close
تبلیغات در اینترنت
کشاورزی
loading...

فروشگاه دانلود فایل 98

کشاورزی

پاورپوینت آفات مهم گیاهی

ادمین بازدید : 0 دوشنبه 20 دي 1395 : 23:1 نظرات ()

پاورپوینت آفات مهم گیاهی

دسته: کشاورزی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 1571 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 49

در حشرات این خانواده رگ subcostal همیشه در انتها با یك زاویه قائمه خمیدگی نشان می دهد وقبل از ان كه به لبه بال برسد محو می گردد

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

در حشرات این خانواده رگ subcostal همیشه در انتها با یك زاویه قائمه خمیدگی نشان می دهد وقبل از ان كه به لبه بال برسد محو می گردد. زمستان را بصورت شفیره در عمق 8 تا 10 سا نتی متری خاك به سر می برد.در اواسط بهار كه بوته های خربزه شروع به گل دادن می كنند مگس ها خارج شده و با تخمریز خود میوه هایی را كه تازه از گل در امده اند را سوراخ می كنند و از شیره هایی كه از ان خارج می گردد تغذیه می نمایند. 7 تا 10 روز پس از خروج و تغذیه و مگس ها جفت گیری كرده و ماده ها تخمهای خود را در داخل پوست میوه می گذارند.تخمریزی انفرادی است و هر مگس ماده حدود 100 عدد تخم می گذارد 
شامل:
مگس خربزه
کنترل و مبارزه
کرم به
کنترل و مبارزه
کرم سیب
کنترل و مبارزه
سپردار واوسیب
کنترل و مبارزه
شته سیاه باقالا
کنترل و مبارزه
شته سبز سیب
کنترل و مبارزه
سرشاخه خوار هلو
کنترل و مبارزه
شته مومی
کنترل و مبارزه
لاروهای مگس‌های سیرفید و لاروهای كریزوپا
کنترل و مبارزه
پروانه تخم انگشتری 
کنترل و مبارزه
كنه نمدی مو
کنترل و مبارزه

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استف

ادمین بازدید : 0 یکشنبه 14 آذر 1395 : 19:5 نظرات ()
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدلTAM دسته: کشاورزی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 70 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 29

كلیدواژه ها فناوری اطلاعات، مدل پذیرش فناوری، هنرستان کشاورزی

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی در استان کرمانشاه با استفاده از مدل پذیرش فناوری می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی است که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ترجمه شدهی دیویس(1989) استفاده گردید. به منظورسنجش روایی پرسشنامهی مذکور از روش ترجمهی معکوس بهرهگرفته شد.  اعتبار این پرسشنامه توسط پانل متخصصان تایید گردید، و پایایی آن به وسیله ی آزمون آلفای کرونباخ برای کلیه ی بخش ها بالاتر از 7/0 محاسبه شد. جامعة آماری این مطالعه را 52 نفر از  هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی در شهرستانهای کرمانشاه ، اسلام آباد غرب، سنقر، روانسر، قصرشیرین و بیستون تشكیل دادهاند که با توجه به محدود بودن جامعه از روش سرشماری استفاده گردید. نتایج حاصل ازتحلیل مسیر نشان داد که متغیرهای برداشت ذهنی از مفید بودن و نگرش به استفاده از فناوری اطلاعات اثر مثبت ومعنی داری بر تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات داشتند، وتصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات نیز اثرمثبت و معنی داری بر استفاده از فناوری اطلاعات داشت. همچنین برداشت ذهنی ازآسانی استفاده از فناوری اطلاعات بر نگرش به استفاده از فناوری اطلاعات اثر مثبت ومعنیداری داشت. نتایج این مطالعه میتواند دستاوردهایی برای برنامهریزان آموزش متوسطهکشاورزی داشته باشد، بدین صورت که سیاست‌گذاران آموزش متوسطه‌ی کشاورزی می‌توانند مفید بودن فن‌اوری اطلاعات را در فرآیند یاددهی- یادگیری به هنرآموزان متدکر شوند و از طرفی آموزش درحد تسلط می‌تواندآسانی استفاده از فناوری اطلاعات را در هنرآموزان تقویت نماید.

فهرست مطالب

چكیده

مقدمه

پیشینهی تحقیق

روش تحقیق

یافته های پژوهش

الف- بخش توصیفی

ب- بخش استنباطی

بحث و نتیجه‌گیری

منابع

جدول1: ضرایب آلفای محاسبه شده.

جدول2. درصد فراوانی مدت استفاده‌ی روزانه‌ی هنرآموزان از فناوری اطلاعات

جدول3: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش.

جدول4. بررسی اثرات مستقیم، غیرمستقیم وکل متغیرها بر متغیر وابسته(استفاده)

شكل1. مدل پذیرش فناوری (دیویس، باگوزی، و وارشاو، ۱۹۸۹)

شکل2 . نمودار  مسیر مدل مفهومی (TAM) مدل برونداد

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

 • بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان ...

  projenab.rozblog.com/post/1849/...

  ... بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از ...

 • بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان ...

  alborz.filenab.com/product-40425-mm.aspx

  پذیرش فناوری اطلاعات ... بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای ...

 • بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فنّاوری اطلاعات توسط هنرآموزان ...

  jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-383-4&sid=1&slc_lang=fa

  بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فنّاوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان ...

 • بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان ...

  fatimazainab.ir/post/425/...

  بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه ...

 • بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان ...

  fatimazainab.ir/post/168/...

  بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه ...

 • عوامل موثر بر پذیرش نظام آرشیو دیجیتالی صدا توسط برنامه ...

  journals.iau.ir/article_520596_0.html

  ... هدفاین پژوهش بررسی عوامل موثر بر ... با استفاده از ... از فناوری اطلاعات در ...

