع داروهای مخدر زیادتر شد ومصرف طبی به سوی مصرف كه امروزه اعتیادش می خوانیم كشیده شده است.

معرفی تریاك به انگلستان كه با تجارت چینی بوجود آمد موجب سوء استفاده های وسیع از آن درقرن 19 گردید. درضمن جنگ های داخلی آمریكا، ابداع تزریق این داروها سبب استفاده غیر طبیعی وسیع ازمرفین شد. هروئین درسال 1898 برای اولین باربصورت گرد سفید رنگ مورد مصرف قرار گرفت.یكی ازداروهای دیگر برمورها بود كه اواسط قرن 19 بعنوان خواب آور رواج یافت. اواخر قرن نوزدهم غربی ها گیاهانی راكه به منظور تخدیر بكار می رفتند مثل كاكوئین وحشیش شناختند قبل از جنگ ژاپن هزاران جوان سوی آمختامین ها روی آوردند وكنترل مسئله مستلزم تدبیرهایی مثل ایجاد مؤسسات روانپزشكی وایجاد موازین قانونی بود.

كاكوئین كه اولین با توسط بومیان آفریقا كشف شد بصورت جویدن، مورد مصرف قرارگرفته است این ماده درحال حاضر ازمواد مخدر وپرمصرف درقاره آمریكا واروپاست. درحالی كه ماری جوانا ها لوسنوردنها دردهه 7 این قرن درطبقات متوسط وبالای متوسط امریكا شیوع یافت. هروئین تركیب قوی وسریع الاثر مرفین یك مسئله طبی وقانونی وخیم مردم شهری وفقیر سیاه پوست گردید. درسال 1970 ثابت شد كه فقط درشهر نیویورك صد هزار معتادبه مواد مخدر وجود دارد. مع هذا درمراحل آخر جنگ ویتنام، انواع خاصی ازتریاك دردسترس سربازان آمریكایی درویتنام قرارگرفت . مطالعه ای نشان داد كه نیمی ازسربازان آمریكایی درویتنام درسال 1970 ازتریاك ومشتقات آن استفاده می كردند و20 درصد  تقریباً مصرف كننده دائمی بوده اند.

ژاپن

تا قبل از 1945 درژاپن اثری ازمشكلات اعتیاددیده نمی شود از این رو آن را دور آرام نامیده اند درژاپن شكل اعتیاد از سال 1945 آغاز وبه چند دوره تقسیم گردید:

1- اولین دوره كه پس ازجنگ دوم بودواستعمال محرك ها رواج داشت دراین دوره به علت شرایط ناشی ازجنگ ، استعمال مواد محرك بویژه بین كارگران شب كار، دانش آموزان برخی ازافرادی كه مردم را به نحوی سرگرم می نمودند شیوع یافت.

2- كاهش استعمال محرك های مشكل استعمال   مواد مخدر بویژه هروئین آغاز گردید بطوری كه آماردرسال 1961 نشان می دهد چهل هزار معتاد به هروئین وجود داشت كه دراین دوره افزایش چشمگیری مصرف هروئین به چشم می خورد.

3- دروه آرام 1969-1964 كه ازمصرف هروئین ومواد مخدر كاسته شد ژاپن ازنظر اعتیاد دوره آرامی را گذراند.

4- دوره رواج مجدد ، محرك ها درسال 1970 از این سال مصرف محرك ها دوباره دو برابر شد وشیوع یافت.

چین

در گذشته دور در چین آشنایی چندانی با مواد افیونی نداشته اندو نوشته های تاریخی بیانگر آنند كه از آن به عنوان گل زینتی استفاده می كرده اند در سالیان دراز پس از آن به خاصیت تخدیری آن پی برده اند، چین می نماید كه تریاك به عنوان ماده مخدر نخست به هندوستان و سپس به چین زودتر از دیگر كشورها پاگذاشت. در قرن 17 میلادی كه پای اقدام اروپای به قاره آسیا باز شدكشیدن و استعمال تریاك نیز گسترش یافت به معنای دیگر پدید اعتیاد با آمدن بیگانگان استعمارگر در شرق آغاز شد و یكی از انگیزه های انتشار اعتیاد در آسیای كمپانی هند شرقی انگلیس در هند بود. تریاك ابتدا در هند و آسیای صغیر تولید می شده است. بیش از 1767 واردات تریاك چین در هند از دویست صندوق در سال تجاوز نمی كرد. حكومت شنگ واردات تریاك را به منظور استفاده در تركیبات دارویی و طبی مجاز ساخته بود. در سال 1773 حكومت انگلیسی هند، سیاست تبه كارانه صادرات تریاك به چین پیش گرفت و حق انحصاری تجارت تریاك را به كمپانی هند شرقی واگذار كرد. به منظور تكمیل این سیاست در سال 1798 حق انحصاری تجارت تریاك را به كمپانی هند شرقی تنویض كرد تا سال 180 تریاك صادر شد به چین به مرز دو هزار صندوق رسید از آغاز تنها اشراف- مقامات، مالكان و تجارثروتمند تریاك دود می كردن. بعدها از هر قماشی، انگل و مفت خور طبقه حاكم مانند خواجگان، دربار، گردانندگان عشرتكده ها حاملان تخت روان، سربازان، راهبان و راهبان بودایی، شهر معتاد شدند، بر طبق بررسی در سال 1853 بیش از دو میلیون نفر تریاك دود می كردند.

تاریخچه تریاك و مواد مخدر در ایران

درباره ورود تریاك به ایران قولهای متفاوتی وجود دارد. به نظر عده ای تریاك از طریق عربها به ایران وارد شده. برخی محققین مدعی اند كه

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

پروژه و پاورپوینت در مورد روانشناسی تحولی یا رشد- در قالب ورد و پاورپوینت

ادمین بازدید : 0 جمعه 24 دي 1395 : 14:13 نظرات ()

پروژه و پاورپوینت در مورد روانشناسی تحولی یا رشد- در قالب ورد و پاورپوینت

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 216 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 28

این فایل در مورد پروژه و پاورپوینت در مورد روانشناسی تحولی یا رشد در قالب ورد و پاورپوینت می باشد

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

پروژه و پاورپوینت در مورد روانشناسی تحولی یا رشد- در قالب ورد و پاورپوینت

رفتار اجتماعی:

رفتار فرد در تعاملات بین فردی  و معاشرت های اجتماعی است، به عنوان نمونه خوش قول بودن و تقدم درسلام داشتن.

در ارزیابی رفتار باید توجه كرد كه رفتار چه كسی، در چه شرایط  و موقعیتی و با چه فراوانی و شدتی مورد بررسی قرار می گیرد؛ چرا كه زمانی می توانیم برداشت وتفسیر جامعی از رفتار یك فرد داشته باشیم كه شرایط زمانی و مكانی، موقعیت بروز رفتار و ویژگی های زیستی ، ذهنی و روانی وی را مورد توجه كافی قرار دهیم.

شاخه های مختلف روان شناسی

از زمانی كه روان شناسی به عنوان یك علم مستقل مطرح شده است، روان شناسان در زمینه موضوعات خاص، پژوهش های فراوانی به عمل آورده اند، به گونه ای كه امروزه شاهد شعب و شاخه های مختلف روان شناسی هستیم.

متداول ترین شاخ های روان شناسی عبارت است از:

1- روان شناسی رشد و كودك

روان شناسی كودك به مطالعه مستمر رشد از زمان تشكیل نطفه تا دوران بلوغ و نوجوانی می پردازد.

موضوعاتی از قبیل نقش وراثت و محیط در شكل گیری شخصیت كودك، چگونگی رشد بدنی، ذهنی،عاطفی، كلامی، اجتماعی ، حسی و حركتی، همچنین نحوه بازی، خویشتن داری، تقلید و همانند سازی كودك و نوجوان و تحولات دوران بلوغ در این شاخه از روان شناسی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

2- روان شناسی شخصیت

در این شاخه از روان شناسی ابعاد مختلف شخصیت، جنبه های ادراكی، هیجانی، ارادی و بدنی افراد و چگونگی سازگاری فرد با محیط مورد مطالعه قرار می گیرد.

3- روان شناسی اجتماعی

روان شناسی اجتماعی ازتعامل فرد واجتماع، قانون های روانی گروه ها و سازمان های اجتماعی بحث می كند و در زمینه هایی از قبیل: معیارها و هنجارهای اجتماعی، مناسبات بین گروهی، باورهای عام، تكوین بازخوردها وتغییرنگرش ها و نقش رسانه ای جمعی به مطالعه و تحقیق می پردازد.

4- روان شناسی بالینی

این رشته از روان شناسی ویژگی های شخصیتی، اختلالات عاطفی و مشكلات رفتاری افراد را با بهره گیری از ابزارهای روان شناختی مورد بررسی ودرمان قرار می دهد.

5- روان شناسی مرضی

در این شاخه از روان شناسی اختلالات عاطفی و رفتاری و بیماری های مختلف روانی مورد بررسی قرار گرفته، روش های درمانی متداول در جهت حفظ بهداشت روانی ارائه می شود.

6- روان شناسی كودكان استثنایی

روان شناسی كودكان استثنایی به مطالعه ویژگی های جسمی، روانی، حسی، حركتی، شناختی و اجتماعی كودكان عقب مانده ذهنی، نابینا و نیمه نابینا، ناشنوا و نیمه ناشنوا، ناسازگار، مصروع، كودكان معلول جسمی- حركتی، دانش آموزان مبتلا به اختلال خاص در یادگیری و كودكان و نوجوانان تیز هوش و خلاق می پردازد. این شاخه از روان شناسی همچنین در زمینه علل مختلف معلولیت، راه های پیشگیری از معلولیت و روش های اصلاح و ترمیم نارسایی ها و اختلالات رفتاری مباحثی را مطرح می كند.