 • پرسشنامه استاندارد صلاحیت های حرفه ای معلمان (محقق ساخته)

  thesis-project.rozblog.com/tag/پرسشنامه-استاندارد...

  ... مورد استفاده ... آن از نظرات اساتید و متخصصان آموزشی استفاده شد. برای بررسی پایایی ...

 • کسب درامد با روزی نیم ساعت وقت

  fatimazainab.ir/tag/...درامد-با-روزی-نیم-ساعت-وقت

  طراحی لوگو با استفاده از ... بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان ...

 • مقاله بررسی تأثیر بدرفتاری والدین

  fatimazainab.ir/...بررسی-تأثیر-بدرفتاری-والدین

  ... عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با ...

 • استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری ...

  fatimazainab.ir/post/580/استاندارد...شده-با-زمان...

  ... عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با ...

 • برچسب ها : شیوه های و گرایش های معماری در تهران

  fatimazainab.ir/tag/برچسب-ها-:-شیوه-های-و-گرایش...

  ... عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با ...

 • برچسب ها : پاورپوینت تکنیک های مدل سازی

  fatimazainab.ir/tag/برچسب-ها-:-پاورپوینت...سازی

  ... عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با ...

 • برچسب ها : ورزش از نقطه نظر بهنجار سازی

  fatimazainab.ir/tag/برچسب-ها-:-ورزش-از...سازی

  بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان ...

 • بررسی نحوه بیمه باغات - fatimazainab.ir

  fatimazainab.ir/post/538/بررسی-نحوه-بیمه-باغات.html

  بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان ...

 • رژیم غذایی لاغری برای شکم و پهلوها

  fatimazainab.ir/...لاغری-برای-شکم-و-پهلوها.html

  بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان ...

 • کودک - fatimazainab.ir

  fatimazainab.ir/tag/کودک

  بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان ...

 • طرح اولیه كارخانه و مدیریت ماده خام

  fatimazainab.ir/tag/...

  بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان ...

 • مقاله هزینه یابی كیفیت در پروژه ها

  fatimazainab.ir/tag/...

  بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان ...

 • طراحی یک سیستم هزینه یابی استاندارد

  fatimazainab.ir/post/...هزینه-یابی-استاندارد.html

  بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان ...

 • پرورش ماهی قزل‌آلا - fatimazainab.ir

  fatimazainab.ir/post/66/پرورش-ماهی-قزلآلا.html

  بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان ...

 • ماهیان خاویاری

  ادمین بازدید : 0 سه شنبه 25 آبان 1395 : 20:0 نظرات ()
  ماهیان خاویاریدسته: کشاورزی
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 38 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 50

  ماهیان خاویاری كه به علت تولید خاویار لذیذ و گرانبها، گروهی از مهمترین ماهیان تجارتی جهان محسوب می شوند

  قیمت فایل فقط 5,900 تومان

  خرید

  شرح مختصر: ماهیان خاویاری كه به علت تولید خاویار لذیذ و گرانبها، گروهی از مهمترین ماهیان تجارتی جهان محسوب می شوند جزء نخستین مهره دارانی هستند كه سرسلسلگان آنها در دوران اول زمین شناسی از آغاز دورة كربنیفر در سطح وسیعی از آبهای روز زمین وجود داشته اند. نتایج حاصل از بررسیهای انجام شده، گونه های موجود را به اجداد قدیمی آنها كه 110 تا 125 میلیون سال پیش در دورة كرتاسه زندگی می كردند منسوب می نمایند و این ادامة حیات آنها از زمانهای بس قدیم تا امروز توجه بعضی از متخصصین دیرین شناسی را به خود جلب نموده است.

  بر اساس آمار سازمان خواروبار جهانی در سال 1981 از مقدار بیش از 29 هزار تن صید جهانی ماهیان خاویاری در حدود 28 هزار تن فقط محصول دریای خزر بوده كه از این مقدار چیزی در حدود 1500 تن سهم ایران در جنوب دریای خزر و 26500 سهم شوروی سابق از این دریا بوده است. از این تاریخ به بعد روند تنزل صید این ماهیان در اثر بی توجهی به آلودگی آب رودخانه ها به ویژه در ولگا و همچنین فروپاشی نظام شوروی در جمهوریهای اطراف دریای خزر آغاز گردید به طوری كه مقدار صید شوروی در آخر این دهه در سال 1990 به مقداری در حدود 16 هزار تن تنزل یافت ولی در سواحل این در جنوب دریای خزر به علت اجرای طبیعی مقررات نظارت بر صید، مقدار صید نسبت به آغاز این دهه چیزی بیشتر از 500 تن فزونی داشته است كه البته این موضوع از نظر وجود جمعیتهای منطقه ای در جنوب این دریا قابل بررسی می باشد. ادامة روند صید نامعقول به ویژه بعد از فروپاشی كامل نظام شوروی سابق چنان ضربه ای به ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر وارد آورد كه طبق آمار فائو در سال 1993 مقدار صید روسیه از این ماهیان در دریای خزر به چیزی كمتر از 8 هزار تن و برای ایران نیز در این سال نسبت به 1990 از 2020 تن به 1500 تن كاهش پذیرفت.