7- روان شناسی تربیتی

این رشته ازروان شناسی كه درواقع مهمترین وكاربردی ترین رشته های روان شناسی است، تلاش دارد اصول، قوانین و یافته های روان شناسی و شاخه های مختلف آن را در قلمرو تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار دهد. در روان شناسی تربیتی موضوعاتی از قبیل: روشهای مختلف یادگیری و قوانین آن، فرایند تفكر و اندیشیدن، یادآوری و به یادسپاری، حافظه و فراموشی، هوش و انگیزش، سنجش و اندازه گیری و كاربرد آزمون های روانی، نقش معلم و متعلم در انتقال یادگیری، شرایط و موقعیت یادگیری، انضباط و پیشرفت تحصیلی مورد توجه و مطالعه قرار می گیرد.

روان شناسی تربیتی و قلمرو آن

همان گونه كه پیش تر اشاره شد موضوع اصلی روان شناسی تربیتی یا پرورشی به كار بستن قواعد و یافته های شاخه های مختلف روان شناسی در فرایند تعلیم و تربیت است. به عبارت دیگر هدف اصلی روان شناسی تربیتی توجه عمیق به امر مهم آموزش و پرورش و پرداختن به عوامل مؤثر در یادگیری، پیشرفت تحصیلی، سازگاری، تحول ذهنی و روانی و رشد متعادل انسان است.

اركان اصلی روان شناسی تربیتی

به طور خلاصه می توان موضوعات، پایه ها یا اركان اصلی روان شناسی تربیتی را در هفت محور زیر مورد توجه قرار داد:

1- قوانین و عوامل موثر در فرایند یادگیری

2- ویژگی های یادگیرنده یا تربیت شونده

3- موضوع یادگیری یا پیام تربیتی

4- موقیعت یادگیری یا شرایط انتقال پیام تربیتی

5- روش های تعلیم و تربیت یا انتقال پیام

6- ویژگی های مربی یا انتقال دهنده پیام

7- ارزیابی و ارزش سنجی

روانشناسی رشد یا روان‌شناسی تحولی که در سال‌های گذشته با عنوان روان‌شناسی ژنتیک شناخته می‌شد؛ شاخه‌ای از علمروان‌شناسی است که به توصیف و تبیین تغییرات در طول زندگی فرد می‌پردازد و از رشته‌های مختلف زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی، تعلیم و تربیت و پزشکی کمک می‌گیرد. اگر چه روان‌شناسی رشد به تمام مراحل زندگی انسان از تولد تا مرگ می‌پردازد، اما بر کودکی و نوجوانی تأکید دارد.

روان‌شناسان رشد در پی آن هستند تا چگونگی رشد انسان را در طول زمان تعیین کنند، برای تحقق این هدف روان‌شناسان رشد، رفتار افراد را در سنین مختلف به دقت مورد مشاهده قرار می‌دهند. از سوی دیگر روان‌شناسان رشد به تبیین رشد می‌پردازند که در آن دو الگوی عمومی و اختصاصی  را مد نظر دارند. سومین هدف روان‌شناسی رشد این است که حاصل مطالعات توصیفی و تبیینی خود را در مورد رشد در جهت مثبت رشد انسان به کار بگیرد و رشد انسان‌ها را به حداکثر برساند. این جنبه کاربردی رشد خصوصاً به کودکان و نوجوانانی که به دلایلی دچار نارسایی در رشد شده‌اند، می‌پردازد.

رشد جریانی است که به صورت مراحل پیوسته ظاهر می‌شود. هر مرحله به صورت طرح و سازمان متفاوتی از تکرار جریان‌های مرحلهٔ قبل است. الگوهای قبلی را می‌توان مقدمه‌ای دانست که به عنوان جزئی از سطح رشد بعدی در می‌آیند.

روان‌شناسی رشد، علمی است که جریان تحولات و تغییرات (کمی و کیفی) جسمی، ذهنی، عاطفی، و عملکرد فرد را در طول عمر از لحظه تولد (از لحظه انعقاد نطفه) تا هنگام مرگ مطالعه می‌کند.

اصول روان‌شناسی رشد

۱. رشد جریانی مرحله‌ای و پیوسته‌است: رشد پیوسته‌است ونه ناپیوسته. مراحلی که برای رشد اشاره می‌شود جدا از هم نیستند بلکه مانند یک خطی از یک نقطه شروع و بدون تمایز ادامه می‌یابد. تقسیم بندی دوره‌های مختلف زندگی بر اساس نوع دیدگاه و زمینه‌های مطالعاتی در رشد صورت می‌گیرد. به طور مثال پیاژه رشد (تحول شناختی) انسان را در چهار مرحله و تا پایان ۱۶ سالگی، اریکسون رشد روانی – اجتماعی انسان را از تولد تا پایان عمر و در ۸۸ مرحله مطرح می‌کند. به طور کلی و باتوجه به ویژگیهای مشترک و تکالیف یکسان انسان در دوره‌های مختلف سنی می‌توان رشد انسان را در ۹ مرحله یا دوره مطرح کرد: (سنینی که برای هر کدام از مراحل اشاره می‌شود صرفاً تقریبی است)

  1. پیش از تولد انعقاد نطفه تا تولد
  2. کودکی ۱، دو تا شش سالگی
  3. کودکی ۲، شش تا دوازده سالگی
  4. نوجوانی دوازده تا بیست سالگی
  5. جوانیبیست تا سی سالگی
  6. میانسالیسی تا پنجاه سالگی
  7. پختگیپنجاه تا شصت و پنج سالگی
  8. پیریشصت و پنج سالگی به بعد

۲. رشد دارای الگوهای قابل پیش بینی است. (الف- قانون سری – پایی ب- قانون مرکزی- پیرامونی) بر اساس قانون سری – پایی رشد انسان ابتدا از سر شروع و در نهایت در پا خاتمه می‌یابد. کودک تازه متولد یافته ابتدا در سر رشد می‌کند و بعد از رشد گردن می‌تواند سر خود را نگهدارد. وبعد از رشد عضلات شانه، شکم و کمر است که می‌تواند بخزد و بنشیند. آنگاه که رشد کافی در عضلات پا را کسب کرد قادر به ایستادن و سپس راه رفتن می‌شود.

۳. تفاوتهای فردی در رشد: تنوع زیادی از نظر رشدی درمیان افراد وجود دارد. این اصل به مفهوم تفاوتهای فردی در میان انسان‌ها اشاره می‌کند. همچنانکه می‌دانیم ویژگیهای ژنتیکی هر انسان منحصر به فرد می‌باشد لذا هر فرد با توجه به همان ویژگیها و تاثیر محیط می‌تواند شکل واحدی در رشد داشته باشد با اینحال برای راحتی در تحقیقات و ارائه الگو به یک سطح در رشد اشاره می‌شود که ما باید در تعمیم دهی دچار خطا نشویم، و این نکته را در نطر بگیریم همیشه یک فرد دارای ویژگیهای مخصوص به خود می‌باشد اگر چه در خیلی از ویژگیها با گروه خود مشترک باشد.
۱) نباید انتظار داشت تمام کودکان همسن، شیوه رفتار معینی داشته باشند.
۲) تفاوتهای فردی، اعتبار و مسئولیت ویژه‌ای برای هر فرد ایجاد می‌کند و به او وجود مستقل می‌بخشد.
۳) برای تربیت کودکان نمی‌توان از روش‌های مشابه استفاده کرد.

۴. رشد دارای ابعاد مختلف و فرایندی پیچیده است. ۱) رشد جسمی و حرکتی ۲) رشد روانی (شناختی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی)

۵. دوره‌های حساس در رشد: تغییرات محیط بیشترین تاثیر کمی را زمانی بر ویژگی دارند که درحال سریعترین تغییر خود باشد و کم‌ترین تاثیر در ویژگی در زمان کمتر تغییر آن است. این اصل به مفهوم وجود دوره‌های حساس در زندگی اشاره دارد، مانند رشد قد در زیر یک سال و وجود امکانات محیطی از جمله تغذیه مناسب می‌تواند در افزایش آن تاثیر داشته باشد.

۶. هرگونه وقفه‌ای که در تداوم رشد بوجود آید معمولاً به عوامل محیطی مربوط است: رشد معمولاً با همان سرعتی که شروع شده پیش می‌رود. کودکانی که زود به حرف می‌آیند و یا زود به راه می‌افتند معمولاً و احتمالاً در مقابل با کودکانی که دیر به حرف می‌آیند و یا دیر به راه می‌افتند در بزرگسالی باهوش ترند.

۷. وراثت و محیط هردو در رشد تاثیر دارند: تحقیقات روانشناسان رشد نشان داده‌است که وراثت (آمادگیهای ارثی که از طریق ژن به فرزندان انتقال می‌یابد) و محیط (فراهم بودن امکانات لازم جهت  افزایش توانمندیهای کودک) می‌تواند در وضعیت آینده کودک تاثیر داشته باشد.

محیط                                                                                                                 

عوامل محیطی را می‌توان به این شکل تقسیم کرد:

الف: عوامل محیطی پیش از تولد

عوامل محیطی قبل از تولد در رشد فرد تاثیر مهمی دارد که ما به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم.

۱. سن مادر: به طور کلی زنانی که از مراقبتهای بهداشتی، پزشکی و تغذیه مناسب برخوردار باشند، می‌توانند در هر سنی نوزادان سالمی به دنیا آورند و خود نیز سالم بمانند. اما به اعتقاد بسیاری از متخصصان بهترین زمان برای حاملگی سنین بین ۲۰ تا ۳۵ سالگی است. سنین پایینتر از ۲۰ سالگی بدلیل وزن کم و عدم رشد کافی احتمال مشکلات حاملگی، از قبیل کم خونی و مسمومیت حاملگی بیشتر است. این موضوع و خطرات ناشی از نارس بودن نوزاد، کم وزنی در سنین بالاتر از ۳۵ سالگی علی الخصوص بالای ۴۰ سالگی بروز اختلالات کروموزومی به ویژه سندرم داون (منگول) بیشتر  است.

۲. تغذیه: زنان حامله باید رژیم غذایی مناسب داشته باشند تا بتوانند هم سالم بمانند و هم فرزندانی سالم به دنیا آورند.