  به موازات این فاجعه در كشورهای اروپایی تولید ماهیهای خاویاری به صورت پرورشی در حال افزایش بوده است. برای مثال در سال 92-1991 مقدار 100 تا 200 تن از انواع ماهیهای خاویاری در آلمان پرورش یافته و تولید فرانسه نیز تقریباً همین مقدار بوده است. تولید ایتالیا در سال 1992 برابر 400 تن و در لهستان، مجارستان، بلژیك، دانمارك، اتریش و اسپانیا مجموعاً بالغ بر یك هزار تن بوده است. پرورش ماهیان خاویاری در كشورهایی نظیر چین، ژاپن و كشورهای آمریكای شمالی نیز رو به توسعه می باشد و در نروژ و یونان هم توجه خاصی به این شیوه معطوف داشته اند. از این همه اقدامات شاید بتوان این طور نتیجه گرفت كه بهره برداری از حاصل تكثیر و پرورش ماهیان خاویاری به تدریج می رود تا جایگزین صید آنها در طبیعت شود، درنتیجه ایران و روسیه در بازارهای جهانی با رقبایی روبرو خواهند شد كه به سرعت در حال توسعه صنعت پرورش این ماهیان هستند.

  به علاوه در سالهای اخیر صید ماهیان خاویاری در روسیه هر سال بین یك تا دو هزار تن در حال كاهش بوده است و در سال 1994 مقدار كل صید این ماهیان در دریای خزر به 5700 تن و در سال 1995 به 2900 تن تنزل یافته است كه اگر وضعیت به همین ترتیب پیش برود بعید نیست كه تا اواسط دهة اول قرن بیست و یكم در اثر كم شدن ذخایر و محدود شدن آن، مقدار صید این ماهیان ارزش تجاری خود را كاملاً از دست بدهد (Ivanov et al. ,1999). نتیجة تجزیه و تحلیل تركیب صید سالهای اخیر در دریای خزر نه تنها حاكی از كاهش كل ذخایر است بلكه از خطر انقراض گونه هایی از این ماهیان نیز خبر می دهند. ماهی شیپ كه می تواند با ماهی دراكول دورگه های پرورشی با وزن بالایی ایجاد نماید رو به كاستی شدید نهاده است. نسل فیل ماهی كه در حال حاضر محل زاد و ولد اصلی آن شط ولگا در شمال و تا حدودی رود كورا در بخش جنوب غربی دریای خزر می باشد، در اثر آلودگی صنعتی و محدود شدن روز افزون سطح مناطق تخمریزی در این دو رودخانه هر روز با خطر بیشتری روبرو می باشد و طوری كه هر دو گونة بالا را به ویژه در سواحل ایران در جنوب دریای خزر باید جزء ماهیهای به شمار آورد. چه راه حلی برای رهایی از این خطرات در حوزه دریای خزر وجود دارد؟ در اینجا بدواً بحث رژیم حقوقی این دریا پیش می آید ولی از دیدگاه حفظ نسل و توسعه پایدار منابع زندة آن پاسخ عبارت است از؛ مقابله و مبارزه با:

  -آلودگیهای صنعتی و زراعی.

  -سد معبر پل ها و سدهای احداثی برروی رودخانه های ویژة زاد و ولد این ماهیها.

  -صید قاچاق و غیرقانونی.

  -صیدهای بی رویه و خارج از فصل.

  چگونه می توان به این اهداف دست یافت؟

  با همكاری مشترك چند جانبه كشورهای بزرگ و كوچك اطراف این دریا از طریق انعقاد و اجرای قراردادی تحت عنوان:

  «عهدنامه منطقه ای حفاظت از منابع زنده ماهیان خاویاری دریای خزر» متشكل از كمیته های زیر:

  -كمیته تهیه و تدوین آئین نامه و مقررات صید و نظارت بر آن.

  -كمیته بهره برداری با هدف ایجاد بهبود در روشهای صید و تكنولوژی تهیه خاویار و سایر محصولات ماهیان خاویاری

  -كمیته تخصصی غذای ماهیان خاویاری پرورشی با هدف پیدا كردن بهترین فرمول غذایی برای هر گونة مورد پرورش.

  -كمیته تحقیقات بیولوژیك و بیوتكنیك تكثیر و پرورش ماهیان خاویاری دریای خزر.

  -كمیته تهیه و تدوین آئین نامه و مقررات مبارزه با آلودگیهای صنعتی و زراعی و نظارت بر آن.

  -كنسرسیوم تعیین و تقویت و تجدید نظرهای سالیانة قیمت جهانی خاویار محصول دریای خزر.

  فهرست مطالب

  1-مقدمه

  2-رده بندی ماهیان خاویاری

  3-دریای خزر زیستگاه مطلوب ماهیان خاویاری

  - وضع جغرافیایی، اقلیمی و منابع زیستی دریای خزر

  - گونه های ماهیان خاویاری دریای خزر

  - بررسی یك نوع ماهی خاویاری: فیل ماهی

  4-بهره برداری

  -ادارات شیلات و نواحی صید

  -فصول و امكان صید برحسب مهاجرت گونه ها

  -روشهای صید

  -آلات و ادوات صید ماهیان خاویاری

  -استاندارد طولی ماهیان خاویاری قابل صید

  5-برآورد مقدار صید و تولید سالیانه خاویار در ایران

  6-بررسی و تحلیل كمی صید 27 ساله ماهیان خاویاری در سواحل ایران

  7-تولید خاویار در ایران

  8-روشهای نگهداری تخمهای تازه ماهیان خاویاری قبل از عمل آوری

  -عمل آوری و حفظ تخمها در مقابل فساد با نمك

  9-روشهای عمل آوری خاویار

  -طرز نگهداری خاویار

  10-تركیبات و خواص خاویار

  11-خاویار مصنوعی

  12- منابع

  قیمت فایل فقط 5,900 تومان

  خرید

 • ماهیان خاویاری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  https://fa.wikipedia.org/wiki/ماهیان_خاویاری

  ماهی خاویار یا تاس‌ماهی نامی است که به بعضی از ماهیان خانوادهٔ تاس‌ماهیان (Acipenseridae) داده می ...