۳. داروها: اغلب داروها دارای تاثیرات منفی بر سلامت جنین هستند. داروهایی نظیر الکل، نیکوتین، هورمون‌ها، بعضی از پادتن‌ها، هروئین، متادون همگی در جنین تاثیرات مخربی می‌گذارد. بسیاری از نوزادانی که مادران شان در دوران حاملگی داروهای فوق را مصرف می‌کردند، علائمی از اختلالات رفتاری از خود نشان دادند.

۴. بیماری‌ها و اختلالات مادر: بیماریهای ویروسی نظیر سرخجه، آبله مرغان در دوران اولیه بارداری بسیار خطرناک است؛ و یکی از سخت‌ترین بیماریهای ویروسی در سه‌ماهه اولیه بارداری سرخجه  است که ممکن است منجر به ناهنجاریهای قلبی، ناشنوایی، نابینایی و یا عقب ماندگی ذهنی نوزاد شود. اختلالات و بیماری‌های دیگر نظیر ایدز، سیفلیس، مسمومیت حاملگی نیز موجب اختلالاتی در نوزاد خواهد شد.

۵. عامل ارهاش: اگر مردی با ارهاش مثبت با زنی با ارهاش منفی ازدواج کند، چنانچه فرزندشان ارهاش مثبت داشته باشد ممکن است خون مادر در مقابل ارهاش مثبت پادتن تشکیل دهد. در بارداری بعدی این پادتن‌ها ممکن است به ارهاش مثبت خون جنین حمله کند. این تخریب ممکن است مختصر و یا گاهی باعث فلج مغزی، ناشنوایی و یا عقب ماندگی ذهنی شود. خوشبختانه این مشکل قابل کنترل است و می‌توان بعد از تولد نوزاد و با آزمایش خون آن (نمونه بند ناف) چنانچه مادری ارهاش منفی و فرزند ارهاش مثبت دارد، با تزریق آمپول روگام از تولید پادتن خون مادر جلوگیری شود.

۶. اضطراب مادر: اگر چه بین سیستم عصبی مادر و جنین هیچ ارتباطی وجود ندارد، اما حالات عاطفی مادر مانند، نفرت، ترس و اضطراب در سیستم عصبی مادر تاثیر گذاشته باعث آزادسازی بعضی از مواد شیمیایی (مانند اپی نفرین و استیل کولین) و وارد شدن آن به جریان خون می‌شود و همچنین تحت این شرایط بعضی از غدد فعال شده و مقادیر زیادی هورمون را به خون وارد می‌کنند. این تغییرات از طریق جفت به جنین منتقل می‌شود و باعث تاثیرات منفی بر جنین خواهد شد.

ب: عوامل محیطی پس از تولد

۱

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

احیای نوزاد

ادمین بازدید : 0 پنجشنبه 23 دي 1395 : 13:59 نظرات ()

احیای نوزاد

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 12 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 8

مهمترین و شایعترین حالت اوژانس در اتاق زایمان عدم توانایی در شروع تنفس است اشکالات تنفسی در اتاق زایمان عمدتا شامل انسداد راههای هوایی دپر

قیمت فایل فقط 1,000 تومان

خرید

مهمترین و شایعترین حالت اوژانس در اتاق زایمان عدم توانایی در شروع تنفس است .

اشکالات تنفسی در اتاق زایمان عمدتا شامل انسداد راههای هوایی دپرسیون CNS است

دپرسیون CNS می تواند به دلیل داروهای مادر آسفیکسی فتق دیافراگم باشد عوامل محیطی تنفس هایپرپلازی ریه ـ تجمع دو طرفه مایع در ریه ها ـ و نوزادان زیر

g 1000 پنومونی شدید داخل رحمی

در موارد دسیترس تنفسی در حضور تلاش تنفسی خوب باید سریعا به فکر عوامل محیطی بود و شاید در این حالت R X C فوری مفید باشد .

اگر جریان تنفسی کافی به دنبال باز کردن دهان نوزاد و پاکسازی راههای هوایی میسر نشود ، لارنگوسکوپی اندیکاسیون دارد .

اگر در موقع بسته شدن دهان ، حرکات تنفسی وجود داشته باشد . ولی نوزاد نتواند هوای ریه ها را خارج کند باید به فکر آترزی کوان و یا سایر مشکلات انسداد مجاری هوایی فوقانی بود .

معمولا علت نارسایی در شروع یا ادامه تنفس اختلال در سیستم عصبی مرکزی به دلیل آسفیکسی است .

قیمت فایل فقط 1,000 تومان

خرید

دانلود پاورپوینت ساختمان ساختمان چشم انسان (آناتومی چشم) بیماری های چشمی جراحی های چشم دانستنیهای

ادمین بازدید : 0 چهارشنبه 22 دي 1395 : 23:26 نظرات ()

دانلود پاورپوینت ساختمان ساختمان چشم انسان (آناتومی چشم) بیماری های چشمی جراحی های چشم دانستنیهای چشم

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 3724 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 360

دانلود رایگان پاورپوینت ساختمان ساختمان چشم انسان (آناتومی چشم) بیماری های چشمی جراحی های چشم دانستنیهای چشم

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

چرا معاینه چشم اهمیت دارد؟

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

دانلود پاورپوینت ایدز و اعتیاد

ادمین بازدید : 0 چهارشنبه 22 دي 1395 : 23:26 نظرات ()

دانلود پاورپوینت ایدز و اعتیاد

دسته: پزشکی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 833 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 53

دانلود رایگان پاورپوینت ایدزدانلود رایگان پاورپوینت اعتیاددانلود رایگان تحقیق درباره ایدز و اعتیاد

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

خرید

دانلود پاورپوینت 53 اسلایدی ایدز و اعتیاد که کاملا مناسب برای هرگونه ارائه ای می باشد

عناوین موجود در پاورپوینت:

ایدز

lتاریخچه ظهور بیماری ایدز
lویروس ایدز
lعلایم بیماری ایدز
lراههای انتقال

ویروس ایدز چیست؟

lاچ.آی.وی و ایدز چیست؟
lتفاوت اچ آی وی (HIV) با ایدز (AIDS) چیست؟

HIV حروف مخفف کلمات :

AIDS حروف مخفف کلمات:

علایم ایدز

در 5 مرحله شناسایی میشود:

مرحله اول عفونت حاد:در

مرحله دوم بدون علامت

مرحله سوم بزرگی منتشر و پایدار غدد لنفاوی

مرحله چهارم مرحله قبل از ایدز و حالات وابسته به ایدز

مرحله پنجم ایدز:ایدز به مرحله نهایی آلودگی ایدز گفته میشود

راههای انتقال

lتماس جنسی نا امنl
lسرایت از مادر آلوده به جنین در داخل رحم و یا انتقال به کودک در دوران شیردهی  l
lاستفاده مشترک از سرنگ و سوزن آلوده جهت تزریق    l
lسرایت از طریق خون و فرآورده‌های خونی  
lتعاریف اعتیاد
lمعتاد کیست
معتاد کیست؟
انواع مواد مخدر
.I(LSD) ال.اس دی          
.II(MDMA) اکستاسی
.III(Prescription Drugs) داروهای تجویزی
.IVالکل
.Vشیشه
.VIنورچیزک
.VII(Opium) تریاک
.VIII(Morphine) مورفین
.IX(Heroin) هروئین
.X(Methadone) متادون
.XIماری جوانا
.XIIحشیش
.XIIIکوکائین و کراک
.XIVتوتون و دخانیات
.XVقهوه . کافئین.
.XVIچهار برومو 2، 5 دی متوکسی فنتیلامین
مظرات و علائم هر یک از انواع مواد مخدر
طبقه بندی مواد مخدر
þ(Hallocination) توهم زاها
þکانابیس یا شیره گیاه شاهدانه
þمواد مخدر
þسستی زاها
þآرام بخش ها
þمحرک ها
þچسب و مواد فرار
þالکل،توتون و قهوه

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

خرید

دانلود پاورپویینت کزاز

ادمین بازدید : 0 چهارشنبه 22 دي 1395 : 23:23 نظرات ()

دانلود پاورپویینت کزاز

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 337 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 12

نوعی بیماری عفونی است که بین انسان و دام مشترک است و بصورت تک تک و پراکنده دیده می شود و از طریق ورود باکتری کلستریدیوم تتانی به بدن ایجاد می شود

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

نوعی بیماری عفونی است که بین انسان و دام مشترک است و بصورت تک تک و پراکنده دیده می شود و از طریق ورود باکتری کلستریدیوم تتانی به بدن ایجاد می شود.
علت این بیماری خود باکتری نیست، بلکه سمی است که به محض ورود به بدن ترشح می‌کند.

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

دانلود تحقیق در مورد کم شنوایی

ادمین بازدید : 0 چهارشنبه 22 دي 1395 : 23:22 نظرات ()

دانلود تحقیق در مورد کم شنوایی

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 43 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

یك گروه میان رشته ای از محققان شامل نماینده های از رشته‌ی پزشكی شنوایی سنجی، آسیب شناسی گفتار زبان، متخصص گوش، پزشكی كودكان، رشد كودك و علم امراض مسری به موضوعات خاصی در كنفرانس رسیدگی كردند

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

خرید

یك گروه میان رشته ای از محققان شامل نماینده های از رشته‌ی پزشكی شنوایی سنجی، آسیب شناسی گفتار- زبان، متخصص گوش، پزشكی كودكان، رشد كودك و علم امراض مسری به موضوعات خاصی در كنفرانس رسیدگی كردند كه شامل شناسایی و تشحیص اولیه و زود هنگام از دست دادن شنوایی ، مقصد مناسب جمعیتی برای غربال كردن و مدل غربال گری مناسب است. در میان تصمیم گیری های تاریخی هیئت N3H بحث های زیادی وجود داشت و مباحث توصیه كردند كه تمام نوزادان ، صرفنظر از درصد عوامل خطرناك برای كم شنوایی در سه ماهه‌ی اول زندگی مورد غربال گری قرار گرفتند. این نظریه و پیشنهدها یك نقطه‌ی حركت مناسب از اعمال و رفتار شایع بود كه در زمان غربال گری تنها برای بچه هایی بود كه تصور می شد در خطر شنوایی هستند.

غربال گری بر مبنی خطر در مقابل غربال گری جهانی: منطق برای غربال گری شنوایی بر اساس خطر ، بر اساس نتایج بهتر و بالاتر و تأثیرات بیشتر این روش در مقایسه با غربال گری جهانی است. در سال 1970 ، گروه میان رشته ای شناخته شده به عنوان (JCIH) اعلام كرد كه موفقیت اولیه‌ی این مقاله تشخیص نیاز به شناسایی زود هنگام مشكلات شنوایی اما نتیجه گرفت كه حجم غربال گری نوزادان راضی كننده نیست . در عوض، JCIH غربال گری نوزادانی را كه یك با چند عامل خطر را نشان می دادند را توصیه كرد كه در ضمیمه انتشار یافت. این عوامل خطر به عنوان بالاترین خطرات شناخته شدند. موجه ترین و قانع كننده ترین دلایل برای برای محدود كردن غربال گری در نوزادان در خطر از دست دادن شنوایی درجه‌ی شیوع پایین كم شنوایی كافی در میان نوزادنی است كه در معرض خطر نیستند.اگر چه گزارش ها گوناگون هستند ، تخمین زده می شود كه درجه‌ی شیوع مادرزادی ، كم شنوایی حسی عصبی بین 1تا3در هر 1000 نفر جمعیت است.تخمین های كم شنوایی در میان نوزادان در معرض خطر بالااست. هر چند كه یك ردیف از 2 تا 4 در هر صد نفر دارد یا تقریبا 10 بار بزرگتر از جمعیت های كلی است. آن فرض می كنند كه با تمركز بررسی تلاش های غربال گری در نوزادان در معرض خطر بالا، مقدار پیش بینی مثبت و هزینه‌ی كارآیی و كاربست پذیری غربال گری باید افزایش یابد. آن همچنین اعتقاد دارد كه اكثریت نوزادان مبتلا به ناشنوایی مادر زادی باید شناسایی شوند. نا مناسبی روش های مبتنی بر خطر برای غربال گری نوزادان تازه متولد شده با افزایش شواهد از تعداد محققانی كه آشكار می كنند این روش 50% از نوزادان مبتلا به كم شنوایی مادرزادی را از دست میدهد . به عبارت دیگر ، نیمی از نوزادان دارای شنوایی معیوب ثابت كردند هیچ عامل خطری برای كم شنوایی وجود ندارد. بنابراین ، نباید به وسیله‌ی برنامه های غربال گری شناسایی شوند. این واضح و روشن است كه این داده ها و اطلاعات برای رسیدن به هدف 100% شناسایی و آشكار سازی كم شنوایی در دوره ی نوزادی است، و برای غربال گری تمام تازه متولدین جهت كم شنوایی لازم و ضروری است. در گذشته ، هزینه بالا همراه با روشهای موجود برای غربال گری تازه متولدین یك مانع عمده برای انجام حجم غربال گری تازه متولدین است. پیشرفت های تكنولوژیكی از قبیل پیشرفت در ابزار آزمون اتوماتیك است، هر چند كه كاهش هزینه‌ی غربال گری را در پی دارد. در سال 1994، یك سال بعد از بیانیه ی كلی N3H‌، این نهاد پیش نویس جهانی آشكار سازی كم شنوایی در سه ماهه‌ی اول بعد از تولد را توصیه كرد اما توصیه ها در مورد غربال گری مستقیم هر نوزادی را متوقف كرد .پیشنهادات برای غربال گری شنوایی جهانی نوزادان تا سال 2000 انجام نگرفت تا زمانی كه JCIH یك سری راهنمایی های جدید را برای آشكار سازی اولیه‌ی شنوایی وجلوگیری و درمان منتشر كرد. پیشنهاد بر اساس شواهد بالینی ظاهر شده ای بود كه (1) تشخیص زود هنگام كم شنوایی و درمان منجر به نتایج گفتاری و زبانی بهتر می شود و(2) 50% نوزادان دارای شنوایی معیوب مادرزادی هیچ خطری برای كم شنوایی ندارند . راهنمایی های سال 2000 JCIH از قبیل اصلاح لیست آشكار كنندگان خطر برای نوزادان از 29 روز تا 2 سال بود كه شامل راهنمایی مداوم نظارت نوزادان مبتلا كه ممكن در معرض خطر برای شروع دیر هنگام یا كم شنوایی پیشرو هستند كه در دوره‌ی نوزادی آشكار نشده است.

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

خرید

ازبین بردن موهای زائد بدن و صورت باروشهای خانگی و طب سنتی (تضمینی)

ادمین بازدید : 0 چهارشنبه 22 دي 1395 : 14:38 نظرات ()

ازبین بردن موهای زائد بدن و صورت باروشهای خانگی و طب سنتی (تضمینی)

دسته: پزشکی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 55 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 5

ازبین بردن موهای زائد بدن وصورت باروشهای خانگی وطب سنتی(تضمینی) از بین بردن موهای زائد بدن بیشتر با استفاده از لیزر انجام می گیرد اما شما می توانید بدون نیاز به لیزر و با روش های خانگی موهای زائد بدن خود را از بین ببرید

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

 ازبین بردن موهای زائد بدن وصورت باروشهای خانگی وطب سنتی(تضمینی)


فایل آموزشی به صورت پی دی اف در 5صفحه فشرده

قیمت محصول :20000تومان


  از بین بردن موهای زائد بدن بیشتر با استفاده از لیزر انجام می گیرد اما شما می توانید بدون نیاز به لیزر و با روش

های خانگی موهای زائد بدن خود را از بین ببرید.

    در حالت عادی وجود مو برای پوست نیاز است اما نه در همه جا. وجود مو روی دست و پا طبیعی است اما اگر همین

مو روی گردن خانم ها باشد از آن به عنوان موی زائد یاد می کنند. حالا اگر این موها ضخیم باشند و یا چند ریشه

داشته باشند، از بین بردن موهای زائد از بدن ضروری می شود.برای از بین بردن موهای زائد روش های زیادی وجود دارد

و تقریبا همه با واژه لیزر آشنا هستند. به نظر شما تا وقتی که درمان های خانگی جوابگو باشد نیازی به درمان های

شیمیایی برای از بین بردن موهای زائد خود دارید؟ آن هم با آن همه هزینه و درد؟به بیماری پرمویی در زنان

هیرسوتیسم گفته می شود. برای درمان هیرسوتیسم در خانه روش هایی وجود دارد که امیدواریم

با انجام آن ها، به نتیجه دلخواه خود دست یابید.

بااستفاده از روش آموزشی ما با حداقل قیمت از پرداخت هزینه های گزاف درمان راحت می شوید

وموفق به حذف دائم موهای زئد بدن وصورت میگردید.برای خرید ابتدا ادرس وتلفن وایمیل خودراذکرکنید سپس پس از پرداخت موفق به دانلود فایل خواهید شد.

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

پاورپوینت نقص دیواره بین دهلیزی ASD

ادمین بازدید : 0 سه شنبه 21 دي 1395 : 13:24 نظرات ()

پاورپوینت نقص دیواره بین دهلیزی ASD

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 381 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 36

پاورپوینت نقص دیواره بین دهلیزی ASD در 36 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

پاورپوینت نقص دیواره بین دهلیزی ASD در 36 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptxنقص دیواره بین دهلیزی ASD

تعریف:

  نقص دیوراه بین دهلیزی عبارتست از یک سوراخ در اندازه های مختلف در دیواره بین دهلیزی، که بازماندن سوراخ بیضی در این تعریف قرار نمی گیرد، که تحت عنوان pfo نسبت به آن آشناییم . (patent foramen ovale)، 1) این سوراخ با اولین تنفس نوزاد و باز شدن ریه ها و افت فشار در دهلیز راست ابتدا بصورت فانکشنال و پس از 3 ماهگی بصورت آناتومیک بسته می شود در 15 تا 30 درصد افرد بالغ سوراخ بیضی به اندازه یک پروب از آن عبور که باز است ولی این حالت از لحاظ دریچه ای کارآمد است. pfo به تنهایی نیازمند درمان جراحی نمی باشد گر چه ممکن است خطری برای آمیولیزاسیون سیستمیک معکوس (راست به چپ) باشد.


دیواره بندی دهلیزها از حدود روز سی ام با رشد دیواره اولیه به سمت پائین به سمت بالشتکهای آندوکاردی آغاز می شود سپس بالشتکهای آندوکاردی به هم چسبیده و همراه با دیواره اولیه کامل شده و کانال دهلیزی بطنی را به قسمتهای راست و چپ تقسیم می کند سوراخی در اینجا باقی می ماند که به آن سوراخ اولیه گفته می شود، منفذ دوم در قسمت خلفی دیواره اولیه ایجاد می شود که سوراخ ثانویه نامیده می شود. سوراخ ثانویه همراه با یک زبانه از دیواره اولیه سوراخ بیضی را می سازد که از راه آن خون جنینی از وریداجوف تحتانی به دهلیز چپ عبور می کند


(اکثر موارد ASD اسپورادیک هستند ولی مواردی با توارث اتوزوم غالب نیز به عنوان جزئی از سندرم هولت، اورام ممکن است رخ دهد (سندرم هولت اورام نوعی بیماری همراه با هیپوپلازی یا عدم وجود استخوان رادیوس و بلوک قلبی درجه یک و همچنین ASDاست) فراوانی ASD در زنان نسبت به مردان 3 به 1 می باشد، در 5% بیماران ASD  وریداجوف فوقانی در سمت چپ (LSVC) و در 4% آنها تنگی پولمونر (PS) وجود دارد.


تاریخچه:

شخصی به نام گیبون در سال 1953، جراحی قلب باز مدرن را با انجام یک عمل ترمیم ASD موفق بروی یک زن جوان پایه گذاری کرد، بعد از آن از اواخر دهه 1980، بستن ASD از راه پوست آغاز شد.