 • خاویار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  https://fa.wikipedia.org/wiki/خاویار

  خاویار تخم ماهیان خاویاری و از گرانترین غذاهای جهان است. دریای خزر به عنوان بزرگ‌ترین منبع ...

 • ماهیان خاویاری - sturgeon.blogfa.com

  sturgeon.blogfa.com

  با توجه به کاهش ذخایر طبیعی ماهیان خاویاری در جهان و دریای خزر ، یکی از راه حلهای بسیار موثر ...

 • شیلات ایران - ماهیان خاویاری

  www.shilat-iran.blogfa.com/cat-2.aspx

  شیلات ایران - ماهیان خاویاری - - shilat-iran - شیلات ایران

 • نوآوران شیلات - ماهیان خاویاری

  www.aquatics.blogfa.com/page/7.aspx

  ماهیان خاویاری ایران رده : ماهیان عالی Teleostomi ماهیان عالی در مقایسه با ماهیان دهان گرد ...

 • همه چیز در مورد خاویار - beytoote.com

  www.beytoote.com/cookery/khavas-ghaza/all-about-caviar1.html

  دریای خزر به تنهایی ۹۳ در صد از ذخیره خاویار و ماهیان خاویاری جهان را در خود جای داده‌است.

 • بررسی فواید اقتصادی پرورش ماهیان خاویاری در استخر 10 - 89 ...

  guilan.irib.ir/-/بررسی-فواید-اقتصادی-پرورش...

  قدمت ماهیان خاویاری دریای خزر به 400 میلیون سال پیش برمی گردد، در واقع این گونه از ماهیان، هم ...

 • فروش خاویار اصل ایران در داخل کشور

  www.ircaviar.com/F_DoYouKnow.php

  خاویار اصل جمهوری اسلامی ایران خاویار بلوگا درجه یک پلمپ شده شیلات جمهوری اسلامی ایران ...

 • پرورش گونه های ماهیان خاویاری | ازون برون | فیل ماهی ...

  www.irantrout.com/aqua-acipenser-prvrsh.php

  پرورش ماهیان خاویاری. پرورش ماهیان خاویاری به صورت صنعتی قدمت 45 ساله دارد که از روسیه آغاز ...

 • برچسب ها - ماهیان خاویاری

  www.yjc.ir/fa/tag/1/ماهیان خاویاری

  سال 1390 مبادرت به پرورش ماهیان خاویاری کرده است محمدرضا... سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت این ...

 • طراحی استخر پرورش ماهی | پرورش ماهی قزل آلا | پرورش ماهیان ...

  www.irantrout.com

  پرورش ماهیان خاویاری. تولید گوشت ماهیان خاویاری در ایران یک صنعت جدید و رو به رشد می باشد.

 • خوراک ماهیان خاویاری - faradanehco.ir

  www.faradanehco.ir/portfolio-item/خوراک-ماهیان...

  ماهیان‌‌ خاویاری به‌دلیل دارا بودن خاویار گران‌قیمت جزء گونه‌های بسیار با ارزش محسوب می ...

 • ماهی خاویار - aftabir.com

  www.aftabir.com/articles/view/science_education/biology...

  ماهیان خاویاری که استروژن نامیده می شوند و از خانواده تاس ماهیان, از جمله گونه های آب زی کم ...

 • گونه های ماهیان خاویاری - خاویار الماس پارس

  parsdiamondcaviar.com/Caviar/Species

  گونه های ماهیان خاویاری. ماهی خاویار یا تاس‌ماهی نامی است که به بعضی از ماهیان خانوادهٔ تاس ...

 • رسانه مجازی نگاه - پرورش ماهی خاویاری در لرستان - مستند، گزارش

  www.negahmedia.ir/media/show_video/7672

  Video embedded · ماهیان خاویاری استروژن نامیده می شوند و از خانواده تاس ماهیان، از جمله گونه های آبزی کم ...

 • وبلاگ فوق العاده شیلاتی - ماهیان خاویاری

  shilat1385.blogfa.com/post-44.aspx

  ماهیان خاویاری که استوروژن نامیده می شوند و از خانواده تاس ماهیان، از جمله گونه های آب زی کم ...

 • ماهیان خاویاری

  www.mahikhaviary.blogfa.com

  اسامی ماهیان خاویاری دریای خزر. فیل ماهی. Huso huso. Great sturgeon ...

 • شیلات ایران - مراحل پرورش ماهی خاویاری از جنینی تا رهاسازی ...

  shilat-iran.blogfa.com/post-8.aspx

  شیلات ایران - مراحل پرورش ماهی خاویاری از جنینی تا رهاسازی در دریا - - shilat-iran - شیلات ایران

 • برچسب ها - ماهیان خاویاری

  www.yjc.ir/fa/tag/10/ماهیان خاویاری

  در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران آخرین اخبار مذاکرات,حوادث,سیاسی,فرهنگی,اقتصادی,اجتماعی,ورزشی ...

 • خاویار

  caviarkhazar.ir

  ارزش ماهیان خاویاری نه به جهت استفاده از گوشت، بلکه به علت تخم آنهاست که به خاویار ...

 • ماهیان خاویاری - iranaqua.ir

  www.iranaqua.ir/fa/index.asp?p=pages&id=990

  تولید کنندگان ماهیان خاویاری; خاویار کویر قم شركت هيركان ...

 • آشنایی با سه مرکر تکثیر و پرورش ماهی - پرورش ماهی Aqua Culture

  hadi-alavi.persianblog.ir/post/43

  آشنایی با سه مرکر تکثیر و پرورش ماهی • مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی :

 • ماهی شناسی - ماهیان استروژن ، خاویاری

  www.arashkhosravikohi.blogfa.com/post/8

  ماهی شناسی - ماهیان استروژن ، خاویاری - گونه های مختلف ماهیان خزر - ماهی شناسی

 • کشف ۲۲کیلوگرم ماهیان خاویاری در استان مازندران

  noshahronline.ir/fa/...ماهیان-خاویاری-در-استان...