مورفولوژی:

نقص دیواره بین دهلیزی انواع مختلف دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

نقص ostium secondum defect  یا ثانویه

نقص ostium premium defect یا اولیه

نقص sinus venous defect یاسینوس وریدی


پاتوفیزیولوژی

شدت شانت چپ به راست در ASD به:

1. اندازه سوراخ

2. گنجایش پذیری نسبی بطنهای راست و چپ

3. مقاومت عروقی نسبی گردش خون ریوی وسیمتیک مربوط است. در ضایعات بزرگ شانت قابل ملاحظه ای از خون اکسیژنه از دهلیز چپ به راست جریان می یابد. این خون به بازگشت وریدی معمول دهلیز راست اضافه می شود و به وسیله بطن راست به ریه ها پمپ می شود.

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

پاورپوینت مشاوره و آزمون تست ایدز

ادمین بازدید : 0 سه شنبه 21 دي 1395 : 13:24 نظرات ()

پاورپوینت مشاوره و آزمون تست ایدز

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 159 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 78

پاورپوینت مشاوره و آزمون تست ایدز در 78 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

قیمت فایل فقط 15,900 تومان

خرید

پاورپوینت مشاوره و آزمون تست ایدز در 78 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptxخودآگاهی

برای انجام یك مشاوره موثر و مناسب ، مشاور باید از احساسات و نگرش خود مطلع باشد.

آیا نسبت به برخی مراجعان احساس ناخوشایندی دارم؟

آیا صحبت در مورد برخی مطالب برایم دشوار است؟

آیا نیاز دارم دایم شرایط را كنترل كنم؟

آیا از احساسات و نگرش خودم و نحوه تاثیر آن بر روند مشاوره آگاهم؟


خودآگاهی در مشاوره

 آگاهی از احساسات، افکار، نگرش و ارزشها و چگونگی تاثیر آن ها بر روند مشاوره

 پایش احساسات، افکار و...در جهت رشد و تعالی مهارت های مشاوره وکمک به پذیرش و احترام به احساسات، افکار، نگرش و ارزشهای مخاطب.


مشاوره در ایدز

اصول مشاوره

مشاوره یك تعامل هدفمند است كه طی آن مشاور با صرف وقت و توجه برای مراجع ، به او در جستجو و كشف روش هایی برای زیستن خلاقانه تر، تصمیم گیری و تغییر رفتاركمك می كند.

مشاوره در خصوص HIV/AIDS : یك مكالمه محرمانه بین مشاور و مراجع با هدف توانمندسازی مراجع برای مقابله با استرس و اتخاذ تصمیم شخصی در مورد HIV/AIDS می باشد (   1994-WHO).


اصول مشاوره و آزمایشHIV

 آزمایش HIV داوطلبانه است (آزمایش اجباری نه موثر است و نه اخلاقی).

اخذ رضایت آگاهانه از مراجع ضروری است.

 رعایت رازداری الزامی است.

ارائه حمایت و خدمات پس از آزمایش ضروری است.


اجزای ضروری رضایت آگاهانه

 ارائه مشاوره پیش از آزمایش (شامل ارائه اطلاعات لازم در زمینه: HIV/AIDS ، آزمایش مربوطه، حمایت ها و خدمات بهداشتی – درمانی موجود برای زمان روشن شدن نتیجه)

 اطمینان از درک صحیح مطالب  توسط مراجع

احترام به مراجع و اختیار وی برای انجام آزمایش


تكنیك های ویژه

روشن سازیclarifying

عبارت های مترادفparaphrasing

ارائه قالب جدیدreframing

انعكاس احساساتreflecting feelings

تكرار اطلاعاتrepeating information


مشاوره پیش از آزمایش

بررسی میزان خطری که مراجع را تهدید می کند.

کمک به مراجع تا متوجه ضرورت انجام آزمایش شود و برای انجام آن تصمیم بگیرد.

ارائه توضیحات روشن در مورد آزمایش و نتیجه آن

توضیح در مورد محدودیت های نتیجه آزمایش

ارائه اطلاعات لازم در مورد روش های کاهش خطر آلودگی و انتقال

بررسی واکنش های احتمالی به نتیجه آزمایش

بررسی منابع و امکانات حمایتی مراجع


خطوط کلی مشاوره پیش از آزمایش

جستجوی علت مراجعه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز

درک موقعیت از دیدگاه مراجع

دستیابی به  یک برنامه کاهش خطر و راهبردهای نیل به آن


 مراحل مشاوره پیش از آزمایش

مرحله اول

برقراری ارتباط با مراجع

معرفی خود و نقش مشاور

توضیح در مورد مدت زمان جلسه و احتمال نیاز به جلسات بیشتر

توضیح و تاکید بر راز داری

اخذ اطلاعات اولیه از مراجع

مشاوره پس از آزمایش

...

قیمت فایل فقط 15,900 تومان

خرید

پاورپوینت مراقبت از مو ، دهان و دندان

ادمین بازدید : 0 سه شنبه 21 دي 1395 : 13:23 نظرات ()

پاورپوینت مراقبت از مو ، دهان و دندان

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 2493 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 44

پاورپوینت مراقبت از مو ، دهان و دندان در 44 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

پاورپوینت مراقبت از مو ، دهان و دندان در 44 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptxبهداشت مو

مو یكی از ضمائم پوست است كه از دو قسمت تشكیل شده است قسمتی از آن كه دیده می شود، از سلولهای مرده به وجود آمده و قسمت دیگر، ریشه و پیاز مو نام دارد كه سلولهای زنده و فعالی دارد 

رشد و عمر مو

یك انسان بالغ در حدود 000/100 تار مو بر روی سر دارد كه هر تار مو بین دو تا ده سال عمر می كند و رشد آن به طور معمول 33/0 میلیمتر در روز و یا 10 تا12 سانتیمتر در سال است ممكن است روزانه 20 تا100 تار مو بریزد كه این ارقام درنژادها، جنسیتها و سنین مختلف یكسان نیست

عوامل مستعد كننده ریزش مو:

ناراحتی های عصبی، نگرانی، دلواپسی،  اندوه، كم خوابی و یا بدخوابی سلامت موها را به خطر

می اندازد و رشد آنها را متوقف كرده و موها دچار ریزش می شوند

نقش تغذیه  در رشد مو:

موهای شما به هر رنگ و از هر جنس كه باشد، نیاز به تغذیه و مراقبت دارد یك برنامه غذایی كه به اندازه كافی ویتامینهای گروهA  و نیزA وC و همینطور كلسیم، آهن، مس و ید داشته باشد سبب می شود كه موها زیبا بمانند.ید در گردش خون پوست سر، نقش اساسی دارد و اگر به اندازه لازم به بدن نرسد، موها كدر، مرده و دچار ریزش می شوند.خوردن شیرینی ، نوشابه های گازدار، قند و شكر را به حداقل برسانید

ماساژسر:

ماساژ سر نیز در افزایش سرعت جریان خون نقش مهمی دارد بدین صورت كه با انگشتان دو دست، سر را ماساژ دهید، به طوری كه انگشتان به شكل دورانی حركت داده شوند تا زمانی كه حس كنید سرتان گرم شده است و خون در زیر پوست جریان دارد این حركت را در همه نقاط پوست سر انجام دهید تا به این ترتیب خون در تمام قسمتهای سر به جریان بیفتد برای سرعت بخشیدن به گردش خون در سر، برس را در جهتهای مختلف روی پوست سر بكشید تا خون در زیر پوست به جریان بیفتد


هالیتوزیس چیست؟

از نظر تاریخی، تنفس بدبو اسامی زیادی نظیر...هالیتوزیس،فتروزیس،

فتوراکسور،داشته است که این اصطلاحات همگی به معنی بوی ناخوشایند تنفس بطور اعتراض آمیز برای سایر افراد است.

واقعیت اینکه تنفس بدبو تحت عنوان هر اسمی میتواند شاخصی برای وجود یک بیماری جدی در بسیاری از افراد ویا مشکلات اجتماعی روزمره در سایر افراد باشد بوی دهان میتواند ناپایدار و یا مزمن باشد فرم ناپایدار آن در ارتباط با غذاهاست که ممکن است بالای 72 ساعت طول بکشد و همۀ ما آنرا تجربه کرده ایم.

فرم مزمن آن ناشی از مشکلات دهان است و در برخی موارد در نتیجۀ وجود بیماریهای سیستمیک نظیر دیابت ایجاد میشود


علائم تنفس بدبو

لایه نازک زرد یا سفید روی زبان

طعم تلخ.ترش یا فلز در دهان

نودولهای سفید روی لوزه ها

دهان خشک

ترشح خلف بینی

مسواک زدن و جرمگیری دندانها تغییری در آنها ایجاد نمیکند


عفونت های دندانی

   دندانهای شیری به عنوان پایگاه و جایگاه دندانهای دائمی نقش مهمی در حفره دهان ایفا می کنند بنابراین پیشگیری و کنترل پوسیدگی ها در این دندانها از اهمیت خاصی برخوردار است در صورت عدم توجه به پوسیدگی های دندانی، پوسیدگی به سرعت پیشرفت کرده و عصب دندان را گرفتار می کند در این راستا، کودک گاه دچار دندان دردهای خود به خود و شبانه می شود و گاهی نیز این درگیری عصب با آبسه دندان همراه می شود ، به نحوی که از شروع پوسیدگی ریشه تا عصب می تواند کمتر از شش ماه طول بکشد

با آبسه دندان چه کنیم؟

در صورت بروز آبسه های دندانی در اولین فرصت باید به پزشک مراجعه نمود تا اقدامات درمانی لازم به عمل آید از طرفی باقی گذاشتن دندانهای عفونی در دهان بسیار خطرناک است، چون علاوه بر تاثیر عفونت بر سلامت عمومی بدن ، در برخی موارد عفونت دندانهای شیری بر روی جوانه دندانهای دائمی زیرین تاثیر گذاشته، باعث نقص ساختاری این دندانها می شود  از استفاده سر خود انتی بیوتیک خودداری کنید .


قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

پاورپوینت مددکاری کودکان عقب مانده ذهنی

ادمین بازدید : 0 سه شنبه 21 دي 1395 : 13:23 نظرات ()

پاورپوینت مددکاری کودکان عقب مانده ذهنی

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 799 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 108

پاورپوینت مددکاری کودکان عقب مانده ذهنی در 108 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

پاورپوینت مددکاری کودکان عقب مانده ذهنی در 108 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx


پیش گفتار

درصدچشمگیری ازکودکان،براثر عواملی گوناگون(چون عوامل ارثی، عوامل دوره بارداری مادر،اشکالات موقع تولد و یا بروز بیماری ها و حوادث اولین سال های طفولیت) دچارنقیصه هایی ازنظرذهنی وجسمی  می گردند  که این  نقیصه یا معلولیت، گاه بعلت  فقدان راه حل  درمانی مناسب،درتمام سنین وتا آخرعمراینگونه کودکان،باآنان همراه می باشد.

علیرغم  برنامه های گسترده ای  که در امر پیشگیری از معلولیت ، در سطوح گوناگون درجوامع مختلف اجرا می گردد،متاسفانه گویی هیچگاه  نباید منتظر ریشه کن شدن بروز اینگونه نقیصه ها در ابناء بشربود،ویا حداقل اینکه تاکنون قدمی اساسی دراین راه برداشته نشده.به همین جهت به منظورکاهش مشکلات دررابطه با بروز نقیصه های جسمی وذهنی، معمولا در هر جامعه  به دو اقدام اساسی می پردازند. قدم اول  سعی و کوشش هر چه بیشتر در امر پیشگیری ازمعلولیت  و جلوگیری ازبروز نقائص ذهنی وجسمی، وقدم دوم،ایجاد امکانات لازم رفاهی وتوانبخشی درخدمت معلولان وخانواده آنهاست.

در جهان صنعتی جدید، مشکلات اجتماعی بیش ازحد گسترش یافته است؛ چون رشد  جوامع صنعتی باعث  تراکم جمعیت و درنتیجه پیدایش مسائل پیچیده تر اجتماعی  شده است؛همچنین به میزان اختلافات  طبقاتی  مردم افزوده است.

تغییرات سریع اجتماعی وتغییر الگوهای فرهنگی وبرخورد وتضاد میان هنجارها ونقش های اجتماعی نیز درایجادوگسترش مسائل اجتماعی نقش عمده ای داشته است وبه ازهم پیچیدگی روابط متقابل اجتماعی نیز منجر گردیده است.بنابراین خانواده به عنوان یکی ازنهادهای اجتماعی درعصر حاضر، به تنهایی نمی تواند به حل مشکلات اجتماعی افراد خانواده فائق آید،درنتیجه نیازبه یک نظام وسیستمی که دارای خدمات اجتماعی وسیعی باشد  به  تدریج احساس می گردد که در همین راستا مراکز،موسسات  و سازمان های خصوصی و دولتی پدید آمد و به ارائه خدماتی  چون  رفاه اجتماعی، خدمات اجتماعی، عدالت اجتماعی و مددکاری اجتماعی اقدام کردند.


تاریخچه عقب ماندگی ذهنی

درمورد تاریخچه عقب ماندگی ذهنی باید گفت این پدیده قدمتی همچای تاریخ بشر دارد.چرا که از همان آغاز پیدایش انسان،عوارضی از قبیل اشکالات ژنتیک،اختلالات دوره جنینی،اشکالات زایمان، بیماری های بدو تولد و...چنین معلولیتی را ایجاد می کردند.

«بقراط » حکیم یونانی به ضایعات مغزی برخی افراد و ارتباط این نقیصه ها با کمبود های هوشی اشاره کرده است.در قوانین«اسپارت»موادی گنجانده شده بود که کشتن واز بین بردن معلولین از جمله عقب ماندگان ذهنی را مجاز وحتی لازم تشخیص داده بودند.

دراواسط قرن بیستم،بررسی عمیق وهمه جانبه درزمینه عقب ماندگی ذهنی شکوفایی یافت.نیاز مبرم به پیشرفت علوم تجربی وتوجه زیاد به علوم انسانی وازجمله روانشناسی موجب گردید تا قشر عقب مانده ذهنی به نحو بارزتری جلب توجه نموده،واین پدیده از یک دید علمی مورد پیگیری قرار گیرد.

اما تاریخچه عقب ماندگی  ذهنی در ایران به زمان زرتشتیان باز می گردد و دین زرتشت در ردیف اولین ادیانی است که به کمک،ملاطفت وهمراهی با عقب ماندگان ذهنی شتافت.دین اسلام با فرامین آسمانیش دراین زمینه مکمل تمام توصیه هایی بوده است،که سایرادیان در گذشته دراین مورد اشاره کرده اند.

از آن زمان تا حدود چند دهه اخیر هیچگونه اقدام اجتماعی برای کمک به این قشر صورت نگرفته بود.از حدود سی سال قبل با تاسیس اولین مدرسه بنام (مرکز تربیت وهدایت روانی کودک)تدریجا توجه وحمایت ازمعلولین در ایران بطور رسمی شروع واوج گرفت ومتعاقبا با تشکیل سازمان هایی چون«انجمن ملی حمایت کودکان»،«انجمن توانبخشی ایران»،«انجمن حمایت ازعقب ماندگان»و... وهمچنین بخشی از فعالیت های «وزارت آموزش وپرورش»سعی شد توجه بیشتری گردد.

دلایل توجه بیشتر به عقب ماندگان ذهنی در قرن اخیر:

١-توجه عمیق به علوم انسانی وپیدایش علوم روانشناسی وتهیه آزمون های هوشی

٢-پیشرفت تکنولوژی  وگرایش به تخصص ها که موجب شد افراد جامعه برای داشتن شغل مناسب، تخصصی را احراز نمایند،که این امر عقب ماندگان ذهنی را فاقد این توانایی معرفی نمود.

-و...


قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

پاورپوینت قلب مصنوعی

ادمین بازدید : 0 سه شنبه 21 دي 1395 : 13:23 نظرات ()

پاورپوینت قلب مصنوعی

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 254 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27

پاورپوینت قلب مصنوعی در 27اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

پاورپوینت قلب مصنوعی در 27اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptxARTIFICIAL  HEART  

               قلب مصنوعی 

قلب همانند موتوری در بدن است كه باید روزی 6000 لیتر خون را به اعضای بدن پمپ كند.

بهترین قلب مصنوعی قلبی است كه در 24 ساعت

100000 بار ضربان داشته باشد!


HISTORY

 در سال 1982  Paul Winchel  قلب مصنوعی را طراحی كرد و آن را Jarvik-7 نامید. كه توسط دكتر Devris

در بدن بیماری 61 ساله ایمپلنت شد و او را 82 روز زنده نگه داشت.

یكی از ویژگی های Jarvic-7 :به كار گیری نوعی فلز مخصوص در حفرات داخلی آن بود.


Modern heart

اختراع سیستم منبع تغذیه قابل كاشت درون بدن منجر به كشف قلبی مدرن به نام Abiocor شد .این مدل در سال 2004 مجوز FDA را كسب نمود.

86% از بیماران دریافت كننده بیش از یك سال و 64% بیش از 5 سال شانس زندگی یافتند.


DEVICES

قلب مصنوعی از جنس تیتانیوم و پلاستیك بوده و از آلیاژ تیتانیوم-آلومینیوم-وانادیوم به دلیل سازگاری با بدن در پمپ قلب استفاده گردیده.

مكانیسم عملكرد دستگاه بسیار شبیه به پمپ هیدرولیك است.


نحوه كار اجزای مختلف:

پمپ هیدرولیك:

نوعی ماده غیر قابل فشرده سازی در این پمپ جریان دارد كه نیروی اعمال شده را از یك نقطه به نقطه دیگر می فرستد.

پمپ سیستم هیدرولیك انرژی مكانیكی را به هیدرولیكی تبدیل می كند.

ظرفیت پمپ با واحد لیتر بر دقیقه بیان می شود.


دریچه ورودی

سیستم انتقال انرژی به صورت بی سیم: Transcutaneus energy transfer

باتری داخلی

باتری خارجی

واحد كنترل

DESIGN

Equipment

surgery

Future

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

پاورپوینت فرصت های شغلی آموزش بهداشت

ادمین بازدید : 0 سه شنبه 21 دي 1395 : 13:23 نظرات ()

پاورپوینت فرصت های شغلی آموزش بهداشت

دسته: پزشکی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 430 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 10

پاورپوینت فرصت های شغلی آموزش بهداشت در 10 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پاورپوینت فرصت های شغلی آموزش بهداشت در 10 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptxمراکز آموزش بهداشت

ازقبیل بیمارستان ها (عمومی و خصوصی)، کلینیک های مراقبت بهداشتی، آژانس های مراقبت خانگی، HMO و PPO ها. یک آموزگار بهداشت در اینجا به پرسنل در باره حفظ سلامتی شان آموزش می دهد.  آموزش بیماران در این مکان ها نقش اندکی دارد زیرا شکرت های بیمه هزینه های آن را پوشش نمی دهند.


آژانس های بهداشت عمومی

آژانس های بهداشت عمومی. رسمی، مبتنی بر مالیات و دولتی هستند، این آژانس ها   حمایت پلیس، سیستم های آموزشی و فراهم کردن آب و هوای پاک را بر عهده دارند. دپارتمان های بهداشت عمومی خدمات بهداشتی ارائه می دهند و توسط  دولت شهری، بخش، ایالات یا فدرال اداره می شوند.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پاورپوینت زخم معده

ادمین بازدید : 0 سه شنبه 21 دي 1395 : 12:49 نظرات ()

پاورپوینت زخم معده

دسته: پزشکی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 712 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 15

پاورپوینت زخم معده در 15 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پاورپوینت زخم معده در 15 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptxاز لحاظ آناتومی در معده 4 ناحیه قابل تشخیص می‌باشد. کاردیا (Cardia) در محل اتصال به مری ، فوندوس (fudus) یا طاق معده ، تنه معده (Body) و پیلور (Pylorus) یا باب‌المعده که در محل اتصال معده به دوازدهه قرار دارد. حجم معده در حدود 1.5 - 1 لیتر می‌باشد که در برخی افراد تا 4 لیتر هم افزایش می‌یابد. مخاط معده دارای چینهایی طولی است که صاف شدن این چینها به انبساط معده کمک می‌کند.