  ماموران یگان حفاظت منابع آبزیان بابلسر و محمود آباد موفق به کشف ۲۲کیلوگرم ماهیان خاویاری ...

 • خاویار؛ مروارید سیاه دریای خزر

  www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=63465

  در گذشته، ماهیان خاویاری را با چکشی لاستیکی مدهوش می‌کردند تا از ضربات دُم وی در امان باشند.

 • انواع ماهیان خاویاری - daneshju.ir

  www.daneshju.ir/forum/f921/t175682.html
  • 6 POSTS
  • FIRST POST: 12/4/2012

  8/7/2015 · ماهیان خاویاری که استروژن نامیده می شوند و از خانواده تاس ماهیان، از جمله گونه های آب زی کم ...

 • خبرگزاری تسنیم - ۲۲ کیلوگرم ماهیان خاویاری در استان ...

  www.tasnimnews.com/fa/news/1395/08/21/1237582/22-کیلوگرم...

  ۲۲ کیلوگرم ماهیان خاویاری در استان مازندران کشف شد . شناسه خبر: 1237582 سرویس: استانها .

 • پرورش دهندگان خاویار از مشکلاتشان می گویند/ گرداب مشکلات ...

  www.matlaelfajr.ir/gozaresh/94530/پرورش-دهندگان...

  مطلع الفجر:طرح پرورش ماهیان خاویاری در گیلانغرب یکی از طرح های موفق در زمینه اقتصاد مقاومتی ...

 • تحقیق کامل درباره تکثیر ماهیان خاویاری

  www.asemankafinet.ir/post/109

  تکثیر ماهیان خاویاری تاریخچه بر اساس اطلاعات موجود نخستین آزمایش در مورد بارور نمودن ...

 • رئیس انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری: آسیب‌شناسی ...

  www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910328000134

  خبرگزاری فارس: رئیس انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری از بررسی آسیب‌شناسی ماهیان ...

 • دانلود بررسی گیاه شناسی ،خواص دارویی،دگرآسیبی،اکوکنترول عصاره علف های هرز گاوپنبه، علف خونی و شلم

  ادمین بازدید : 0 سه شنبه 25 آبان 1395 : 19:41 نظرات ()
  بررسی گیاه شناسی ،خواص دارویی،دگرآسیبی،اکوکنترول عصاره علف های هرز گاوپنبه، علف خونی و شلمبیکدسته: کشاورزی
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 262 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 22

  علف های هرز جزء محدود کنندهای اصلی عملکرد محصولات زراعی در اکثر سیستم های کشاورزی و بخصوص سیستم ارگانیک هستند

  قیمت فایل فقط 4,600 تومان

  خرید

  عنوان مقاله: بررسی گیاه شناسی ،خواص دارویی،دگرآسیبی،اکوکنترول عصاره علف های هرز

  گاوپنبه،علف خونی و شلمبیک

  فرمت فایل: word

  تعداد صفحات: 22

  شرح مختصر:

  علف های هرز جزء محدود کنندهای اصلی عملکرد محصولات زراعی در اکثر سیستم های کشاورزی و بخصوص سیستم ارگانیک هستند. طبق یك تعریف ساده ،‌علف هرز یك گیاه نابجا می باشد یعنی در جایی می روید كه حضورش نامطلوب می باشد. در واقع علف هرز گیاهی است خود رو كه به طور ناخواسته در مزارع و باغ ها می روید كه كمیت و كیفیت و در نتیجه ارزش اقتصادی محصول زراعی را به شدت پایین می آورد و ضمن اختلال در عملیات زراعی هزینه های تولید را افزایش می دهدعلف هرز گیاهی است كه در جایی كه رویید حضورش بیش از فایده است . گفته می شود گندم در مزرعه جو علف هرز است یعنی با وجودی كه گندم دارد چون به طور خودرو روئیده است و هدف كشت نبوده است ، علف هرز محسوب می شود .

  فهرست مطالب

  مقدمه

  گیاهشناسی سه گیاه

  شلمبیک

  روشهای کنترل

  اکولوژی خردل وحشی

  فیزیولوژی خردل وحشی

  اهمیت در بخش کشاورزی

  معرفی علف هرز خونی واش(Phalaris brachystachys)

  روشهای کنترل

  معرفی علف هرز گاوپنبه

  زمان جوانه زنی

  نحوه رویش

  خواص دارویی سه گیاه مورد مطالعه

  خواص خردل وحشی

  فواید خردل وحشی

  مدیریت خردل وحشی

  پیشگیری

  کنترل زراعی

  کنترل مکانیکی

  کنترل شیمیایی

  خواص خونی واش

  پراکنش جغرافیایی

  گاوپنبه

  خواص دارویی گاوپنبه

  تیره گیاهان مورد مطالعه

  خواص آللوپاتی سه گیاه مورد مطالعه

  اللوپاتی گاو پنبه

  نتیجه گیری و خلاصه مطالب

  تصاویر

  علف هرز گاوپنبه

  علف هرز خونی واش

  شلمبیک

  مقایسه سه گیاه مورد مطالعه

  منابع

  قیمت فایل فقط 4,600 تومان

  خرید

 • بررسی گیاه شناسی و خواص علفهای هرز » 290990 دات کام

  290990.com/agriculture/1982...

  بررسی گیاه شناسی و خواص ... عصاره علف های هرز گاوپنبه، علف خونی و شلمبیک علف های هرز ...

 • بررسی گیاه شناسی و خواص علفهای هرز » پایان نامه دات کام ...

  payaname.com/agriculture/678...

  بررسی گیاه شناسی ،خواص دارویی،دگرآسیبی،اکوکنترول عصاره علف های هرز گاوپنبه، علف خونی و ...

 • بررسی گیاه شناسی و خواص علفهای هرز » تحقیقات 20

  tahghighat20.ir/agriculture/678...

  بررسی گیاه شناسی و خواص ... عصاره علف های هرز گاوپنبه، علف خونی و شلمبیک . علف های هرز ...

 • بررسی گیاه شناسی و خواص علفهای هرز » پایان نامه دات کام ...

  payaname.com/tags/بررسی+گیاه+شناسی+و+خواص...

  ... دانلود پایان نامه ... موضوعات پایان نامه های کارشناسی ... جغرافیا و برنامه ریزی شهری و ...

 • بررسی گیاه شناسی ،خواص دارویی،دگرآسیبی،اکوکنترول عصاره علف ...

  fatimazainab.ir/post/423/...

  بررسی گیاه شناسی ،خواص دارویی،دگرآسیبی،اکوکنترول عصاره علف های هرز گاوپنبه، علف خونی و ...

 • پروپوزال علف هرز » کارشناسی ارشد | Arshad Tez

  arshadtez.ir/tags/پروپوزال+علف+هرز

  بررسی گیاه شناسی ،خواص دارویی،دگرآسیبی،اکوکنترول عصاره علف های هرز گاوپنبه، علف خونی و ...

 • پاورپوینت معرفی علف های هرز با نام و تصویر

  maghalenab.rozblog.com/post/2888/-پاورپوینت-معرفی...

  بررسی گیاه شناسی ،خواص دارویی،دگرآسیبی،اکوکنترول عصاره علف های هرز گاوپنبه، علف خونی و ...

 • کشاورزی

  2000p.ir/agriculture

  بررسی گیاه شناسی ،خواص دارویی،دگرآسیبی،اکوکنترول عصاره علف های هرز گاوپنبه، علف خونی و ...

 • تحقیق در مورد بررسی انواع منابع تغذیه سوئیچینگ و شبیه سازی ...

  www.takbook.com/best/تحقیق-در-مورد-بررسی-انواع...

  تحقیق در مورد بررسی انواع ... تحقیق در مورد بررسی انواع منابع تغذیه سوئیچینگ و ... دانلود ...

 • شناسایی ‌‌و‌ محاسبه‌حریم سفره های‌آبهای زیر زمینی ‌با ...

  fatimazainab.ir/post/435/...

  بررسی گیاه شناسی ،خواص دارویی،دگرآسیبی،اکوکنترول عصاره علف های هرز گاوپنبه، علف خونی و ...

 • دانلود پاورپوینت فرایند کارمندیابی ( فصل پنجم کتاب مدیریت ...

  maghalenab.rozblog.com/post/663/دانلود-پاورپوینت...

  در پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه ... شناسی آموزش و ... جهت دانلود بر روی لینک های ...

 • کشاورزی - tahghigh1.ir

  tahghigh1.ir/agriculture

  ... تحقیق های کارشناسی ارشد ، تحقیق های دانشجویی ، دانلود ... تواند آب و هوای متغیر و خشک ...

 • کشاورزی - tahghighat20.ir

  tahghighat20.ir/agriculture

  ... تحقیق های کارشناسی ارشد ، تحقیق های دانشجویی ، دانلود ... تواند آب و هوای متغیر و خشک ...

 • کشاورزی

  iranproject.net/agriculture

  ... تحقیق های کارشناسی ارشد ، تحقیق های دانشجویی ، دانلود ... بررسی و تدوين ... و زيبايي ...

 • نگین رایان - neginrayan-blogir.blogsreader.tk

  neginrayan-blogir.blogsreader.tk/page-126395.html

  تحقیق د مورد حداقل دستمزد و روش های تعیین ... تحقیق در مورد بررسی روش های اقتصادی ... دانلود ...

 • مهرالمثل چيست؟ - adllamiri.blogsreader.tk

  adllamiri.blogsreader.tk/page-144287.html

  مهری كه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن ... مرجع کانال های ... دانلود ...

 • مرضیه برومند: کلاه قرمزی ام و طرفدار پرسپولیس!

  mov85.blogsreader.tk/page-127281.html

  ... کلاه قرمزی ام و ... حرف و حدیث های فراوانی در مورد ... درام شناسی ضعیف هستند ...

 • دانلود پروژه فرآیند تولید سیمان

  nabproje.rozblog.com/post/2439/-دانلود-پروژه...

  ... از شناخت خواص سیمان و ... دانلود پروژه و طرح های ... بررسی تحلیل مردم شناسی اماكن ...

 • پاورپوينت - zigzag333.rozblog.com

  zigzag333.rozblog.com/tag/پاورپوينت

  ... -تنش-علف-های-هرز-و ... /بررسی-گیاه-شناسی-خواص-داروییدگرآسیبیاکوکنترول-عصاره-علف-های-هرز ...

 • محصولات فروشگاه فایل ناب

  www.atelieahjam.loxblog.com/cat/30/0/%c3%83%e2%84%a2%c3%82%c2%81%c3...

  بررسی گیاه شناسی ،خواص دارویی،دگرآسیبی،اکوکنترول عصاره علف های هرز گاوپنبه، علف خونی و ...

 • بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران

  ادمین بازدید : 0 دوشنبه 24 آبان 1395 : 11:30 نظرات ()
  بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایراندسته: کشاورزی
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 59 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 64

  تحقیق حاضر سعی دارد كه در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی كار در ایران را مورد بررسی قرار دهد اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور كلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم

  قیمت فایل فقط 6,900 تومان

  خرید

  شرح مختصر:

  تحقیق حاضر سعی دارد كه در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی كار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور كلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push Factors) می‌نامند كه شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای كشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش كشاورزی است.

  گروه دوم به عوامل كششی یا جذب(Pull Factors) موسومند كه شامل دوگانگی منطقه‌ای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این 2 دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می‌شود.

  در بحث‌های تئوریك و نظری به این نتیجه می‌رسیم كه نمی‌توان دیوار بلندی بین عوامل كشش و جذب ترسیم كرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این 2 دسته از عوامل وجود دارد. به عقیدة آنها آنچه كه واقعاَ‌ مهاجرت نیروی كار را تسریع می‌كند همان دوگانگی منطقه‌ای است. این 2 معتقدند كه مهاجرت در هر منطقه‌ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبه‌خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یكدیگر سهم نیروی كار در بخش كشاورزی در اشتغال كل كاهش می‌یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می‌یابد.

  اما آنچه كه كشورهای در حال توسعه را از كشورهای پیشرفته متمایز می‌سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی كار است. بطوری كه در این كشورها محدود بودن امكانات تولید از یك طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش كشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب می‌شود تا این كشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند.

  این 2 گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب‌ می‌شوند تا از اهمیت بخش كشاورزی در جریان توسعه كاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنكه بخش عمده‌ای از تولیدات در بخش كشاورزی را كالاهای مصرفی تشكیل می‌دهند كه هر چند دارای ارتباطهای پسین گسترده‌ای هستند لیكن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است.

  در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یك طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل كند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش كشاورزی مانند تراكتور- پمپ آب- كمباین- كود- سم و غیره بخش كشاورزی را به جلو بكشد.

  بدین ترتیب بخش كشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بكشد كه این خود یكی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی كار از روستاها به مناطق و مراكز شهری می‌باشد.

  در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقه‌ای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است كه مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقه‌ای و نابرابری در رابطة مبادلة بین محصولات كشاورزی و صنعتی بر مهاجرت تأثیر داشته است و در نهایت در قسمت سوم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

  البته لازم به تذكر است كه برخلاف گذشته كه مهاجرت نیروی كار روستایی به دلیل تامین نیروی انسانی مراكز شهری از نظر اقتصاددانان مطلوب تلقی می‌شد ولی امروزه مهاجرت به عنوان عامل عمده‌ای كه پدیدة عمومی و فراگیر نیروی كار مازاد شهری را دامن می‌زند و مشكلات جدی بی‌كاری شهری را وخیم‌تر می‌كند مورد توجه قرار می‌گیرد. این مشكلات بواسطة عدم توازن ساختاری و اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی بوجود آمده است.

  فهرست مطالب

  مقدمه: ۱

  فصل اول. ۴

  سؤالات: ۶

  بیان مسئله: ۷

  هدف کلی: ۱۰

  بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران. ۱۰

  ۱- تعیین ارتباط بین درآمد روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی.. ۱۰

  نمودار تحلیلی.. ۱۱

  فرضیات: ۱۱

  جامعة آماری : ۱۳

  نمونه و شیوه نمونه گیری : ۱۳

  ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات : ۱۳

  روش تحقیق : ۱۴

  فصل دوم. ۱۵

  تعاریف: ۱۶

  تعریف منطقه: ۱۶

  تعریف دوگانگی منطقه‌ای: ۱۹

  معیارهای تعیین دوگانگی: ۲۰

  پدیدة دوگانگی در اقتصاد ایران: ۲۳

  الف: مشخصات جغرافیایی- طبیعی کشور: ۲۳

  ب: پدیده دوگانگی و رشد نامتوازن در اقتصاد ایران: ۲۵

  ۱-ارتباطات پسین: ۲۷

  ۲- ارتباطات پیشین: ۲۷

  ۳- ارتباطات مصرفی: ۲۷

  ۴- ارتباطات مالی: ۲۸

  بخش نفت.. ۲۸

  ج: دوگانگی منطقه‌ای در اقتصاد ایران: ۳۳

  اهم پیامدهای مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرها و مراکز صنعتی: ۳۴

  شاخصهای توسعة صنعتی: ۳۵

  شاخصهای توسعه کشاورزی: ۳۸

  شاخصهای اشتغال: ۴۰

  فصل سوم. ۴۳

  جامعة آماری : ۴۴

  نمونه و شیوة نمونه‌گیری: ۴۴

  ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات: ۴۵

  روش تحقیق زمینه‌یابی: ۴۵

  آنالیز تاکسونومی: ۴۵

  ویژگیهای روش تاکسونومی: ۴۶

  خیر. ۵۳

  فصل چهارم. ۵۹

  نتایج تحقیق: ۶۰

  پیشنهادات و ارائة طریقها: ۶۲

  فهرست منابع : ۶۴

  قیمت فایل فقط 6,900 تومان

  خرید

 • بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران

  marketfile.ir/product-30573-Investigate-the-causes-of-labor...

  بررسی علل مهاجرت نیروی ... کار از روستاها به شهرها. ... از علل مهاجرت نیروی كار در ...

 • بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران

  nabproje.rozblog.com/post/275/-بررسی-علل-مهاجرت...

  بررسی علل مهاجرت نیروی كار از ... نیروی كار از روستاها به ... به شهرها در ایران بررسی ...

 • بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران

  filenab.com/product-50963-aa.aspx

  ... از روستاها به شهرها در ... از علل مهاجرت نیروی كار در ... كار در ایران را مورد بررسی ...

 • مقاله بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها در

  dabel-chaklet.rozblog.com/post/577

  مقاله بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها در 1 . مقاله بررسی علل مهاجرت نیروی کار ...

 • بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران

  maghalenab.rozblog.com/post/2548/-بررسی-علل-مهاجرت...

  بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران ... كار از روستاها به شهرها در ...

 • بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران

  sunpersia-roz.seeblog.ir/page-351820.html

  بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به ... پشتیبان از مطالب خود در ... ایران کیش; loxbazar; بیت ...

 • بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران

  ghafoori.samenblog.com/بررسی-علل-مهاجرت-نیروی...

  بررسی علل مهاجرت نیروی كار از ... در صورت تمایل به نویسندگی در این سایت در قسمت نظرات یکی از ...

 • پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسي علل مهاجرت نيروي كار ...

  www.payanname.net/پایان-نامه-رشته-حقوق-با...

  ... كار از روستاها به شهرها ... بررسی علل مهاجرت نیروی ... کار در ایران را مورد بررسی ...

 • بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران

  fatimazainab.ir/post/164/...

  ... برخی از علل مهاجرت نیروی كار در ایران را مورد بررسی ... كار از روستاها به شهرها در ...

 • بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران ...

  lonadoc.com/بررسی-علل-مهاجرت-نیروی-کار...

  بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران ...

 • علل مهاجرت از روستا به شهر - papersky.ir

  papersky.ir/download/tag/علل-مهاجرت-از-روستا-به...

  ... بررسی علل مهاجرت نیروی ... کار از روستاها به شهرها در ... كار از روستاها به شهرها ...

 • بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران

  filesell.4kia.ir/info/12267/...

  مهاجرت نيروي كار روستايي به دليل تامين نيروي انساني مراكز شهري از نظر ... در تمامی رشته ...

 • تحقیق در مورد بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به ...

  www.0ll0.ir/product-203410/تحقیق-در-مورد-بررسي...

  بررسی ناشنوايي و كم شنوايي دانش آموزان و شیوه های ... تحقیق همدلی و همیاری در ...

 • پروژه بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها در ...

  www.9rton.ir/پروژه-بررسي-علل-مهاجرت-نيروي...

  ... از علل مهاجرت نيروي كار ... كار از روستاها به شهرها ... از علل مهاجرت نيروي كار در ...

 • تحقیق در مورد مهاجرت از روستا به شهر

  papersky.ir/download/tag/تحقیق-در-مورد-مهاجرت-از...

  ... بررسی علل مهاجرت نیروی ... کار از روستاها به شهرها در ... كار از روستاها به شهرها ...

 • تحقيق بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها در ايران

  nikanlink.com/product/9000/...

  ... تحقيق حاضر سعي دارد كه در 2 بعد جداگانه برخي از علل مهاجرت نيروي كار در ... از عوامل را ... به ...

 • ‫پروژه 20 | پایان نامه بررسي علل مهاجرت نيروي كار از ...

  projeh20.ir/پایان-نامه-بررسي-علل-مهاجرت...

  پرداخت کارت به ...

 • بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران 63 ...

  www.payanname.net/بررسی-علل-مهاجرت-نیروی-كار...

  بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران ... نیروی كار از روستاها به ...

 • تحقیق در مورد بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به ...

  www.bestofday.ir/shop/text/201607260736052415

  تحقیق در مورد بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها ... علل مهاجرت نيروي كار در ...

 • پایان نامه بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها ...

  hoopadrayaneh.ir/prod-230295...

  پایان نامه بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران مهاجرت ... از سیگنالینگ ...

 • بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها » پایان ...

  payaname.com/tags/بررسی+علل+مهاجرت+نیروی+کار...

  ... به سایت پایان نامه ... در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید ...

 • مقاله بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها در ايران

  hdaneshjoo.com/product/31037/...

  تحقیق بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها در ...

 • تحقیق آماده - پایان نامه آماده - کارآموزی آماده - پرینت ...

  isotype128.mihanblog.com/post/28

  167 بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران 63 ... 170 بررسی معاونت در جرائم ...

 • جغرافیای گالیکش1390 - مهاجرت و علل آن در كشور هاي توسعه يافته

  galikeshgeo.blogfa.com/post-23.aspx

  ... از شهرها به روستاها در فصل ... بررسی علل مهاجرت ها ... اجتماعى از دهه چهل در ایران ...

 • مقاله علل و عوامل مهاجرت

  bist-parande.rozblog.com/مقاله-علل-و-عوامل...

  ... به-شهرها-در-ایران- ... بررسی-علل-مهاجرت-نیروی ... نيروي كار از روستاها به شهرها ...

 • baranfile.rozblog.com - سایت فایل یابی

  baranfile.rozblog.com

  ... بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران. ... نيروي كار از روستاها به شهرها ...

 • علل مهاجرت روستائيان به شهرها

  f30300a.adnashop.ir/list/...

  بررسی علل مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران ... در این بررسی علل مهاجرت ... بلافاصله بعد از ...

 • fdghfhgf

  payampayampayam.blogfa.com/1390/02/3?p=2

  pr-2086 بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران 63 ... بررسی علل بزهکاری در ...

 • پروژه معماری اتوکد پلان ترمینال کاوه اصفهان

  essayiran.rozblog.com/tag/پروژه-معماری-اتوکد...

  ... نویسی حرفه ای در ایران . ... کاوه تعدادی از تصاویر این ... بررسی ارزش افزوده در ...

 • fdghfhgf

  payampayampayam.blogfa.com/1390/04/1?p=30

  pr-2086 بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ... از روستاها به شهرها در ایران ...

 • موضوعات

 • علوم انسانی
 • علوم پایه
 • علوم پزشکی
 • نرم افزار
 • طرح های توجیهی
 • کتاب ، مقاله و جزوه
 • قالب و گرافیک سایت
 • نمونه سوال
 • فناوری اطلاعات
 • برنامه نویسی
 • عمومی و آزاد

 • فنی و مهندسی
 • فایل های ویژه
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