 اسید معده

هنگامیکه غذا جویده و بلعیده می شود از مری عبور کرده و سپس وارد قسمت فوقانی و حجیم معده شده، در معده مواد غذایی توسط شیره معده (که مرکب از آنزیمهای هضم کننده و اسید هیدروکلریک است) شکسته می شوند و در عین حال میکرو ارگانیسمهای وارد شده به بدن توسط شیره مذکور از بین می روند.

لازم به ذکر است که روزانه درون معده با حدود نیم گالن عصاره معده شستشو داده شده و در واقع معده محلی استریل و کاملا بدون میکروب می باشد.


زخم معده

به معنی آسیب سلولهای پوششی معده است که اسید معده از آن طریق به بافتهای عمقی نفوذ کرده و باعث زخم شدن معده می‌شود. یکی از علایم زخم معده ، وجود خون در مدفوع است. یکی از راههای درمان زخم معده ، برداشتن قسمت آسیب دیده معده است.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پاورپوینت رابطه تكنولوژی و پزشكی

ادمین بازدید : 0 سه شنبه 21 دي 1395 : 12:48 نظرات ()

پاورپوینت رابطه تكنولوژی و پزشكی

دسته: پزشکی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 455 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 18

پاورپوینت رابطه تكنولوژی و پزشكی در 18 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

پاورپوینت رابطه تكنولوژی و پزشكی در 18 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptxمفهوم بیوتكنولو‍ژی
پیدایش بیوتكنولو‍ژی
كاربردهای سنتی بیوتكنولو‍ژی:

1- اصلاح نباتات و دام

2- تهیه نان ، ساخت و پنیر

3- تولید پادزیست ها (آنتی بیوتیك ها)

4- انسولین انسانی

5- اینتروفرون علوم آزمایشگاهی

6- مهندسی ژنتیك


محصولات بدست آمده از صنعت بیوتكنولوژی:

1- اینتروفرون بتایك آ

2- اینتروفرون گاما

3- آنزیم های بیولوژی مولكولی

4- كیت های تشخیص مولوكولی بیماری ها

5- كیت های الایز

6- واكسن های نوع جدید

7-داروهای جدید

   بیوتكنولوژی‌پزشكی‌

كاربرد بیوتكنولوژی‌ در پزشكی‌ به‌ وسعت‌علم‌ پزشكی‌ بوده‌ و حتی‌ این‌ علم‌ با سرعت‌ روزافزون‌ بر وسعت‌ و دامنه‌ علم‌پزشكی‌ می‌افزاید.

از مهمترین‌ كاربردهای‌ بیوتك‌ در پزشكی‌ می‌توان‌ به‌ موارد زیر اشاره‌ كرد:

• تأثیر دگرگون‌ كننده در امر پیشگیری‌ ازبیماریهای‌ میكروبی‌، بیماری‌های‌ ژنتیكی‌، بیماریهای‌ تغذیه‌ای‌ و متابولیسمی‌ و بیماریهای‌ روحی ‌روانی‌ و...

• تأثیر دگرگون كننده در امر درمان‌ بیماریهای‌ عفونی‌، ژنتیكی‌، سوءتغذیه‌ و متابولیسم‌ و نازائی‌

• تأثیر دگرگون‌ كننده در پزشكی‌ قانونی

• تأثیر دگرگون‌ كننده در پزشكی‌ زیبائی‌

نقش كشف پنی سیلین و پیدایش بیوتكنولوژی نوین:

کاربرد میکروارگانیسم ها در پزشکی و داروسازی:

اهمیت و کاربرد جلبک ها در زندگی بشر

تهیه آنتی بیوتیك از پوست قورباغه

کاربرد جلبک ها

نانو بیوتکنولوژی و کاربرد آن در دارو رسانی

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مزمن ریوی

ادمین بازدید : 0 دوشنبه 20 دي 1395 : 9:54 نظرات ()

بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مزمن ریوی

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 1104 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 74

در این مطالعه نیمه تجربی ما اثرات درمان با کورتیکواستروئید خوراکی را روی۳۰ بیمار انتخاب شده بررسی می کنیم

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

در این مطالعه نیمه تجربی ما اثرات درمان با کورتیکواستروئید خوراکی را روی۳۰ بیمار انتخاب شده بررسی می کنیم.

از تمامی بیماران یک اسپیرومتری پایه به عمل می آید سپس به مدت ۳ هفته تحت درمان با داروهای رایج در درمانCOPD (آترونت ،سالبوتامول، برم هگزین، تئوفلیین وآنتی بیوتیک) + 5 . 12 پردنیزولون قرار می گیرند. پس از پایان این دوره اسپرومتری مجدد به عمل می آید و نتایج اسپرومتری قبل وبعد از آزمون با هم مقایسه می شوند.

نتایج : نتیجه این کار آزمایی نیمه تجربی نشان داد درمان کوتاه مدت با کورتیکواستروئید خوراکی آن هم به صورت دوزکم (Low Dose)تفاوت معنی دار آماری در میزان بهبودی پارامترهای اسپیرومتری بیماران COPD نداشته است.

اما کورتیکواستروئید به طور چشمگیری شکایات تنفسی بیماران شامل سرفه ،تنگی نفس فعالیتی،میزان خلط وتنگی نفس شبانه راکاهش داده است.

فهرست مطالب

چکیده
روش اجرای پژوهش
جنبه های بالینی COPD
اپیدمیولوزی COPD وعوامل زمینه ساز
تاریخچه طبیعی COPD
تظاهرات بالینی
شرح حال
معاینه فیزیکی
یافته های آزمایشگاهی
عکس قفسه سینه
تست های عملکرد ریوی (PFT)
آزمایش خلط
تشخیص و مونیتورینگ
Staging در COPD
درمان جامع COPD
ترک سیگار
درمان دارویی
۱- برای علائم خفیف متغیر
۲- برای علائم مداوم خفیف تا متوسط
۳- در صورتی که پاسخ به گام ۲ نامطلوب باشد می توان
۴- در بیمارانی که شواهدی از افزایش حساسیت برونش (Bronchial Hyperactivity) دارند
۵- برای تشدید علائم شدید
برونکودیلاتور
مواد آنتی کولینرژیک
تئوفیلین
درمان ضد التهابی
مواد موکوکینتیک
آنتی بیوتیک ها
واکسیناسیون
درمان تشدید علائم حاد (Acute exacerbation)
اکسیژن درمانی
تست های عملکرد ریوی (Pulmonary function testing)
Total lung capacity (TLC)
Vital capacity (VC)
Residual volume (RV)
Tidal volume (TV)
Functional Residual capacity (FRC)
Inspiratory capacity (IC)
Expiratory Reserve volume (ERV)
اسپیرومتری
ارتباطات پاتو فیزیولوژیک اسپیرومتری
تجویز برونکودیلاتور و آزمایش کردن
مقادیر رفرنس و تفسیر
تفسیر های کلی
اهمیت و اهداف پژوهش Significance of study &goals & objectives
فرضیه ها و سؤالات پژوهش Hypotheses questions
تعریف واژگان (operational definitions)
بررسی پیشینه پژوهش
روش اجرای پژوهش Methodology & Methods
نتایج و یافته ها
آنالیز توصیفی
آنالیز تحلیلی
بحث و تفسیر نتایج پژوهش

منابع

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

پاورپوینت چگونه اختلال های ژنتیكی موروثی می شوند

ادمین بازدید : 0 یکشنبه 19 دي 1395 : 13:53 نظرات ()

پاورپوینت چگونه اختلال های ژنتیكی موروثی می شوند

دسته: پزشکی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 436 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 8

پاورپوینت چگونه اختلال های ژنتیكی موروثی می شوند در 8اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پاورپوینت چگونه اختلال های ژنتیكی موروثی می شوند در 8اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptxچگونه اختلال های ژنتیكی موروثی می شوند.

همان طور كه خصوصیات و صفت هایی مانند موهای مجعد، فك كشیده، رنگ چشم قهوه ای و توانایی بدنی در خانواده ها موروثی هستند،  برخی بیماری های خاص نیز موروثی هستند.

تقریبا همه بیماری ها یك مؤلفه ژنتیكی دارند. اكثر بیماری ها مثل بیماری قلبی-عروقی و دیابت، نتیجه جهش در چند ژن هستند كه با فاكتورهای محیطی تركیب می شوند. در بعضی از اختلال ها نظیر سندرم داون، تعداد زیادی از ژن ها دخالت دارند ولی در برخی از اختلال ها ، اختلال فقط در یك ژن منفرد به وجود می آید.

اختلال در یك ژن منفرد از یك نسل به نسل دیگر بر اساس الگو های قابل پیش بینی وراثت به آسانی منتقل می شود.آگاهی از این الگوها به شما كمك خواهد كرد كه متوجه شوید چقدر شما و یا فرزندانتان در معرض خطر این اختلال های ژنتیكی هستید. این اختلال ها در همه حاملگی ها مشابه هستند.


ژن ها، كروموزم ها و دی ان ای (DNA)

بدن شما از میلیارد ها سلول تشكیل شده كه هر سلول مركزی دارد (نوكلئوز) كه خانه كروموزوم شماست.

هر كروموزوم از رشته های محكم مارپیچی شكل به نام دی اكسی ریبونوكلئیك اسید (DNA) ساخته شده است. ژن ها بخشی ازDNA هستند كه صفت های ویژه مانند رنگ چشم و مو را تعیین می كنند. شما بیش از 20000ژن دارید.

جهش ژنتیكی، یك دگرگونی درDNA است. جهش ژنتیكی می تواند موروثی باشد یا در زندگی با افزایش عمر سلول ها یا به دلیل قرار گرفتن سلولها در معرض مواد شیمیایی ایجاد شده و منجر به اختلالات ژنتیكی گردد.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پاورپوینت تکامل مولکولی از بالاخانواده در کادهرین

ادمین بازدید : 0 یکشنبه 19 دي 1395 : 13:52 نظرات ()

پاورپوینت تکامل مولکولی از بالاخانواده در کادهرین

دسته: پزشکی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 729 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 34

پاورپوینت تکامل مولکولی از بالاخانواده در کادهرین در 34 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

پاورپوینت تکامل مولکولی از بالاخانواده در کادهرین در 34 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptxتکامل مولکولی از بالاخانواده در کادهرین

Molecular evolution of the cadherin superfamily


Introduction:

  کادهرینها را بعنوان مولکولهای غشایی پروتئینی وابسته به کلسیم می شناسیم که در طی روند تکامل جنین، تشکیل بافتها ریخت زایی و هموستازی بسیار مهم اند .

  در این تحقیق تلاش شده با بررسی ساختار انواع مولکولهای کادهرین، پروتئینهای وابسته به کادهرین، ژنهای دخیل در بیان کادهرین، معیاری برای تکامل موجودات بدست آوریم.

  اطلاعات حاضر از مطالعه کادهرین، انسان، موش، آب پاش دریایی، مگس سرکه ، انواع کرمهای گرد و بسیاری از انواع کوانوفلاژله ها بدست آمده است.

ساختار کادهرین شامل 7 رشته و دو ورقه است که بین حالت cis و trans بسته به غلظت کلسیم در تغییر است.

جایگاه فعال کادهرین نوعI  یک مولکول Trp متصل به جعبه آبگریز و کادهرین نوع II، 2 مولکول Trp به جایگاه آبگریز است در حالیکه در پروتوکادهرین اصلاً بخش آبگریز شناسایی نشده است.

A . مدل Ribbon از دومین های Ec1  کادهرین N  .

در فرم trans- مولکول trp2 - به رنگ آبی و تریپتوفان روی آن

B. مدل ریبون دومین Ec1  از کادهرین II .
 (oB کادهرین یک کادهرین نوع II). در فرم trans و مولکول trp2 و trp4

C. مدل ریبون مولکول  pcdh.4. ساختار سطحی برنگ خاکستری و RGD به رنگ آبی و trp2   برنگ سبز

تصویر شماتیک از بررسی کادهرین و پروتئینهای وابسته به آن.

TM . دومین عبوری از غشاء

CBD. دومین باند شده با کادهرین

CD. دومین سیتوپلاسمی

CE. سیستئین

EGF . دومین با تکرار بالا. CM1 تا CM3  

EC. کادهرین خارج سلولی

FB. جعبه فلامینگو

GP1. گلیکوزیل فسفاتیدیل اینوزیتول.

GPS گلیکوزیل

HRD دومین گیرنده هورمون

IA دومین لنگر انداخته داخل سلولی

IgcAm دومین ملکول چسبنده سلولهای ایمنوگلوبولین

JMD دومین هم غشایی

LAG دومین کروی A لایه ای

MLD دومین مشابه موسین

LEGF دومین مشابه به فاکتور رشد اپی تلیالی نوع لایه ای

Nhh نواحی سیگنال انتهای آمینی

Pro-d پیش دومین

RUD دومین واحد تکرار شونده درون سلولی در کادهرینهای دسموزومی

SH2 دومین همولوگ src

TD دومین انتهایی از کادهرین دسموزومال

TK دومین تیروزین کیناز

TN.F.R تکرار گیرنده فاکتور نکروزه کننده تومور

VSP دومین پروتئینی سطح مخصوص ـ متنوع ژیاردیا

VWA دومین نوع A فاکتور Von will brand

VWD دومین نوع D فاکتور Von will brand


معماری ژنی کادهرین

تمام اکتودومین های پروتوکادهرین توسط یک یا 2 اگزون کد می شوند درحالیکه کادهرین ها و ملکولهای وابسته به آن توسط تعداد زیادی اگزون کد می شوند.

پس ژنهای PCPH ساده اند و CDS کوتاهی دارند.

ژنهای کادهرین دارای مقادیر زیادی اگزون و اینترون هستند و در بین دوتروستوماتا این فراوانی به نسبت پروتوستوماتا بیشتر است.

تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک ما بر اساس ملکولهای وابسته به کادهرین PCDH15 – PCDH21- PCDH24 می باشد مشخص شده.


نتایج بررسی تغییرات کادهرینها در گونه های مورد مطالعه

vنظریه گذر از تک سلولی پر سلولی و تجمع کوانوفلاژله ها و تشکیل کلنی و تخصصی شدن و تمایز بار دیگر با مطالعه کادهرینهای آنها تأیید می شود.

جالب توجه است که ژنوم کوانوفلاژله ها بسیاری از حلقه های پروتئینی که در متازآ وجود دارد نظیرتیروزین کیناز به دومین لکتین C، دومین رسپتور G پروتئین، سایر دومینهای ماتریکس خارج سلولی را نیز می تواند کد نماید.

البته این پروتئینها در کوانوفلاژله ها نقش چندانی نداشته اند بیشتر جهت پاسخ سلول به محیط پیرامون کاربرد داشته اند.


قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

پاورپوینت تعیین گروه خونی و تهیه گستره خونی

ادمین بازدید : 0 یکشنبه 19 دي 1395 : 13:51 نظرات ()

پاورپوینت تعیین گروه خونی و تهیه گستره خونی

دسته: پزشکی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 465 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 14

پاورپوینت تعیین گروه خونی و تهیه گستره خونی در 14 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

پاورپوینت تعیین گروه خونی و تهیه گستره خونی در 14 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptxتعیین گروه خونی

گروه های خون

گروه بندی خون


گروه های خون

در پزشکی گروه بندی سلول های خونی براساس ماده ای است که بر روی سطح آن ها وجود دارد.

گروه بندی خون

گروه بندی خون پیش نیازی است برای انتقال خون . در اوایل قرن بیستم پزشکان متوجه می شوند که انتقال های خونی غالبا موفق نبودند . چرا که همخوانی بین اهدا کننده و گیرنده وجود نداشت در سال 1901 پاتولژیست اطراشی کارل لندستایز(landsteiner ) گروه های خونی را

    کلاسه بندی کرده و متوجه این امر شد که قوانین

    آن ها بر اساس قوانین مندل Mandel)) صورت

    می گیرد .


تهیه گستره خونی

مقدمه

گاهی دیده می‌شود که خون شخصی را به شخص دیگری تزریق می‌کنند خون شخص دهنده در بدن فرد گیرنده لخته می‌کند و رسوب می‌دهد. چگونگی این عمل با انعقاد خون متفاوت است و به وجود گروه‌های خونی مختلف مربوط می‌شود. در سطح خارجی گلبول‌های قرمز افراد دو نوع آنتی ژن از جنس پروتئین وجود دارد که به نامهای A و B معروف هستند. برخی افراد آنتی ژن نوع A و برخی نوع B ، برخی هر دو آنتی ژن A و B را دارا هستند و برخی هیچ یک از آنتی ژنها را ندارند این افراد را به ترتیب در گروه های خونی AB ، B ، A و O قرار می‌دهند
بیان آنتی ژنهای گروههای خونی تحت کنترل ژنهای خاصی است و توارث آنها از قوانین ساده مندل تبعیت می‌کند. برای هر سیستم گروه خونی ، تعداد متغیری از آللهای مختلف وجود دارد. آللها به نوبه خود تعداد متغیری از آنتی ژنهای غشایی گلبول قرمز را کنترل می‌نمایند. حیوانات سالم علاوه بر داشتن آنتی ژنهای گروههای خونی بر سطح خود ممکن است واجد آنتی بادیهای سرمی بر علیه آنتی ژنهای گروه خونی که خود فاقد آنها نیز هستند، ‌باشند. مثلا افرادی که گروه خونی آنها فاقد آنتی ژن A است، در سرم خود آنتی بادی بر ضد آنتی ژن A دارند. تصور می‌شود این آنتی بادیهای طبیعی حاصل برخورد با گلبولهای قرمز گروه A نبوده بلکه متعاقب تماس با آنتی ژنهای مشابهی هستند که در طبیعت به وفور یافت می‌شوند.


گروه خون چگونه کشف شد

انتقال خون یا اجزای خون از شخصی به شخص دیگر از صدها سال پیش انجام می شده است . بسیاری از بیماران پس از انتقال خون می مردند تا این كه در سال 1901، یك پزشك استرالیایی به نام " كارل لندشتاینر" گروه های خونی انسان را كشف كرد . از آن زمان به بعد، انتقال خون ایمن تر شده است . فعالیت های لندشتاینر امكان تعیین گروه های خونی را فراهم كرد و به ما امكان داد انتقال خون را با اطمینان بیشتری انجام دهیم. وی به خاطر این كشف بزرگ جایزه نوبل پزشكی سال 1930 را به خود اختصاص داد. ( می خواهم بیشتر بدانم ... ) مخلوط كردن خون دو فرد ممكن است به تجمع اجزای خون در كنار یكدیگر منجر شود. در این حالت خون " كپه كپه" به نظر می رسد. گلبول های قرمزی كه كنار هم جمع شده اند می توانند باعث واكنش های خطرناكی در بدن شوند . این واكنش ها می توانند نتایج مرگ باری داشته باشند . لندشتاینر كشف كرد كه كپه كپه شدن خون زمانی رخ می دهد كه فرد دریافت كننده خون ، پادتن ضد گلبول های فرد دهنده را در خون خود داشته باشد .


اجزای خون

گروه خونی های متفاوت

ABO نظام

چگونه گروه خون فردی را تعیین کنیم

وقتی خون فردی لخته می شود چه رخ می دهد

چه کسی از چه کسی می تواند خون دریافت کند

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

پاورپوینت تستور کور رنگی

ادمین بازدید : 0 یکشنبه 19 دي 1395 : 13:50 نظرات ()

پاورپوینت تستور کور رنگی

دسته: پزشکی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 619 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 10

پاورپوینت تستور کور رنگی در 10 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پاورپوینت تستور کور رنگی در 10 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx